OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > INSINÖÖRI (AMK), BIO- JA ELINTARVIKETEKNIIKKA > INSINÖÖRI (AMK), BIO- JA ELINTARVIKETEKNIIKKA, MONIMUOTOTOTEUTUS

Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka, Monimuotototeutus

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 4S 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                                 
Osaajaksi kehittyminen
                                                                 
Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2
     
             
                                   
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys 2  
       
                   
                           
Viestintätaidot 3
     
             
                                     
Tieto- ja viestintätekniikka 3
     
             
                                     
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
                                                                 
Yrittäjyyden perusteet 3
       
                 
                               
SeAMK innovaatioviikko 2
     
                 
                                   
Tutkimus- ja projektiosaaminen
                                                                 
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2  
       
                       
                         
Projektitoiminnan perusteet 3
       
                 
                               
164001064000003.73.72.7331120000000000000
PERUSOPINNOT
                                                                 
Matemaattis-luonnontieteet
                                                                 
Algebra ja geometria 5
     
             
                                   
Differentiaali- ja integraalilaskenta 5
       
                 
                               
Mekaniikka ja lämpöoppi 5
       
                 
                                 
Materiaalien fysiikka ja laboratoriotyöt 5  
       
                   
                           
Viestintävalmiudet
                                                                 
Työelämän viestintä 2  
       
                   
                         
Svenska 3  
       
                   
                           
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0                                                                  
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0                                                                  
English 1 3
       
                 
                               
English 2 2  
         
                       
                     
18120051310200001.71.71.7944.74.70.71100000000000
AMMATTIOPINNOT
                                                                 
Luonnontieteelliset ammattiopinnot
                                                                 
Kemia 5
     
             
                                   
Kemian laboratoriotyöt 5
       
                 
                               
Elintarvikemikrobiologia ja prosessihygienia 7
     
             
                                   
Elintarvikekemia 5  
       
                   
                         
Virtaus- ja lämmönsiirtotekniikka 5  
         
                       
                     
Elintarviketeknologia
                                                                 
Elintarviketeknologian perusteet 4  
       
                   
                         
Elintarviketeknologia 10  
       
                     
               
Elintarvikeprosessit ja pakkaukset
                                                                 
Pakkaustekniikka 3  
       
                   
                         
Elintarvikeprosessit 5  
         
                       
                     
Automaatiotekniikka 4  
         
                       
                     
Biokemia ja -prosessitekniikka 3  
         
                       
                     
Ruokaketju
                                                                 
Ruokaketjun toiminta 3
     
             
                                   
Ruokaketjun vastuullisuus 3
     
             
                                   
Elintarvikealan lainsäädäntö 2  
       
                   
                         
Ravitsemuksen perusteet 2
       
                 
                               
Tuotantoyrityksen johtaminen
                                                                 
Marketing planning and implementation in the food chain 5  
       
                   
                         
Henkilöstöjohtaminen ruokaketjussa 5
       
                 
                               
Tuotantotalous 5    
         
                         
                 
Tilaus-toimitusketjun hallinta 5    
           
                             
           
Tuotantovälineiden hankinta ja käyttö 5    
           
                             
           
Projektiopinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
 
       
                     
               
304625018121927151000666666.36.36.313.513.55.85.83.355000000
VAIHTOEHTOISET SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 20 op)
                                                                 
Vilja- ja kasvisteknologia
                                                                 
Vilja- ja leipomoprosessit 5    
         
                         
               
Kasvistuotteet 5    
         
                         
               
Valmisruokateknologia 5    
           
                             
           
Tuotekehitysprojekti 5    
           
                             
           
Meijeri- ja juomateknologia
                                                                 
Meijeriprosessit 5    
         
                         
               
Juomaprosessit 5    
         
                         
               
Valmisruokateknologia 5    
           
                             
           
Tuotekehitysprojekti 5    
           
                             
           
Lihateknologia
                                                                 
Lihateknologian prosessit ja laatu 5    
         
                         
               
Lihatuotteiden kehittäminen 5    
         
                         
               
Valmisruokateknologia 5    
           
                             
           
Tuotekehitysprojekti 5    
           
                             
           
00600000030300000000000001010101515000000
VAIHTOEHTOINEN SYVENTÄVÄ KOKONAISUUS
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                                 
Hygienic design in food facilities and food equipment
                                                                 
Hygienic design of food facilities, process lines and equipment 4    
           
                             
           
Contact materials in process lines and equipment 2    
           
                             
           
Project work in hygienic designing 4    
           
                             
           
