OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > RESTONOMI (AMK), RAVITSEMISPALVELUT > RESTONOMI (AMK), RAVITSEMISPALVELUT, MONIMUOTOTOTEUTUS

Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut, Monimuotototeutus

2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                         
Osaajaksi kehittyminen
                                                         
Opiskelu- ja työelämäosaamisen kehittyminen 2
     
           
                               
Kansainväliseksi osaajaksi kehittyminen 2
     
           
                               
Viestintätaidot 3
     
           
                               
Tieto- ja viestintätekniikka 3
     
           
                               
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
                                                         
Yritystoiminta ja yrittäjyys 3  
       
                 
                     
Liiketoimintaosaamisen perusteet 2  
       
                 
                     
Tutkimus- ja projektiosaaminen
                                                         
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2  
         
                   
               
Projektitoiminnan perusteet 3  
         
                   
               
10100010055000550002.52.51.71.71.700000000
YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                         
Viestintävalmiudet
(Valitaan opintoja 12 op)
                                                         
Työelämän viestintä 2  
       
                 
                     
Ruotsi 3                                                          
Ruotsi 2 3                                                          
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0                                                          
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0                                                          
Englanti 1 3                                                          
Hospitality English 2                                                          
Ruokaketjun liiketoimintavalmiudet
                                                         
Markkinoinnin suunnittelu ja toteutus ruokaketjussa 5  
         
                   
               
Henkilöstöjohtaminen ja esimiestyö ruokaketjussa 5  
       
                 
                     
Matematiikka 3
     
           
                               
Tutkimus ja kehittämistyövalmiudet
                                                         
Tutkimus- ja kehittämistyö 5    
         
                       
           
Tutkimus- ja kehittämistyö 2 2    
           
                         
     
3127030755201.51.50003.53.51.71.71.72.52.50.70.70.7000
AMMATTIOPINNOT
                                                         
Ruokapalvelujen tuottaminen 16
     
           
                               
Elintarviketurvallisuus ja mikrobiologia 5
     
           
                               
Ruoka ja terveys 1 3                                                          
Ruoka ja terveys 2 2                                                          
Elintarviketuntemus ruokapalveluissa 1 3                                                          
Elintarviketuntemus ruokapalveluissa 2 2                                                          
Ruokapalvelujen kokemuksellisuus 5
     
           
                               
Tuotannonohjaus ammattikeittiössä 2  
       
                 
                     
Työvuorosuunnittelun perusteet 2                                                          
Organisaatiokäyttäytyminen 2                                                          
Ruokatuotannon esimiestoiminta 6                                                          
Ruokapalvelujen laadun kehittäminen 5  
         
                   
               
Ravitsemuksen erityiskysymykset 5  
       
                 
                     
2612002607500013130003.53.51.71.71.700000000
VALINNAISET AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 45 op)
                                                         
Valitaan kolme 15 op:n kokonaisuutta
                                                         
Ravitsemuksen syventävät opinnot
                                                         
Ravitsemuksellisuuden kehittäminen 5    
         
                       
           
Ravitsemusviestintä ja -kasvatus 5    
           
                         
     
Topics in Nutrition 5    
           
                         
     
Ruokatuotannon kehittäminen
                                                         
Ruoan ja ruokalistojen kehittäminen 5  
         
                   
               
Tuotekehitysprojekti 5      
           
                             
 
Uudet ruokatuotantoprosessit 5    
           
                         
     
Ruokapalvelujen kehittäminen
                                                         
Esthetics and Functional Space Design 5  
         
                   
               
Messuprojekti 5                                                          
Elämystapahtuma 5    
           
                         
     
Palveluliiketoiminnan kehittäminen
                                                         
Palveluprosessien kehittäminen 5  
         
                   
               
Palvelukonseptin kehittäminen 5    
         
                       
           
Liiketoiminnan suunnitelmallinen kehittäminen 5    
           
                         
     
HOPS:n mukaiset opinnot
                                                         
01535500015102550000000555558.38.38.32.52.50
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                         
HARJOITTELU
                                                         
Perusharjoittelu 12
       
             
                         
Erikoistumisharjoittelu 18    
         
                       
           
120180012001800004440000099000000
OPINNÄYTETYÖ
                                                         
Opinnäytetyö 15      
           
                             
 
Kypsyysnäyte 0                                                          
00015000000150000000000000007.57.50
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.