OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > RESTONOMI (AMK), RAVITSEMISPALVELUT > RESTONOMI (AMK), RAVITSEMISPALVELUT, MONIMUOTOTOTEUTUS

Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut, Monimuotototeutus

2013

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
PERUS- JA AMMATTIOPINTOJA
                                                         
Palvelujen tuottaminen
                                                         
Ruokapalvelujen tuottaminen 15
     
           
                             
Ruokapalvelujen turvallisuus 6
     
           
                             
Ruokapalvelujen terveellisyys 6
     
           
                             
Ruokapalvelujen taloudellisuus
(Valitaan opintoja 3 op)
                                                         
Ruokapalvelujen elämyksellisyys
(Valitaan opintoja 3 op)
                                                         
Ruokapalveluprosessit 2
     
           
                             
Viestintä- ja vuorovaikutustaidot
                                                         
Opiskelu- ja urasuunnittelutaitojen kehittäminen
                                                         
Opiskelutaito ja restonomiksi opiskelu 2  
         
                     
               
Urasuunnittelutaitojen kehittäminen 1 1  
         
                     
               
Projekti onnistuu! 3  
         
                     
               
Tietotekniikka 3
     
           
                             
Suomen kieli ja viestintä
(Valitaan opintoja 4 op)
                                                         
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0                                                          
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0                                                          
Servicesvenska 1 3  
       
                 
                   
Ruotsi 2 3    
           
                           
     
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0                                                          
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0                                                          
Hospitality English
                                                         
Hospitality English 1 3
     
           
                             
Hospitality English 2 3  
       
                 
                   
Palvelujen johtaminen
                                                         
Ruokapalvelujen johtaminen
                                                         
Jamix-tuotannonohjausjärjestelmä 2  
         
                     
               
Työvuorosuunnittelun perusteet 2  
         
                     
               
Ruokatuotannon esimiestoiminta 4  
         
                     
               
Organisaatiokäyttäytyminen 2  
         
                     
               
Markkinointi 4  
       
                 
                   
Henkilöstöhallinto 4  
         
                     
               
Taloushallinto 4  
       
                 
                   
Ruokapalvelun laatuketjun johtaminen 4  
       
                 
                   
Ravitsemuksen erityiskysymykset 4  
         
                     
               
Sopimusoikeus 3  
         
                     
               
Palvelukonseptin kehittäminen 5    
         
                       
         
Suuntaavat opinnot
(Valitaan opintoja 45 op)
                                                         
Ravitsemuksen syventävät opinnot
                                                         
Ravitsemuksellisuuden kehittäminen 5  
         
                     
               
Ravitsemusviestintä ja -kasvatus 5    
           
                           
     
Topics in Nutrition 5    
         
                       
         
Ruokatuotannon kehittäminen
                                                         
Ruokatuotteen kehittämisprojekti 5    
           
                           
     
Ruoan ja ruokalistojen kehittäminen 5  
       
                 
                   
Uudet ruokatuotantoprosessit 5    
         
                       
         
Ruokapalvelujen kehittäminen
                                                         
Esthetics and Functional Space Design 5  
       
                 
                   
Elämystapahtuma 5    
         
                       
         
Messuprojekti
(Valitaan opintoja 5 op)
                                                         
Palveluliiketoiminnan kehittäminen
                                                         
Liiketoiminnan suunnittelun ja kehittämisen projektit 5    
           
                           
     
Development of Food Safety and Quality 5    
           
                           
     
Tilapalvelujen johtaminen 5  
       
                 
                   
HOPS:n mukaiset opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                         
356543035033322023011.711.711.70011111116166.76.76.711.511.5000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                         
HARJOITTELU
                                                         
Perusharjoittelu 12
     
           
                             
Erikoistumisharjoittelu 18    
         
                       
         
120180120001800444000000066600000
TUTKIMUSOPINNOT
                                                         
Tutkimuksen perusteet ja tutkimussuunnitelma 4  
       
                 
                   
Tilastollinen tutkimusprojekti 5    
           
                           
     
Kehittämisprojekti 3    
         
                       
         
Opinnäytetyö 15      
           
                             
 
Kypsyysnäyte 0                                                          
0481000403510000001.331.331.33001112.52.5550
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.