Automatisation and digitalisation
(Valitaan opintoja 10 op)
   
           
                             
           
Process development in food industry
                                                                 
Food plant design 5    
           
                             
           
Lean thinking 5    
           
                             
           
Monialaiset työelämäprojektit (SeAMKPro)
()
                                                                 
Kansainvälinen opiskeluvaihto
()
                                                                 
Yrittäjyysopinnot
()
                                                                 
0030000000300000000000000001515000000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                                 
Robotiikka 4                                                                  
Ajankohtainen projekti 2                                                                  
Kuluttajalähtöinen viestintä ruokaketjussa 3                                                                  
Kestävä ruokajärjestelmä 5                                                                  
Proteiinituotannon vaihtoehdot – Valkuaiskasvit 5                                                                  
Proteiinituotannon vaihtoehdot - Projektityö 5                                                                  
000000000000000000000000000000000
HARJOITTELU
                                                                 
Harjoittelu 30      
           
                               
     
00030000000300000000000000000101010000
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISVALMIUDET
                                                                 
Tutkimus- ja kehittämistyö 4    
         
                         
               
Opinnäytetyö 15      
             
                                   
 
0041500004001500000000001.331.331.33000007.57.50
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

TUTKINTO-OHJELMAN KUVAUS JA OSAAMISALUEET
Bio- ja elintarviketekniikan opinnot antavat valmiuksia elintarvikkeiden teolliseen valmistamiseen ja kehittämiseen. Koulutus perustuu luonnontieteiden soveltamiseen ja luonnontieteellisen osaamisen yhdistämiseen nykyaikaiseen tekniikkaan.
Bio- ja elintarviketekniikan insinöörit voivat toimia erilaisissa tehtävissä elintarviketeollisuudessa, ympäristöterveydenhuollossa, julkisissa ruokapalveluissa, kehittämis- ja tutkimushankkeissa sekä yrittäjinä. Elintarviketeollisuudessa bio- ja elintarviketekniikan insinöörit sijoittuvat tyypillisesti tuotannon esimies- ja asiantuntijatehtäviin, tuotekehitykseen ja laadun hallintaan. Opinnot mahdollistavat työllistymisen elintarviketeollisuuden eri toimialoille.
Elintarviketekniikassa hankitaan laaja-alainen elintarviketeollisuustoimintoja tukeva osaaminen. Ammatillisissa opinnoissa perehdytään eri raaka-aineiden ominaisuuksiin ja prosessointiin, prosessien kehittämiseen, tuotantoyrityksen johtamiseen, ruokaturvallisuuteen ja prosessihygieniaan sekä automaatioon. Opinnot antavat valmiuksia vastata tulevaisuuden ruoka-alan haasteisiin, joiden ratkomiseen tarvitaan raaka-aineiden tuntemusta ja prosessiosaamista sekä kykyä luoviin ratkaisuihin.
Syventävissä opinnoissa valitaan joko vilja- ja kasvisteknologia, meijeri- ja juomateknologia tai lihateknologia. Lisäksi valitaan vaihtoehtoinen syventävä kokonaisuus liittyen hygieeniseen suunnitteluun, automaatioon tai elintarviketeollisuuden prosessien kehittämiseen. Syventävät opinnot valitaan toisen opiskeluvuoden aikana. Vaihtoehtoisesti voi valita muiden alojen opintosisältöjä, esimerkiksi omaa yrittäjyyttä tukevia opintoja, johtamista, ravitsemusta tai kestävää kehitystä.
SeAMK Ruoka -yksikkö muodostaa Suomessa ainutlaatuisen osaamiskeskittymän. Bio- ja elintarviketekniikan opinnoissa luodaankin katsaus koko ruokaketjuun: elintarviketeollisuuden lisäksi maatalouteen, ruokapalveluihin sekä kuluttajan näkökulmaan.
Bio- ja elintarviketekniikkaa soveltava teollisuus on voimakkaasti kansainvälistyvää ja kansainvälisesti kilpailukykyistä. Elintarviketeollisuus on Suomen teollisuuden toimialoista kansainvälisesti kilpailukykyisintä. Alan suomalainen osaaminen edustaa maailman huippua ja teollinen toiminta tulee säilymään Suomessa tuotantotoiminnan globalisoitumisesta huolimatta. On luontevaa hankkia hyvä kielitaito ja hyvät kansainvälisyystaidot jo opintojen aikana. Bio- ja elintarviketekniikan tutkinto-ohjelmasta on erinomaiset mahdollisuudet tehdä opintoja ulkomailla. Kielitaitoa voi kartuttaa myös kotimaassa, sillä osa opinnoista opiskellaan englannin kielellä ja oppimateriaalia on englanniksi. Lisäksi SeAMK:ssa on laaja kielitarjonta vapaasti valittaviin opintoihin.
Opintojen laajuus on 240 op ja kesto noin 4 vuotta. Opinnot voi suorittaa nopeamminkin riippuen aikaisemmasta osaamisesta ja omista tavoitteista. Opinnot on rytmitetty niin, että lukujärjestyksen mukainen opetus sijoittuu elo-syyskuun vaihteesta huhtikuun loppuun. Kesäisin on mahdollista tehdä projektiopintoja, harjoittelua ja kesäopintoja. Opiskelumuotoina ovat lähi- ja verkko-opinnot sekä erilaiset laboratoriotyöt.
Bio- ja elintarviketekniikan harjoittelu sijoittuu ensisijaisesti kolmanteen opiskeluvuoteen, mutta sen voi sijoittaa myös kesiin. Opinnäytetyö tehdään opintojen loppuvaiheessa. Opiskelija valitsee opinnäytetyön aiheen mielenkiintonsa, urasuunnitelmiensa ja työllistymistavoitteidensa mukaan.

