OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > RESTONOMI (AMK), RAVITSEMISPALVELUT > RESTONOMI (AMK), RAVITSEMISPALVELUT, PÄIVÄTOTEUTUS

Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut, Päivätoteutus

2015

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                         
Osaajaksi kehittyminen
                                                         
Opiskelu- ja työelämäosaamisen kehittyminen 2
     
           
                               
Kansainväliseksi osaajaksi kehittyminen 2
     
         
                         
Viestintätaidot 3
     
           
                               
Tieto- ja viestintätekniikka 3
     
           
                               
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
                                                         
Yritystoiminta ja yrittäjyys 3  
       
                 
                       
Liiketoimintaosaamisen perusteet 2  
       
                 
                       
Tutkimus- ja projektiosaaminen
                                                         
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2  
         
                   
                   
Projektitoiminnan perusteet 3  
         
                     
                 
1010008.81.2550004.44.40.40.40.45023000000000
YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                         
Viestintävalmiudet
(Valitaan opintoja 12 op)
                                                         
Työelämän viestintä 2  
       
                 
                       
Ruotsi 3
       
             
                         
Ruotsi 2 3  
         
                     
                 
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0                                                          
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0                                                          
Englanti 1 3
     
           
                               
Hospitality English 2  
       
                 
                     
Ruokaketjun liiketoimintavalmiudet
                                                         
Markkinoinnin suunnittelu ja toteutus ruokaketjussa 5  
         
                   
                   
Henkilöstöjohtaminen ja esimiestyö ruokaketjussa 5  
       
                   
                     
Matematiikka 3
     
           
                               
Tutkimus ja kehittämistyövalmiudet
                                                         
Tutkimus- ja kehittämistyö 5    
         
                       
             
Tutkimus- ja kehittämistyö 2 2    
           
                           
       
916706397520331113652050020000
AMMATTIOPINNOT
                                                         
Ruokapalvelujen tuottaminen 16
     
         
                         
Elintarviketurvallisuus ja mikrobiologia 5
     
           
                               
Ruoka ja terveys 1 3
       
             
                         
Ruoka ja terveys 2 2  
       
                 
                       
Elintarviketuntemus ruokapalveluissa 1 3
     
           
                               
Elintarviketuntemus ruokapalveluissa 2 2  
       
                 
                     
Ruokapalvelujen kokemuksellisuus 5
     
         
                         
Tuotannonohjaus ammattikeittiössä 2  
       
                 
                     
Ruokapalvelujen johtaminen 10  
       
                 
                     
Ruokapalvelujen laadun kehittäminen 5  
         
                   
                   
Ravitsemuksen erityiskysymykset 5  
       
                 
                       
32260016.415.62150008.28.25.25.25.214750000000000
VALINNAISET AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 45 op)
                                                         
Valitaan kolme 15 op:n kokonaisuutta 75                                                          
Ravitsemuksen syventävät opinnot
                                                         
Ravitsemuksellisuuden kehittäminen 5    
         
                       
           
Ravitsemusviestintä ja -kasvatus 5    
           
                         
         
Topics in Nutrition 5    
           
                           
       
Ruokatuotannon kehittäminen
                                                         
Ruoan ja ruokalistojen kehittäminen 5  
         
                   
                   
Uudet ruokatuotantoprosessit 5    
           
                           
       
Tuotekehitysprojekti 5    
           
                           
       
Ruokapalvelujen kehittäminen
                                                         
Esthetics and Functional Space Design 5  
         
                     
                 
Messuprojekti 5    
         
                       
             
Elämystapahtuma 5    
           
                         
         
Palveluliiketoiminnan kehittäminen
                                                         
Palveluprosessien kehittäminen 5  
         
                     
                 
Palvelukonseptin kehittäminen 5    
         
                       
             
Liiketoiminnan suunnitelmallinen kehittäminen 5      
           
                             
   
HOPS:n mukaiset opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                         
01540500015152550000000510012.52.510150500
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                         
HARJOITTELU
                                                         
Perusharjoittelu 12
       
             
                         
Erikoistumisharjoittelu 18    
         
                     
     
120180012007.210.8000444000003.63.63.63.63.6000
OPINNÄYTETYÖ
                                                         
Opinnäytetyö 15      
           
                             
 
Kypsyysnäyte 0                                                          
00015000000150000000000000007.57.50
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.