OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > SOSIAALI- JA TERVEYSALA YLEMPI AMK, KLIININEN ASIANTUNTIJUUS > SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YLEMPI AMK, KLIININEN ASIANTUNTIJUUS

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Kliininen asiantuntijuus

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1
Asiantuntijuus kansanterveyteen ja kansansairauksiin liittyvissä asioissa
                                 
Asiantuntijuus kansanterveyteen ja kansansairauksiin liittyvissä asioissa 10
 
552.52.52.52.51.31.30.80.80.81.31.30.80.80.80
Asiantuntijuus kliinisessä työssä
                                 
Potilaan / asiakkaan hoidon tarpeen ja toimintakyvyn arviointi, ohjaus ja konsultointi 15
 
7.57.53.83.83.83.81.91.91.31.31.31.91.91.31.31.30
Asiantuntijuus akuuteissa tilanteissa
                                 
Asiantuntijuus akuuteissa tilanteissa 10
 
552.52.52.52.51.31.30.80.80.81.31.30.80.80.80
Työelämän tutkimus- ja kehittämistoiminta
                                 
Kehittämistoiminnan vaiheet 5
 
Kehittäminen ja tutkiminen 5
 
   
           
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5
 
Arviointimenetelmät 5  
   
         
 
101055552.52.51.71.71.72.52.51.71.71.70
Opinnäytetyö
                                 
Opinnäytetyön suunnitelma 5
 
     
       
Opinnäytetyön toteutus 10
 
     
       
Opinnäytetyön raportointi 15  
   
         
 
7.522.507.5157.5002.52.52.57.57.52.52.52.50
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 5 op)
                                 
Tulevaisuuden esimiestyö 5
   
       
           
Kliinisen työn erityiskysymykset 5                                  
Kansainvälinen yhteistyö sosiaali- ja terveysalalla 5                                  
Työterveyden kehittäminen ja johtaminen 5                                  
Muut vapaasti valittavat
(Valitaan opintoja 5 op)
                                 
Etäpalveluohjaus 2                                  
500500001.671.671.67000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060606060606060606060

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tavoitteena on tuottaa sosiaali- ja terveysalan kehittämis-, johtamis- ja arviointiosaamista työelämän muuttuviin tarpeisiin. Kliininen asiantuntija -opinnot yhdistetään työyhteisöjen kehittämiseen uudistamalla niiden toimintatapoja ja -malleja. Koulutuksessa on mahdollisuus syventää ja laajentaa kansansairauksien ja akuuttien tilanteiden osaamista. Lisäksi koulutus edistää hoidon tarpeen ja toimintakyvyn arviointitaitoja sekä ohjaus- ja viestintämenetelmien käyttöä. Koulutus mahdollistaa uudenlaisen osaamisen ja uralla etenemisen.
Koulutus toteutetaan työelämälähtöisesti, moniammatillisena ja monimuotoisin opetusmenetelmin. Sähköinen viestintä on keskeinen opintojen ohjauksen väline. Opinnot voi suorittaa työn ohella. Opetukseen sisältyy lähiopetusta keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa. Jokaiselle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa tunnistetaan aikaisempi osaaminen.
• Julkisella sektorilla ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut voi sijoittua vaativiin sosiaali- ja terveysalan asiakastyön tehtäviin sekä palvelujen suunnittelu- ja johtotehtäviin.
• Järjestösektorilla sosiaali- ja terveysalan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut voi sijoittua erityisesti asiantuntija-, kehittämis-, koulutus- ja johtotehtäviin.
• Yksityisellä sektorilla sosiaali- ja terveysalan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut voi sijoittua yritysten esimies- ja johtotehtäviin ja eri sektorien välisten toiminta- ja palvelumallien kehittämistehtävä.