OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > RESTONOMI (AMK), RAVITSEMISPALVELUT > RESTONOMI (AMK), RAVITSEMISPALVELUT, PÄIVÄTOTEUTUS

Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut, Päivätoteutus

2014

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
YHTEISET PERUSOPINNOT
(Valitaan opintoja 27 op)
                                                         
Johdanto opintoihin 1 3
     
           
                               
Urasuunnittelutaitojen kehittäminen 1  
       
                 
                     
Tietotekniikka 1 3
     
           
                               
Tuotannonohjaus ammattikeittiössä 2  
       
                 
                     
Viestinnän perusteet 1 3
     
           
                               
Työelämän viestintä 2  
       
                 
                     
Ruotsi 1 3
       
             
                         
Ruotsi 2 3  
         
                   
               
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0                                                          
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0                                                          
Englanti 1 3
     
           
                               
Hospitality English 2  
       
                 
                     
Matematiikka 3
     
           
                               
18900153720007.57.51113.53.50.70.70.700000000
YHTEISET AMMATTIOPINNOT
                                                         
Ruokapalvelujen tuottaminen 15
     
         
                         
Elintarviketurvallisuus ja mikrobiologia 5
     
           
                               
Ruoka ja terveys 1 3
     
         
                         
Ruoka ja terveys 2 2  
       
                 
                     
Elintarviketuntemus ruokapalveluissa 1 3
     
           
                               
Elintarviketuntemus ruokapalveluissa 2 2  
       
                 
                     
Ruokapalvelujen kokemuksellisuus 5
     
         
                         
Ruokapalvelujen johtaminen
(Valitaan opintoja 8 op)
                                                         
Ruokapalvelujen laadun kehittäminen 5  
         
                   
               
Ravitsemuksen erityiskysymykset 5  
       
                 
                     
Ruokaketjun yritystoiminnan perusteet 5  
         
                   
               
Markkinoinnin suunnittelu ja toteutus ruokaketjussa 5  
         
                   
               
Henkilöstöjohtaminen ja esimiestyö ruokaketjussa 5  
       
                 
                     
Sopimusoikeus 3  
       
                 
                     
313200191217150009.59.54448.58.555500000000
SYVENTÄVÄT OPINNOT
(Valitaan opintoja 45 op)
                                                         
Ravitsemuksen syventävät opinnot
                                                         
Ravitsemuksellisuuden kehittäminen 5    
         
                       
           
Ravitsemusviestintä ja -kasvatus 5    
           
                           
       
Topics in Nutrition 5    
           
                             
     
Ruokatuotannon kehittäminen
                                                         
Ruoan ja ruokalistojen kehittäminen 5  
         
                   
               
Tuotekehitysprojekti 5    
         
                       
           
Uudet ruokatuotantoprosessit 5      
           
                             
 
Ruokapalvelujen kehittäminen
                                                         
Esthetics and Functional Space Design 5    
           
                         
       
Elämystapahtuma 5  
         
                   
               
Messuprojekti 5    
           
                         
       
Palveluliiketoiminnan kehittäminen
                                                         
Tilapalvelujen johtaminen 5  
         
                   
               
Palvelukonseptin kehittäminen 5    
         
                       
           
Liiketoiminnan suunnittelun ja kehittämisen projektit 5      
           
                             
   
HOPS:n mukaiset opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                         
01535100001515201000000005557.57.551057.52.50
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                         
HARJOITTELU
                                                         
Perusharjoittelu 12
       
             
                         
Erikoistumisharjoittelu 18    
         
                       
           
120180012001800004440000099000000
TUTKIMUSOPINNOT
                                                         
Tutkimuksen perusteet ja tutkimussuunnitelma 4  
         
                   
               
Tutkimusprojekti 6    
         
                       
           
Kehittämisprojekti 2    
           
                           
       
Opinnäytetyö 15      
           
                             
 
Kypsyysnäyte 0                                                          
048150004621500000001.331.331.33330207.57.50
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.