OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > TRADENOMI (AMK), PK-YRITTÄJYYS > TRADENOMI (AMK), PK-YRITTÄJYYS, MONIMUOTOTOTEUTUS

Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys, Monimuotototeutus

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
PERUSOPINNOT
                                                         
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                         
Osaajaksi kehittyminen
                                                         
Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2
     
         
                         
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys 2  
       
                 
                   
Viestintätaidot 3
     
           
                             
Tieto- ja viestintätekniikka 3
     
           
                             
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
                                                         
Yrittäjyyden perusteet 3
     
           
                             
SeAMK innovaatioviikko 2
     
           
                             
Tutkimus- ja projektiosaaminen
                                                         
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2  
       
                 
                   
Projektitoiminnan perusteet 3  
       
                 
                   
Tutkinto-ohjelman perusopinnot
                                                         
Yrityksen toimintaympäristö 8
     
         
                         
Liikeideasta liiketoiminnaksi 5
     
           
                             
Laskentatoimen perusteet 6
     
           
                             
Markkinoinnin perusteet 3
       
               
                         
Talousmatematiikka 3
       
               
                         
Taulukkolaskenta 3
       
               
                         
Toiminnanohjauksen perusteet 3  
       
                 
                   
Tuotantotalouden perusteet ja logistiikka 3  
       
                 
                   
Etiikka ja yritystoiminta 3
     
           
                             
4413003014130000101010774.34.34.30000000000
AMMATTIOPINNOT
                                                         
PK-yrityksen viestintä ja markkinointi
                                                         
Yrityksen viestintä 3  
         
                     
               
Neuvottelutaidot 2    
         
                       
         
Asiakaspalvelu ja myyntityö 5
       
               
                         
Markkinointiviestintä 4    
         
                       
         
Brändin hallinta 3    
           
                           
     
Asiakassuhdejohtaminen 3    
           
                           
     
PK-yrityksen taloushallinto ja juridiikka
                                                         
Talouden suunnittelu ja valvonta 5  
       
                 
                   
Toiminnan menestyksellisyyden arviointi tilinpäätösaineistosta 3    
         
                       
         
Yrityksen välillinen ja välitön verotus 6    
         
                       
         
Yritystoiminnan rahoitus 3    
           
                           
     
Yrityksen sopimukset ja velkavastuu 3  
       
                 
                   
Johtaminen ja HR
                                                         
Esimiestyö ja toiminta työyhteisössä 4  
         
                     
               
Organisaation ja osaamisen kehittäminen 3    
           
                           
     
Työsuhde 3  
         
                     
               
Itsensä johtaminen 2  
         
                     
               
Liiketoiminnan kehittäminen
                                                         
Innovointi ja konseptisuunnittelu 3  
         
                     
               
Palveluinnovaatiot ja niiden suojaaminen 5    
         
                       
         
Kasvuyrittäjyys 3    
           
                           
     
Internationalization of business 3  
       
                 
                   
Perheyrittäjyys ja sukupolvenvaihdos 3    
         
                       
         
HOPS:n mukaiset ammattiopinnot
                                                         
Digitalisaatio ja verkkoliiketoiminta
                                                         
Liiketoiminnan digitalisaatio 3  
       
                 
                   
Verkkosivujen tuottaminen 3    
         
                       
         
Verkkoliiketoiminta 6    
           
                           
     
Kieliopinnot
                                                         
Affärssvenska / Business Swedish 3  
         
                     
               
Affärskommunikation /  Swedish Business Communication 3    
         
                       
         
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0                                                          
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0                                                          
English at Work 1 3
       
               
                         
English at Work 2 3  
       
                 
                   
83550008171829210000445.75.75.7999.79.79.710.510.5000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                         
Englantia amk-opintoihin 2
     
           
                             
Ruotsia amk-opintoihin 2  
       
                 
                   
Sivutoimiyrittäjyys 2
       
               
                         
Taitto-ohjelmien perusteet 2  
       
                 
                   
Perintäoikeus 2  
         
                     
               
460022420000.70.70.7111.31.31.31100000000
OPINNÄYTETYÖPROSESSI
                                                         
Tutkimus- ja kehittämistyön menetelmät 3    
           
                           
     
Tutkimuskirjoittaminen 2    
           
                           
     
Opinnäytetyöseminaari 0                                                          
Opinnäytetyö 15    
           
                           
     
Kypsyysnäyte 0                                                          
002000000020000000000000001010000
HARJOITTELU
                                                         
Harjoittelu 30  
       
               
               
03000001515000000005557.57.500000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Pk-yrittäjyyden tutkinto-ohjelma antaa valmiudet yritystoiminnan johtamiseen ja kehittämiseen. Opiskelija perehtyy liiketoiminnan eri osa-alueisiin kuten liiketoimintasuunnitteluun, johtamiseen, markkinointiin, tuotantotalouteen, taloushallintoon, yritysjuridiikkaan ja kansainväliseen liiketoimintaan. Liiketoimintaosaamisen soveltamisen käytäntöön liittyy myös viestinnän, tietojenkäsittelyn, projektisuunnittelun ja kielten osaamista, joita opiskelija opinnoissaan myös kehittää. Ohjelmasta valmistunut ymmärtää myös digitalisaation vaikutuksen liiketoimintamuotoihin ja –prosesseihin. Osan opinnoista voi suorittaa räätälöidyissä projekteissa (ns. oppimisprojektit) esimerkiksi oman työnantajan kanssa. Hankitun osaamisen soveltaminen käytäntöön vahvistaa valmiuksia menestyä työelämässä. Pk-yrittäjyyden tradenomien erikoistumisesta sovitaan henkilökohtaisella opiskelusuunnitelmalla.

Tutkinto-ohjelman pedagogiikka perustuu ns. käänteisen luokkahuoneen (flipped classroom, flipped learning) malliin: kurssisisältö ja tehtävät ovat verkossa etukäteen opiskeltavissa ja lähipäivät käytetään vuorovaikutteiseen oppimiseen ja tehtävien läpikäymiseen. Opiskelun tueksi perustetaan alueella opintopiirejä, jos riittävä määrä opiskelijoita näihin ilmoittautuu.