OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > SOSIAALI- JA TERVEYSALA YLEMPI (AMK), KLIININEN ASIANTUNTIJUUS > SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YLEMPI AMK, KLIININEN ASIANTUNTIJUUS

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Kliininen asiantuntijuus

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3
Hae nimellä: op 1 2 3 1S 1K 2S 2K 3S 3K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1
Syventävät ammattiopinnot
                                                 
Asiantuntijuus kliinisessä työssä
                                                 
Farmakologia 5
   
         
                           
Kliinisen näyttöön perustuvan hoitotyön kehittäminen 5  
     
               
                 
Potilaan / asiakkaan hoidon tarpeen ja toimintakyvyn arviointi, ohjaus ja konsultointi 5
   
         
                           
Asiantuntijuus kansanterveyteen ja kansansairauksiin liittyvissä asioissa
                                                 
Kansanterveyden edistäminen 5
     
           
                     
Asiantuntijuus kansansairauksiin liittyvissä asioissa 5
   
         
                           
Asiantuntijuus akuuteissa tilanteissa
                                                 
Asiantuntijuus akuuteissa tilanteissa 10  
     
             
           
Työelämän tutkimus- ja kehittämistoiminta
                                                 
Kehittämistoiminnan vaiheet 5
 
   
           
Kehittäminen ja tutkiminen 5
   
       
                     
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5
   
         
                 
Arviointimenetelmät 5  
       
                 
           
3025018.811.313.811.3009.49.43.83.83.86.96.93.83.83.8000000
Opinnäytetyö
                                                 
Opinnäytetyön suunnitelma 5
     
           
                     
Opinnäytetyön toteutus 10
   
         
                 
Opinnäytetyön raportointi 15  
     
             
           
1020001012.57.500003.33.33.36.36.32.52.52.5000000
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 5 op)
                                                 
Tulevaisuuden esimiestyö 5
     
           
                     
Kliinisen työn erityiskysymykset 5  
     
               
                 
Kansainvälinen yhteistyö sosiaali- ja terveysalalla 5  
       
                 
           
Työterveyden kehittäminen ja johtaminen 5
 
   
           
Ympäristö fyysisen aktiivisuuden ja toimintakyvyn tukemisessa 5
   
         
                           
Etäpalveluohjaus 5  
       
                 
           
Vanhustyön kehittäminen ja johtaminen 5
     
           
                     
Markkinoistaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa 5  
     
               
                 
Johtaminen muutoksessa 5  
     
               
                 
17.527.506.2511.2516.2511.25003.133.133.753.753.758.138.133.753.753.75000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60606060606060606060606060606060606060606060606060

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tavoitteena on tuottaa sosiaali- ja terveysalan kehittämis-, johtamis- ja arviointiosaamista työelämän muuttuviin tarpeisiin. Kliininen asiantuntija -opinnot yhdistetään työyhteisöjen kehittämiseen uudistamalla niiden toimintatapoja ja -malleja. Koulutuksessa on mahdollisuus syventää ja laajentaa kansansairauksien ja akuuttien tilanteiden osaamista. Lisäksi koulutus edistää hoidon tarpeen ja toimintakyvyn arviointitaitoja sekä ohjaus- ja viestintämenetelmien käyttöä. Koulutus mahdollistaa uudenlaisen osaamisen ja uralla etenemisen.
Koulutus toteutetaan työelämälähtöisesti, moniammatillisena ja monimuotoisin opetusmenetelmin. Sähköinen viestintä on keskeinen opintojen ohjauksen väline. Opinnot voi suorittaa työn ohella. Opetukseen sisältyy lähiopetusta keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa. Jokaiselle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa tunnistetaan aikaisempi osaaminen.
• Julkisella sektorilla ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut voi sijoittua vaativiin sosiaali- ja terveysalan asiakastyön tehtäviin sekä palvelujen suunnittelu- ja johtotehtäviin.
• Järjestösektorilla sosiaali- ja terveysalan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut voi sijoittua erityisesti asiantuntija-, kehittämis-, koulutus- ja johtotehtäviin.
• Yksityisellä sektorilla sosiaali- ja terveysalan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut voi sijoittua yritysten esimies- ja johtotehtäviin ja eri sektorien välisten toiminta- ja palvelumallien kehittämistehtävä.