OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > RESTONOMI (AMK), RAVITSEMISPALVELUT > RESTONOMI (AMK), RAVITSEMISPALVELUT, MONIMUOTOTOTEUTUS

Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut, Monimuotototeutus

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                         
Osaajaksi kehittyminen
                                                         
Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2
     
           
                             
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys 2  
       
                 
                     
Viestintätaidot 3
     
           
                               
Tieto- ja viestintätekniikka 3
     
           
                               
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
                                                         
Yritystoiminta ja yrittäjyys 3  
       
                 
                   
SeAMK innovaatioviikko 2
     
               
                             
Tutkimus- ja projektiosaaminen
                                                         
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2  
       
                     
                   
Projektitoiminnan perusteet 3
       
               
                         
13700103700003.73.72.71.51.52230000000000
PERUSOPINNOT
                                                         
Matemaattiset ja viestintävalmiudet
                                                         
Matematiikka 3
     
               
                             
Työelämän viestintä 2  
       
                     
                   
Svenska 1 3  
       
                 
                   
Svenska 2 2  
         
                     
               
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0                                                          
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0                                                          
English 1 3
     
           
                               
English 2 2  
       
                 
                     
Ruokaketjun liiketoimintavalmiudet
                                                         
Marketing planning and implementation in the food chain 5  
       
                 
                   
Henkilöstöjohtaminen ruokaketjussa 5
       
               
                         
Yritystalouden hallinta 3  
         
                     
               
Tutkimus ja kehittämistyövalmiudet
                                                         
Tutkimus- ja kehittämistyö 5  
       
                   
         
1119.52.5065127.52.5001.51.532.52.53.73.74.73.83.80.80.80.800000
AMMATTIOPINNOT
                                                         
Ruokaketju
                                                         
Ruokaketjun kemia 3
     
           
                               
Ruokaketjun toiminta 5
       
               
                         
Ruokaketjun vastuullisuus 5  
       
                 
                     
Ravitsemispalvelut
                                                         
Ruokapalvelujen tuottaminen 12                                                          
Elintarviketurvallisuus ja mikrobiologia 5
     
           
                               
Elintarvikkeet ja ravitsemus 5
     
           
                             
Asiakkaan kohtaaminen ja kokemuksellisuus 4
     
           
                             
Tuotannonohjaus ammattikeittiössä 2
       
               
                         
Ruokapalvelujen johtaminen 8
       
               
                         
Ruokapalvelujen laadun kehittäminen 4
       
               
                         
Ravitsemuksen erityiskysymykset 4
       
               
                         
Palveluliiketoiminta
                                                         
Prosessien kehittäminen 5  
         
                     
               
Palvelujen konseptointi 5  
         
                     
               
Liiketoiminnan suunnittelu 5    
         
                       
         
401550172351050077311.511.52.52.50551.71.71.700000
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                         
Ravitsemusosaaminen
                                                         
Ravitsemuslaatu 5  
         
                     
               
Ravitsemusviestintä ja -tutkimus 5    
         
                           
         
Ravitsemuskasvatus ja -projekti 5    
         
                           
         
Development of Food Production
                                                         
Planning of menus 5  
       
                     
                   
Food development project 5  
         
                     
               
Food Production Processes 5    
           
                           
     
Tila- ja elämyspalvelut
                                                         
Konseptilähtöinen tilasuunnittelu 5  
         
                     
               
Messuprojekti 5    
         
                           
         
Elämystapahtuma 5    
         
                       
           
Monialaiset työelämäprojektit (SeAMKPro)
()
                                                         
020250005152050000000057.57.52.52.5152.52.5000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                         
Englantia amk-opintoihin 2
     
           
                             
Ruotsia amk-opintoihin 2
       
               
                         
Ajankohtainen projekti 2  
       
                 
                   
Ruoka ja viini 3  
       
                 
                   
Kuluttajalähtöinen viestintä ruokaketjussa 3                                                          
Kestävä ruokajärjestelmä 5                                                          
Kestävä ruokaketjun johtaminen kiertotaloudessa 5                                                          
450022500000.70.70.7111.71.71.70000000000
HARJOITTELU
                                                         
Perusharjoittelu 12                                                          
Erikoistumisharjoittelu 18    
         
                     
     
00180000099000000000003334.54.5000
OPINNÄYTETYÖ
                                                         
Opinnäytetyö 15    
         
                         
 
007.57.5000007.57.500000000000003.753.753.753.750
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

TUTKINTO-OHJELMAN KUVAUS JA OSAAMISALUEET
Ravitsemispalvelujen tutkinto-ohjelmassa opiskelijalla on mahdollisuus saavuttaa monipuoliset taidot toimiakseen liikeideoiltaan erilaisissa ravitsemis- ja palvelualan organisaatioissa. Restonomi (AMK) työskentelee matkailu-, ravitsemis- ja talousalan asiantuntija- ja kehittämistehtävissä, myynti- ja markkinointitehtävissä, esimiestehtävissä ravitsemispalveluissa tai yrittäjänä.

Restonomiopintojen laajuus on 210 opintopistettä ja kestoaika 2,5-3,5 vuotta riippuen aikaisemmasta osaamisesta sekä omista tavoitteista ja elämäntilanteesta. Monimuoto-opinnot on rytmitetty siten, että lähiopetus keskittyy syys-huhtikuulle noin kerran kuukaudessa. Kesäisin on mahdollista tehdä harjoitteluja ja kesäopintoja. Opiskelumuotoina ovat lähi- ja etäopinnot sekä harjoittelut.

AMMATILLINEN OSAAMISPROFIILI
Restonomi (AMK) on kansainvälistyvä, mutta paikallisuutta arvostava ammattilainen, jolla on niin käden taitoja kuin liiketoimintaosaamistakin. Hän on työelämän kehittäjä, joka huomioi kuluttajan tarpeet ja kantaa yhteiskunnallista ja ekologista vastuuta. Hän on ammattilainen, joka saa ravinnosta aikaan ruokaelämyksen. Ravitsemispalveluja tuottaessaan hän huomioi terveellisyyden, turvallisuuden, kokemuksellisuuden ja liiketoiminnallisuuden. Valinnaiset opinnot auttavat syventämään osaamista ravitsemuksessa, palveluliiketoiminnassa ja ruokatuotteiden kehittämisessä. Osaamistaan voi täydentää myös muiden koulutusalojen sisältöjä hyödyntäen.

PEDAGOGISET TOIMINTAMALLIT
Restonomin opinnot koostuvat palvelutoiminnasta, projekteista, harjoittelusta, vapaasti valittavista opinnoista ja opinnäytetyöstä. Opetussuunnitelma mahdollistaa opintoja myös koko ruokaketjun opinnoissa tai muilta koulutusaloilta. Opintokokonaisuudet ovat eri oppiaineiden muodostamia kokonaisuuksia ja asiakaslähtöisiä palveluja ja projekteja. Myöhemmässä opintojen vaiheessa opintokokonaisuudet toteutuvat työelämän kehittämisprojekteina.

Opiskelija on aktiivinen tiedonhankkija, -prosessoija, -tuottaja ja soveltaja. Oppiminen tapahtuu yksin tai yhdessä muiden kanssa verkostoja hyödyntäen. Opittavat asiat liitetään oppijan omaan kokemusmaailmaan, työhön ja toimintaympäristöön.