OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > RAKENNUSMESTARI (AMK), RAKENNUSTEKNIIKKA > RAKENNUSMESTARI (AMK), RAKENNUSTEKNIIKKA, MONIMUOTOTOTEUTUS

Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka, Monimuotototeutus

2015

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                         
Osaajaksi kehittyminen
                                                         
Opiskelu- ja työelämäosaamisen kehittyminen 2
       
               
                         
Kansainväliseksi osaajaksi kehittyminen 2  
         
                     
               
Viestintätaidot 3
       
               
                         
Tieto- ja viestintätekniikka 3
       
               
                         
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
                                                         
Yritystoiminta ja yrittäjyys 3
       
               
                         
Liiketoimintaosaamisen perusteet 2
     
           
                             
Tutkimus- ja projektiosaaminen
                                                         
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2    
         
                       
         
Projektitoiminnan perusteet 3  
         
                     
               
13520211052000.70.70.75.55.50002.52.50.70.70.700000
TEKNIIKAN ALAN PERUSOPINNOT
                                                         
Kielet
                                                         
Ruotsi 3
     
           
                             
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0                                                          
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0                                                          
Ammattialan englanti 3  
         
                     
               
Matematiikka ja fysiikka
                                                         
Algebra 2
       
               
                         
Geometria 2
       
               
                         
Talous- ja tilastomatematiikka 3    
         
                       
         
Fysiikan perusteet 3
       
               
                         
1033037033001113.53.50001.51.511100000
AMMATTIOPINNOT
                                                         
Rakennuspiirustus
                                                         
Kaavoitus 2
       
               
                         
Rakennussuunnittelu ja CAD 5
     
           
                             
Tietomallinnus 4    
         
                       
         
Talonrakentaminen
                                                         
Rakennusmateriaalit 3
       
               
                         
Betonitekniikka 3
     
           
                             
Rakennesuunnittelun perusteet 3  
       
               
               
Rakenteiden mekaniikka
                                                         
Statiikan perusteet 3
     
           
                             
Lujuusopin perusteet 4  
         
                     
               
Rakenteiden statiikka 3  
       
                 
                   
Maa- ja pohjarakennus
                                                         
Geotekniikka 3  
       
                 
                   
Pohjarakennus 3    
           
                           
     
Maarakennus- ja mittaustekniikka 4    
           
                           
     
Talotekniikka
                                                         
LVIAS-tekniikan ja energiatalouden perusteet 5  
         
                     
               
Hanketalous
                                                         
Johtamistaidot ja työlainsäädäntö 4  
       
                 
                   
Rakennuttaminen 3
     
           
                             
Rakentamistalous 4
     
           
                             
Tarjouslaskenta 4  
         
                     
               
Hankintatoimi ja sopimukset 3  
       
                 
                   
Talonrakennustekniikka
                                                         
Talonrakennus 5
       
               
                         
Korjausrakentaminen 5    
           
                           
     
Rakennusfysiikka 4  
         
                     
               
Rakennusfysikaaliset mittaukset 3  
       
                 
                   
Elementtirakentaminen 3  
       
                 
                   
Rakennetekniikka
                                                         
Betonirakenteet 6  
       
                 
                   
Puurakenteet 3  
       
                 
                   
Teräsrakenteet 3    
         
                       
         
Työmaatoiminnot
                                                         
Työmaatekniikka 4    
           
                           
     
Ajallinen suunnittelu 4    
           
                           
     
Laadunhallinta 3      
           
                             
 
Työturvallisuus 3
     
           
                             
3148272211029.518.57202777559.89.89.89.39.32.32.32.31010110
PROJEKTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                         
Puurakentamisen projekti 5    
         
                       
         
Puurakentamisen projekti 5    
           
                           
     
Puurakentamisen projekti 5      
           
                             
 
Betonirakentamisen projekti 5    
         
                       
         
Betonirakentamisen projekti 5    
           
                           
     
Betonirakentamisen projekti 5      
           
                             
 
Teräsrakentamisen projekti 5    
         
                       
         
Teräsrakentamisen projekti 5    
           
                           
     
Teräsrakentamisen projekti 5      
           
                             
 
Korjausrakentamisen projekti 5    
         
                       
         
Korjausrakentamisen projekti 5    
           
                           
     
Korjausrakentamisen projekti 5      
           
                             
 
004013.30000202013.300000000006.76.76.710106.76.70
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                         
HARJOITTELU
                                                         
Harjoittelu 1 10  
         
                     
               
Harjoittelu 2 10    
           
                           
     
Harjoittelu 3 10    
           
                           
     
01020000010020000000000550001010000
OPINNÄYTETYÖ
                                                         
Opinnäytetyö 10                                                          
00000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.