OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > TRADENOMI (YLEMPI AMK), LIIKETOIMINTAOSAAMINEN > TRADENOMI (YLEMPI AMK), LIIKETOIMINTAOSAAMINEN, YLEMPI AMK-TUTKINTO

Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen, Ylempi AMK-tutkinto

2013

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3
Hae nimellä: op 1 2 3 1S 1K 2S 2K 3S 3K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1
KAIKILLE YHTEISET OPINNOT
                                                 
Tieteellinen kirjoittaminen 2
   
         
                           
Innovatiivinen liiketoiminnan kehittäminen 5
   
         
                           
Johtaminen ja johtajuus 5
   
         
                           
Markkinoinnin johtaminen 5
   
         
                           
Strateginen johtaminen (Centria AMK) 5
     
           
                     
Kansainvälisen liiketoiminnan kehittäminen 5
     
           
                     
Strateginen johdon laskentatoimi 5
     
           
                     
Tutkimusmenetelmät 3  
     
               
                 
3230171530008.58.55551.51.5000000000
ERIKOISTUMISMODUULIT
                                                 
Asiakaslähtöinen liiketoiminta
                                                 
International Marketing 5  
     
               
                 
Ostokäyttäytyminen 5  
     
               
                 
Asiakkuuksien johtaminen 5  
       
                 
           
0150001050000000551.71.71.7000000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
                                                 
Valitaan verkoston (VAMK ja Centria) erikoistumismoduuleista 10  
       
                 
           
0100000100000000003.33.33.3000000
OPINNÄYTETYÖ
                                                 
Opinnäytetyö 30
 
     
                 
Kypsyysnäyte 0                                                  
21.438.5708.5712.868.570004.294.294.294.294.294.294.29000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60606060606060606060606060606060606060606060606060

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.