OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > RESTONOMI (AMK), RAVITSEMISPALVELUT > RESTONOMI (AMK), RAVITSEMISPALVELUT, MONIMUOTOTOTEUTUS

Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut, Monimuotototeutus

2014

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
YHTEISET PERUSOPINNOT
(Valitaan opintoja 27 op)
                                                         
Johdanto opintoihin 1 3
     
           
                             
Urasuunnittelutaitojen kehittäminen 1
     
           
                             
Tietopalvelut, toimisto-ohjelmat 3
     
           
                             
Tuotannonohjaus ammattikeittiössä 2  
         
                       
               
Viestinnän perusteet 1 3
     
           
                             
Työelämän viestintä 2  
       
                 
                   
Ruotsi 3  
         
                     
               
Ruotsi 2 3    
           
                           
     
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0                                                          
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0                                                          
Englanti 1 3
     
           
                             
Hospitality English 2  
       
                 
                   
Matematiikka 3
     
           
                             
16920160450205.35.35.3001.31.31.31.53.500011000
YHTEISET AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 71 op)
                                                         
Ruokapalvelujen tuottaminen 15
       
               
                         
Elintarviketurvallisuus ja mikrobiologia 5
     
           
                             
Ruoka ja terveys 1 3
     
           
                             
Ruoka ja terveys 2 2  
       
                 
                   
Elintarviketuntemus ruokapalveluissa 1 3
     
           
                             
Elintarviketuntemus ruokapalveluissa 2 2  
       
                 
                   
Ruokapalveluprosessit 2
     
           
                             
Ruokapalvelujen elämyksellisyys 3
     
           
                             
Työvuorosuunnittelun perusteet 2  
       
                 
                   
Organisaatiokäyttäytyminen 2  
       
                 
                   
Ruokatuotannon esimiestoiminta 6  
       
                 
                   
Ruokapalvelujen laadun kehittäminen 5  
       
                 
                   
Ravitsemuksen erityiskysymykset 5  
         
                     
               
Ruokaketjun yritystoiminnan perusteet 5  
         
                     
               
Markkinoinnin suunnittelu ja toteutus ruokaketjussa 5  
         
                     
               
Henkilöstöjohtaminen ja esimiestyö ruokaketjussa 5  
       
                 
                   
Sopimusoikeus 3  
         
                     
               
314000161522180005.35.35.37.57.57.37.37.39900000000
SYVENTÄVÄT OPINNOT
(Valitaan opintoja 45 op)
                                                         
Ravitsemuksen syventävät opinnot
                                                         
Ravitsemuksellisuuden kehittäminen 5  
         
                     
               
Ravitsemusviestintä ja -kasvatus 5    
         
                         
           
Topics in Nutrition 5    
         
                           
         
Ruokatuotannon kehittäminen
                                                         
Tuotekehitysprojekti 5  
         
                       
               
Ruoan ja ruokalistojen kehittäminen 5    
         
                       
         
Uudet ruokatuotantoprosessit 5    
           
                           
     
Ruokapalvelujen kehittäminen
                                                         
Esthetics and Functional Space Design 5  
         
                       
               
Elämystapahtuma 5  
         
                       
               
Messuprojekti 5    
         
                       
           
Palveluliiketoiminnan kehittäminen
                                                         
Palvelukonseptin kehittäminen 5  
       
                 
                   
Liiketoiminnan suunnittelun ja kehittämisen projektit 5    
           
                           
       
Tilapalvelujen johtaminen 5  
       
                 
                     
HOPS:n mukaiset opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                         
03030000102020100000004.24.21.72.517.54.29.26.77.52.5000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                         
HARJOITTELU
                                                         
Perusharjoittelu 12
     
           
                             
Erikoistumisharjoittelu 18    
       
                       
 
12012412000664444000000000633220
TUTKIMUSOPINNOT
                                                         
Tutkimuksen perusteet ja tutkimussuunnitelma 4    
           
                           
     
Tutkimusprojekti 6    
           
                           
     
Kehittämisprojekti 2    
         
                       
           
Opinnäytetyö 15    
         
                         
 
Kypsyysnäyte 0                                                          
0019.57.50000217.57.500000000001108.758.753.753.750
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.