OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > RESTONOMI (AMK), RAVITSEMISPALVELUT > RESTONOMI (AMK), RAVITSEMISPALVELUT, PÄIVÄTOTEUTUS

Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut, Päivätoteutus

2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                         
Osaajaksi kehittyminen
                                                         
Opiskelu- ja työelämäosaamisen kehittyminen 2
     
         
                         
Kansainväliseksi osaajaksi kehittyminen 2
     
         
                         
Viestintätaidot 3
     
           
                               
Tieto- ja viestintätekniikka 3
     
           
                               
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
                                                         
Yritystoiminta ja yrittäjyys 3  
       
                 
                     
Liiketoimintaosaamisen perusteet 2  
       
                 
                     
Tutkimus- ja projektiosaaminen
                                                         
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2  
         
                   
               
Projektitoiminnan perusteet 3  
         
                   
               
1010008255000440.70.70.72.52.51.71.71.700000000
YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                         
Viestintävalmiudet
                                                         
Työelämän viestintä 2  
       
                 
                     
Svenska 1 3
       
             
                         
Svenska 2 2  
         
                   
               
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0                                                          
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0                                                          
English 1 3
     
           
                               
English 2 2  
       
                 
                     
Ruokaketjun liiketoimintavalmiudet
                                                         
Markkinoinnin suunnittelu ja toteutus ruokaketjussa 5  
         
                   
               
Henkilöstöjohtaminen ja esimiestyö ruokaketjussa 5  
       
                 
                     
Matematiikka 3
     
           
                               
Tutkimus ja kehittämistyövalmiudet
                                                         
Tutkimus- ja kehittämistyö 5    
         
                       
           
Tutkimus- ja kehittämistyö 2 2    
           
                         
     
916706397520331114.54.52.32.32.32.52.50.70.70.7000
AMMATTIOPINNOT
                                                         
Ruokapalvelujen tuottaminen 16
     
         
                         
Elintarviketurvallisuus ja mikrobiologia 5
     
           
                               
Ruoka ja terveys 1 3
       
             
                         
Ruoka ja terveys 2 2  
         
                   
               
Elintarviketuntemus ruokapalveluissa 1 3
     
           
                               
Elintarviketuntemus ruokapalveluissa 2 2  
       
                 
                     
Ruokapalvelujen kokemuksellisuus 5
     
         
                         
Tuotannonohjaus ammattikeittiössä 2  
       
                 
                     
Ruokapalvelujen johtaminen 10  
       
                 
                     
Ruokapalvelujen laadun kehittäminen 5  
         
                   
               
Ravitsemuksen erityiskysymykset 5  
       
                 
                     
Palveluprosessien kehittäminen 5  
         
                   
               
Palvelukonseptin kehittäminen 5    
         
                       
           
Liiketoiminnan suunnitelmallinen kehittäminen 5    
           
                         
     
323110018.513.519125509.39.34.54.54.59.59.54442.52.51.71.71.7000
VALINNAISET AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                         
Valitaan kaksi 15 op:n kokonaisuutta
                                                         
Ravitsemuksen syventävät opinnot
                                                         
Ravitsemuslaatu 5    
         
                       
           
Ravitsemusviestintä ja -tutkimus 5    
         
                       
           
Ravitsemuskasvatus ja -projekti 5    
           
                         
     
Ruokatuotannon kehittäminen
                                                         
Ruoan ja ruokalistojen kehittäminen 5  
         
                   
               
Uudet ruokatuotantoprosessit 5    
           
                         
     
Tuotekehitysprojekti 5      
           
                             
 
Ruokapalvelujen kehittäminen
                                                         
Konseptilähtöinen tilasuunnittelu 5  
         
                   
               
Messuprojekti 5    
         
                       
           
Elämystapahtuma 5    
           
                         
     
HOPS:n mukaiset opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                         
010305000101515500000003.33.33.37.57.55552.52.50
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                         
Englantia amk-opintoihin 2
     
           
                               
Ruotsia amk-opintoihin 2
       
             
                         
Ruoka ja viini 3                                                          
40002200000110.70.70.70000000000000
HARJOITTELU
                                                         
Perusharjoittelu 12
       
             
                         
Erikoistumisharjoittelu 18    
         
                       
           
120180012001800004440000099000000
OPINNÄYTETYÖ
                                                         
Opinnäytetyö 15      
           
                             
 
Kypsyysnäyte 0                                                          
00015000000150000000000000007.57.50
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.