OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > AGROLOGI (AMK) > AGROLOGI (AMK), MONIMUOTOTOTEUTUS

Agrologi (AMK), Monimuotototeutus

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 4S 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                                 
Osaajaksi kehittyminen
                                                                 
Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2
     
             
                                   
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys 2
     
               
                         
Viestintätaidot 3
     
             
                                     
Tieto- ja viestintätekniikka 3
     
             
                                     
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
                                                                 
Yrittäjyyden perusteet 3  
         
                       
                     
SeAMK innovaatioviikko 2
     
             
                                   
Tutkimus- ja projektiosaaminen
                                                                 
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2    
         
                         
               
Projektitoiminnan perusteet 3
       
                 
                               
144201041320004.34.31.3220.30.30.31.51.50.70.70.700000000
PERUSOPINNOT
                                                                 
Viestintävalmiudet
                                                                 
Työelämän viestintä 2    
         
                         
               
Svenska 3  
         
                       
                     
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0                                                                  
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0                                                                  
English 5  
       
                   
                         
Luonnontieteelliset valmiudet
                                                                 
Matematiikka 5
     
                 
                                   
Ruokaketjun kemia 3
     
             
                                     
Tutkimus- ja kehittämisvalmiudet
                                                                 
Tilastollinen päättely 2    
         
                         
                 
Ruokaketju
                                                                 
Ruokaketjun toiminta 3
     
             
                                     
Ruokaketjun vastuullisuus 3
       
                 
                               
Ruokaketjun liiketoiminta
                                                                 
Marketing planning and implementation in the food chain 5    
         
                         
               
Henkilöstöjohtaminen ruokaketjussa 5    
         
                         
               
14814011353140003351.51.51.71.71.71.51.555400000000
AMMATTIOPINNOT
                                                                 
Johdanto alaan
                                                                 
Maaseutu toimintaympäristönä 5
     
             
                                     
Kestävä kasvituotanto
                                                                 
Kasvutekijät ja kasvin kasvu 10
       
                 
                               
Peltokasvien tuotanto 10  
       
                       
                         
Vastuullinen kotieläintuotanto
                                                                 
Kotieläinten tuotantoympäristö ja hyvinvointi 5
       
                 
                               
Kotieläinten rehut ja ruokinta 5  
         
                       
                     
Maatalousekonomia
                                                                 
Maatalouden yritystalouden perusteet 5
       
                 
                               
Maatalouspolitiikka 5  
       
                       
                         
Maatilayrityksen verotus 5  
       
                   
                           
Energia- ja resurssitehokas teknologia
                                                                 
Agroteknologia 10  
         
                       
                     
Kesäopinnot - Learning by doing
                                                                 
Kasvukausi 5  
         
                       
                     
254000520202000002.52.5010102.52.515101000000000000
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 44 op)
                                                                 
Maatalous
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                                 
Investoinnit ja rahoitus 10      
           
                               
     
Viljelyn ja kasvituotannon suunnittelu 10    
           
                             
           
Erikoiskasvit - ja kasvatus 5      
           
                               
     
Älyteknologia kasvituotannossa 5    
           
                             
           
Kotieläinten ravitsemus- ja tuotantobiologia 5    
         
                         
               
Kotieläinten jalostus 5    
           
                             
           
Maidontuotanto 10    
           
                             
           
Tuotantokierron ja hedelmällisyyden tunnusluvut maidontuotannossa 5      
           
                               
     
Naudanlihantuotanto 5    
           
                             
           
Sianliha- ja porsastuotanto 10      
           
                               
     
Siipikarjanlihan- ja munantuotanto 5      
           
                               
     
Muut kotieläimet 5    
           
                             
           
Ruoantuotannon uudet innovaatiot 5      
           
                               
     
Luonnonmukainen tuotanto 5      
           
                               
     
Kiertotalous ruokaketjussa
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                                 
Maatilan kestävät ravinnekierrot 3    
         
                         
               
Hiilenkierto ja vähähiilinen ruokaketju 2    
         
                         
               
Biokaasu maatiloilla 2    
         
                         
               
Aurinkoenergia ruokaketjussa 2    
         
                         
               
Ruokahävikki 2    
         
                         
               
Kiertotalouden projekti 2    
         
                         
               
Green care
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                                 
Green Care-toiminta ja luonnon hyvinvointivaikutukset 5    
           
                             
           
Green Care -palvelut ja -yrittäjyys 5      
           
                               
     
Monialaiset työelämäprojektit SeAMK Pro
()
                                                                 
Elintarvikeagrologin opinnot
(Valitaan opintoja 44 op)
                                                                 
00635000001845500000000000066622.522.516.716.716.7000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                                 
Bioenergia 5      
           
                               
       
Rakennuttaminen maatilalla 5      
           
                               
     
Proteiinituotannon vaihtoehdot – Valkuaiskasvit 5      
           
                               
     
Proteiinituotannon vaihtoehdot - Projektityö 5      
           
                               
     
Metsänomistuksen perusteet 5      
           
                               
     
Metsien hyödyntäminen 5      
           
                               
       
Parveke- ja terassiviljely 3      
           
                               
     
Hevosen ruokinta ja hyvinvointi 3      
           
                               
     
Mestarimyyjä 2    
           
                             
           
Kirjoittaminen sujuvaksi 2
       
                 
                               
Food Business Challenge - ideakilpailu (2-3 op) 3      
           
                               
     
Osaamisen johtaminen 3      
           
                               
     
2024202000242000011000000001115.715.710.7000
HARJOITTELUT
                                                                 
Maatilaharjoittelu
                                                                 
Maatilaharjoittelu, osa 1. 16
       
                 
                               
Maatilaharjoittelu, osa 2. 14  
       
                   
                           
Erikoistumisharjoittelu
                                                                 
Erikoistumisharjoittelu 20      
           
                               
       
1614020016140002000008877