OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > INSINÖÖRI (AMK), AUTOMAATIOTEKNIIKKA > INSINÖÖRI (AMK), AUTOMAATIOTEKNIIKKA, MONIMUOTOTOTEUTUS, SÄHKÖAUTOMAATION SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO

Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, Monimuotototeutus, Sähköautomaation suuntautumisvaihtoehto

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                                 
Osaajaksi kehittyminen
                                                                 
Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2
     
             
                                     
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys 2  
       
                   
                           
Viestintätaidot 3
       
               
                                 
Tieto- ja viestintätekniikka 3
     
             
                                     
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
                                                                 
Yritystoiminta ja yrittäjyys 3      
             
                                 
   
SeAMK innovaatioviikko 2
       
                 
                                 
Tutkimus- ja projektiosaaminen
                                                                 
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2      
           
                               
         
Projektitoiminnan perusteet 3
       
               
                               
13205582000232.52.52.54.511100000000201.51.500
TEKNIIKAN YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                                 
Kielet
                                                                 
Työelämän englanti 3
       
               
                                   
Ammattialan englanti 3      
             
                                 
     
Ruotsi 3      
           
                               
         
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0                                                                  
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0                                                                  
Matematiikka
                                                                 
Algebra ja geometria 4
     
             
                                       
Vektorit ja matriisit 3
       
               
                                 
Differentiaali- ja integraalilaskenta 3  
       
                     
                           
Automaatiotekniikan matematiikka 4  
         
                     
                       
Fysiikka
                                                                 
Mekaniikka 3
     
             
                                     
Sähkö- ja lämpöoppi 3
       
               
                                 
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
       
                   
                             
Aaltoliikeoppi ja moderni fysiikka 3  
         
                     
                       
161306796700335.51.5630333.53.5000000303000
AMMATTIOPINNOT
                                                                 
Ammattiopintojen perusteet
                                                                 
Automaation perusteet 3
     
             
                                       
Anturitekniikka 3
     
               
                                     
Ohjelmoitavat logiikat 3
       
               
                                 
Digitaalitekniikan perusteet 3
       
               
                                 
Elektroniikan perusteet 3
     
             
                                     
Sähkötekniikka 6
     
             
                                     
Sähköturvallisuussäädökset ja -standardit 3
       
               
                                 
Tietoliikenne ja tietoturva 4
       
               
                                 
Tietokonetekniikka 3
     
             
                                     
Ohjelmoinnin perusteet 1 3
     
             
                                     
Ohjelmoinnin perusteet 2 4  
       
                     
                           
Ammattiopintojen moduulit
(Valitaan opintoja 92 op)
                                                                 
Tuotantoautomaatio
                                                                 
Koneautomaatio 1 4  
       
                   
                           
Koneautomaatio 2 4    
         
                         
               
Automaation laboratoriotyöt 1 4  
         
                     
                       
Automaation laboratoriotyöt 2 4    
           
                           
             
Robotiikka 4    
           
                           
             
Sähkösuunnittelu
                                                                 
Ohjaustekniikan laboratoriotyöt 3  
         
                     
                       
Sähkö- ja automaatiosuunnittelu 4  
         
                     
                       
Sähkötyöturvallisuus 2  
       
                   
                           
Sähkönjakelujärjestelmät 3    
         
                         
                   
Sähkö-CAD 3  
       
                   
                           
Yritystoiminta
                                                                 
Tuotannonohjaus 4    
           
                             
             
Työelämän viestintä 2      
           
                               
         
Henkilöstöjohtaminen 3      
             
                                 
     
Prosessiautomaatio
                                                                 
Instrumentointi 3  
         
                     
                       
Mittaustekniikka 3  
       
                   
                           
Säätötekniikka 4  
         
                     
                       
Säätötekniikan laboratoriotyöt 3    
           
                           
             
Kenttälaitteet
                                                                 
Hydrauli- ja paineilmatekniikka 2    
         
                         
                 
Ohjaustekniikan komponentit 3  
       
                   
                             
Sähkökäytöt 5  
       
                   
                           
Automaation tietotekniikka
                                                                 
Numeerinen mallinnus 3  
         
                     
                       
Olio-ohjelmointi 4    
           
                           
             
Käyttöliittymät 3  
         
                     
                       
3D-CAD 3  
       
                   
                           
Teollinen internet
                                                                 
Tietokannat 3  
       
                   
                           
Verkko-ohjelmointi 3  
         
                     
                       
Teollisen internetin perusteet 3    
         
                         
                 
Projektityö 3    
         
                         
                 
34573452113302713212310.510.56.56.5014.515.513.513.50769.511.50203000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                                 
Teollisuustalous 2  
         
                     
                     
Automaatiotekniikan projektityö 1 4      
           
                               
       
Automaatiotekniikan projektityö 2 4      
           
                               
       
Konenäkö 4    
         
                         
                 
Python-ohjelmointi 3    
         
                         
                 
Sovelluskehitys 3    
         
                         
                 
Tietoliikenteen laboraatiot 3    
         
                         
                 
Matematiikan perusopintojakso 2
     
             
                                     
SeAMK-TTY opintopolku, matematiikka
                                                                 
Insinöörimatematiikka 123 7  
         
                     
                       
Insinöörimatematiikka 4 4    
         
                         
                 
Todennäköisyyslaskenta 4    
           
                           
             
2921820091748011000004.24.20.78.58.5220440000
OPINNÄYTETYÖ
                                                                 
Opinnäytetyö 15    
         
                           
   
0031200000366000000000000003333300
HARJOITTELU
                                                                 
Harjoittelu 1 15