OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > RAKENNUSMESTARI (AMK), RAKENNUSTEKNIIKKA > RAKENNUSMESTARI (AMK), RAKENNUSTEKNIIKKA, MONIMUOTOTOTEUTUS

Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka, Monimuotototeutus

2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                         
Osaajaksi kehittyminen
                                                         
Opiskelu- ja työelämäosaamisen kehittyminen 2
     
           
                             
Kansainväliseksi osaajaksi kehittyminen 2    
           
                           
     
Viestintätaidot 3
     
           
                             
Tieto- ja viestintätekniikka 3
     
           
                             
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
                                                         
Yritystoiminta ja yrittäjyys 3  
         
                     
               
Liiketoimintaosaamisen perusteet 2    
         
                       
         
Tutkimus- ja projektiosaaminen
                                                         
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2    
           
                           
     
Projektitoiminnan perusteet 3
       
               
                         
1136083032402.72.72.71.51.50001.51.50.70.70.722000
TEKNIIKAN ALAN PERUSOPINNOT
                                                         
Kielet
                                                         
Ruotsi 3  
         
                     
               
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0                                                          
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0                                                          
Ammattialan englanti 3    
           
                           
     
Matematiikka ja fysiikka
                                                         
Algebra 2
     
           
                             
Geometria 2
     
           
                             
Talous- ja tilastomatematiikka 3  
       
                 
                   
Fysiikan perusteet 3
     
           
                             
763070330302.32.32.3001111.51.50001.51.5000
AMMATTIOPINNOT
                                                         
Rakennuspiirustus
                                                         
Kaavoitus 2
     
           
                             
Rakennussuunnittelu ja CAD 5
       
               
                         
Tietomallinnus 4    
         
                       
         
Talonrakentaminen
                                                         
Rakennusmateriaalit 3
     
           
                             
Betonitekniikka 3
       
               
                         
Rakennesuunnittelun perusteet 3  
       
                 
                   
Rakenteiden mekaniikka
                                                         
Statiikan perusteet 3
       
               
                         
Lujuusopin perusteet 4  
       
                 
                   
Rakenteiden statiikka 3  
         
                     
               
Maa- ja pohjarakennus
                                                         
Geotekniikka 3    
         
                       
         
Pohjarakennus 3    
           
                           
     
Maarakennus- ja mittaustekniikka 4    
           
                           
     
Talotekniikka
                                                         
Talotekniset asennukset 3
       
               
                         
Hanketalous
                                                         
Johtamistaidot ja työlainsäädäntö 4    
           
                           
     
Rakennuttaminen 3  
       
                 
                   
Rakentamistalous 4
       
               
                         
Tarjouslaskenta 4  
       
                 
                   
Hankintatoimi ja sopimukset 3  
         
                     
               
Talonrakennustekniikka
                                                         
Talonrakennus 5
     
           
                             
Korjausrakentaminen 5    
         
                       
         
Rakennusfysiikka 4  
       
                 
                   
Rakennusfysikaaliset mittaukset 3  
       
                 
                   
Elementtirakentaminen 3  
         
                     
               
Hirsirakentaminen 2  
         
                     
               
Rakennetekniikka
                                                         
Betonirakenteet 6  
         
                     
               
Puurakenteet 3  
       
                 
                   
Teräsrakenteet 3    
           
                           
     
Työmaatoiminnot
                                                         
Työmaatekniikka 4    
         
                       
         
Ajallinen suunnittelu 4    
         
                       
         
Laadunhallinta 3      
           
                             
 
Työturvallisuus 3
       
               
                         
314134210212417201423.33.33.310.510.58888.58.56.76.76.777110
PROJEKTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                         
Puurakentamisen projekti 5    
         
                       
         
Puurakentamisen projekti 5    
           
                           
     
Puurakentamisen projekti 5      
           
                             
 
Betonirakentamisen projekti 5    
         
                       
         
Betonirakentamisen projekti 5    
           
                           
     
Betonirakentamisen projekti 5      
           
                             
 
Teräsrakentamisen projekti 5    
         
                       
         
Teräsrakentamisen projekti 5    
           
                           
     
Teräsrakentamisen projekti 5      
           
                             
 
Korjausrakentamisen projekti 5    
         
                       
         
Korjausrakentamisen projekti 5    
           
                           
     
Korjausrakentamisen projekti 5      
           
                             
 
004013.30000202013.300000000006.76.76.710106.76.70
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                         
Täydennyskurssi, ruotsi 2                                                          
Täydennyskurssi, matematiikka 2                                                          
00000000000000000000000000000
HARJOITTELU
                                                         
Harjoittelu 1 10
       
               
                         
Harjoittelu 2 10  
         
                     
               
Harjoittelu 3 10    
           
                           
     
10101000100100100000550005500055000
OPINNÄYTETYÖ
                                                         
Opinnäytetyö 10      
           
                             
 
0006.670000006.670000000000000003.333.330
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.