OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > SOSIONOMI (AMK) > SOSIONOMI (AMK), MONIMUOTOTOTEUTUS

Sosionomi (AMK), Monimuotototeutus

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                         
Osaajaksi kehittyminen
                                                         
Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2
     
           
                               
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys 2  
       
                 
                     
Viestintätaidot 3
     
           
                             
Tieto- ja viestintätekniikka 3
     
           
                               
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
                                                         
Yrittäjyyden perusteet 3  
       
                 
                   
SeAMK innovaatioviikko 2
     
           
                             
Tutkimus- ja projektiosaaminen
                                                         
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2  
       
                 
                     
Projektitoiminnan perusteet 3
     
             
                         
13700112700004.24.22.7113310000000000
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                         
Asiantuntijana sosiaali- ja terveysalalla 2
       
               
                         
Lääkehoidon perusteet 2
       
               
                         
Englanti 3
     
           
                               
Ruotsi 3  
       
                 
                     
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0                                                          
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0                                                          
730034300001.51.50221.51.500000000000
TUTKINTO-OHJELMAN PERUSOPINNOT
                                                         
Sosiaalialan tietoperusta
                                                         
Sosiaalityön perusteet 3
     
           
                               
Kasvu ja sosialisaatio 5
     
           
                               
Hyvinvointi ja elinolot 6
     
               
                             
Kulttuuri ja elämäntapa 4
       
               
                         
Osallisuus ja marginaalisuus 5
       
               
                         
Sosiaalialan orientoiva harjoittelu 5
       
               
                         
28000141400000446770000000000000
TUTKINTO-OHJELMAN AMMATTIOPINNOT
                                                         
Sosiaalialan eettinen osaaminen
                                                         
Sosiaalialan etiikka 3
       
               
                         
Yhteiskunta, ammatti ja etiikka 1 2  
       
               
               
Yhteiskunta, ammatti ja etiikka 2 2    
         
                     
     
Palvelujärjestelmäosaaminen
                                                         
Hyvinvointiyhteiskunnan perusteet 3
     
           
                               
Sosiaalilainsäädännön perusteet 4
       
               
                         
Sosiaalilainsäädännön soveltamisalueita 4  
       
                 
                   
Palveluohjaus 5  
       
                 
                     
Valinnaiset opintojaksot
(Valitaan yksi)
                                                         
Hyvinvointiyhteiskunnan sosiaaliturva 5
     
           
                               
Sosiaaliturva asiakasnäkökulmasta 5
     
           
                               
Valinnaiset opintojaksot
(Valitaan yksi)
                                                         
Teknologia ja arki 3    
         
                       
         
Kommunikaation apuvälineet 3  
         
                     
               
Hyvinvointiteknologia 3    
         
                       
         
Digitaalisuus sosionomin työkentillä 3  
         
                     
               
Psykososiaaliset sosiaalityön menetelmät
                                                         
Vuorovaikutus psykososiaalisessa työssä 5  
       
                 
                     
Lääkehoito sosionomin työssä 2  
       
                 
                     
Valinnaiset opintojaksot
(Valitaan opintoja 8 op)
                                                         
Sosiaalityö moniammatillisissa työyhteisöissä 4
       
               
                         
Perheohjaus 4  
       
                 
                     
Opintoihin ja työhön valmentaminen 4  
       
                 
                     
Sosiaalinen kuntoutus 4
       
               
                         
Sosiaaliohjaus asumisyksiköissä 4
       
               
                         
Sosiaaliohjaus avopalveluissa 4  
       
                 
                   
Toiminnalliset sosiaalityön menetelmät
(Valitaan opintoja 23 op)
                                                         
Valinnaiset opintojaksot
(Valitaan yksi)
                                                         
Toiminnallisten ryhmien ohjaaminen 4
       
               
                         
Pedagogisten ryhmien ohjaaminen 4  
       
                 
                     
Psykososiaalisten ryhmien ohjaaminen 4
       
               
                         
Valinnaiset opintojaksot
(Valitaan yksi)
                                                         
Tarinallisuus ryhmätoiminnassa 4  
         
                     
               
Draamalliset menetelmät ryhmätoiminnassa 4  
         
                     
               
Kuvan käyttö ryhmätoiminnassa 4  
       
                 
                     
Harjoittelu: Psykososiaaliset ja toiminnalliset sosiaalityön menetelmät 15  
       
                 
                   
Valtaistava yhteiskuntaosaaminen
(Valitaan opintoja 18 op)
                                                         
Harjoittelu: Valtaistavat sosiaalityön menetelmät 10    
         
                       
           
Valinnaiset opintojaksot
(Valitaan opintoja 8 op)
                                                         
Viestintä ja media sosiaalialan työssä 4    
         
                       
           
Rakenteellinen sosiaalityö 4    
         
                       
           
Yhteisöihin suuntautuva sosiaalityö 4    
         
                       
           
Valtaistava sosiaalityö 4    
         
                       
           
Johtamisosaaminen
                                                         
Palvelujen johtaminen 5  
         
                     
               
Henkilöstöhallinto 5  
         
                     
               
Harjoittelu: Palvelujen kehittäminen 3  
         
                     
               
Harjoittelu: Johtamisen menetelmät 12  
         
                     
               
Tutkimuksellinen kehittämisosaaminen
                                                         
Sosiaalialan tutkimusmenetelmät 5    
         
                       
           
Tiedonhankinta ja viestintä tutkimus ja kehittämistyössä 2    
         
                       
           
Valinnaiset opintojaksot
(Valitaan yksi)
                                                         
Vaikuttavuuden arvioiminen 3  
         
                     
               
Ennakoiva kehittäminen 3    
         
                       
         
Käyttäjälähtöinen kehittäminen 3    
         
                           
         
Opinnäytetyö
                                                         
Opinnäytetyön tutkimussuunnitelma 4  
       
                 
                   
Opinnäytetyöseminaari 1 4  
         
                     
               
Opinnäytetyöseminaari 2 4    
         
                       
         
Opinnäytetyön raportointi 3    
         
                       
         
Empowerment in Social Work
(Valitaan opintoja 29 op)
                                                         
Introduction to Social Work Studies in Finland 3  
         
                     
               
Introduction to Welfare Society 3  
         
                     
               
Empowering Social Work 4  
         
                     
               
Facilitating Activity-Based Groups 4  
         
                     
               
Use of Pictures in Group Activities 4  
         
                     
               
Communication and Media in Social Work 4  
         
                     
               
Practical Training: Methods of Empowerment in Social Work 10  
         
                     
               
401355401327567953106.56.5013.513.523.323.39.339.539.522.222.28.70.50.5000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                         
Varhaiskasvatuksen opintokokonaisuus
                                                         
Lapsen kehitys ja oppiminen 3
     
           
                             
Varhaiskasvatuksen pedagogiikka 4
       
               
                         
Pienryhmätoiminta ja yhteisöllisyys varhaiskasvatuksessa 3  
       
                 
                   
Lapsen ja perheen varhainen tuki 3    
         
                       
           
Sosionomina varhaiskasvatuksessa 2    
         
                           
         
Monialaiset työelämäprojektit
()
                                                         
Kohtaamistaiteen ohjaajaopinnot
()