AMMATILLINEN OSAAMISPROFIILI
Bio- ja elintarviketekniikan insinöörit toimivat avaintehtävissä bio- ja elintarviketekniikkaa soveltavassa teollisuudessa. Valmistuneet voivat sijoittua tuotannon esimies-, laadunhallinta, tuotekehitys- tai suunnittelutehtäviin elintarviketeollisuuteen tai teollisuuden palvelutoimintoihin. Keskeiset elintarviketeollisuuden alat ovat liha- ja valmisruokateollisuus, leipomot, meijerit ja juomateollisuus. Mahdollisia työtehtäviä kuntien ja valtion palveluksessa ovat valvonta- ja opetustehtävät. Osa bio- ja elintarviketekniikan insinööreistä toimii yrittäjinä.
Tyypillisiä bio- ja elintarviketekniikan insinöörin tehtävänimikkeitä ovat esimies, tuotekehittäjä, tuotannon suunnittelija, tuotannon ohjaaja, terveystarkastaja, laadun ohjaaja, laatupäällikkö, tuotepäällikkö, tuotekehityspäällikkö tai tuotantopäällikkö. Useimmat alan työtehtävät vaativat automaatiotekniikan hallintaa ja hyviä digitaalisia taitoja. Bio- ja elintarviketekniikan insinöörien työtilanne elintarviketeollisuuden aloilla on vakaa, ja tulevaisuus näyttää positiiviselta.

PEDAGOGISET TOIMINTAMALLIT
Bio- ja elintarviketekniikan opiskelijan ammatillinen kehittyminen perustuu hyvään tekniseen ja luonnontieteelliseen perusosaamiseen, kriittiseen ajatteluun, tiedonhankintaosaamiseen, ongelman ratkaisukykyyn sekä kykyyn toimia yhteisöllisesti ja vastuuntuntoisesti.
Koulutuksessa korostuu konstruktiivinen oppimiskäsitys. Keskeistä on oppia yhdistämään teoria ja käytäntö ja kyetä vahvistamaan omaa osaamistaan aiemmin opitun ja oman kokemusmaailman varaan. Opetus sisältää luentomuotoisen opetuksen lisäksi paljon käytännön laboratorioharjoituksia, oppimistehtäviä ja laskuharjoituksia, joissa pyritään käsitteiden välisten suhteiden ymmärtämiseen. Keksivään ja mielekkääseen oppimiseen päästään yrityksille tehtävillä selvityksillä ja ongelmanratkaisuun perustuvilla projektitöillä. Opiskelijat osallistuvat SeAMK Ruoka -yksikön tutkimus- ja kehittämishankkeisiin erilaisten projektien, harjoitteluiden ja opinnäytetöiden kautta.
Kevätlukukauden mittainen ammattiharjoittelu, yritysvierailut ja yrityksistä tulevat asiantuntijaluennot täydentävät opetusmenetelmäkokonaisuutta. Koulutus tarjoaa vahvan pohjan opintojen jälkeiselle ammatilliselle kehittymiselle.
Monimuoto-opiskelijoiden opinnot järjestetään kontakti- ja etäopetusjaksojen yhdistelmänä. Kontaktijaksot ovat pääsääntöisesti muutaman viikon välein torstaista lauantaihin. Etäjaksojen aikana on mahdollisesti opintojaksojen verkkoluentoja, mitkä tallennetaan.