OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > TERVEYDENHOITAJA (AMK) > TERVEYDENHOITAJA (AMK), PÄIVÄTOTEUTUS

Terveydenhoitaja (AMK), Päivätoteutus

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 4S 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                                 
Osaajaksi kehittyminen
                                                                 
Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2
     
             
                                   
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys 2  
       
                   
                         
Viestintätaidot 3
     
             
                                   
Tieto- ja viestintätekniikka 3
     
             
                                   
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
                                                                 
Yrittäjyyden perusteet 3
     
             
                                   
SeAMK innovaatioviikko 2
     
             
                                   
Tutkimus- ja projektiosaaminen
                                                                 
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2  
         
                       
                     
Projektitoiminnan perusteet 3
       
                 
                               
164001332200004.34.34.31.51.50.70.70.71100000000000
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                                 
Asiantuntijana sosiaali- ja terveysalalla 2
       
                 
                               
Englanti 3  
       
                   
                         
Ruotsi 3  
         
                       
                     
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0                                                                  
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0                                                                  
260002330000000111111.51.500000000000
TERVEYDENHOITAJA (AMK) TUTKINTO-OHJELMAKOHTAISET OPINNOT
                                                                 
Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu ja turvallisuus
                                                                 
Sosiaali- ja terveydenhuollon organisointi ja palvelujen tuottaminen Suomessa 2
     
             
                                   
Johtaminen, työntekijyysosaaminen ja laadunhallinta sosiaali- ja terveyspalveluissa 3    
           
                             
           
Digitalisaatio ja eTerveys sosiaali- ja terveyspalveluissa 2
       
                 
                               
Näyttöön perustuva hoitotyö ja päätöksenteko
                                                                 
Näyttöön perustuva hoitotyö 2  
       
                   
                         
Hoitotieteelliset tutkimus- ja kehittämismenetelmät 3  
         
                       
                     
Tiedonhankinta 1-2 2
 
 
     
     
             
               
Asiakas- ja väestölähtöinen terveyden edistäminen
                                                                 
Kansallinen ja globaali väestön terveys sekä terveyttä edistävä hoitotyö 2    
         
                         
               
Opetus- ja ohjausosaaminen sekä omahoidon tukeminen 2  
       
                   
                         
Terveyden edistämisen ja projektitoiminnan ohjattu harjoittelu 2    
         
                         
               
Terveydenhoitajan / Sairaanhoitajan turvallinen lääke- ja nestehoito-osaaminen
                                                                 
Lääkehoito ja lääkelaskenta 4
     
           
                               
Lääke- ja nestehoito 2  
       
                   
                         
Farmakologia 3
     
               
                         
Terveydenhoitajan / Sairaanhoitajan kliinisen hoitotyön perusteiden osaaminen
                                                                 
Ammatilliset vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot 2
     
             
                                   
Eettisyys hoitotyössä 2
     
             
                                   
Anatomia ja fysiologia 3
     
             
                                   
Ravitsemustiede 2
     
             
                                   
Mikrobiologia, tartuntatautien hoitotyö ja rokottaminen 2
       
                 
                               
Kliiniset tutkimukset sekä säteilysuojelu ja radiologiset tutkimukset 3
       
                 
                               
Hoitotyötä tukevat lääketieteelliset aineet 4
   
           
               
Kliinisen hoitotyön perustaidot, kuntouttava hoitotyö ja ensiapu 6
     
           
                               
Kliinisen hoitotyön perustaitojen ohjattu harjoittelu 7
       
                 
                               
Terveydenhoitajan / Sairaanhoitajan näyttöön perustuva kliininen osaaminen 1.
                                                                 
Sisätautipotilaan hoitotyö 3
     
               
                         
Ikääntyneen hoitotyö 3  
       
                   
                         
Palliatiivisen ja saattohoitopotilaan hoitotyö 2  
       
                   
                         
Erityistä tukea tarvitsevan hoitotyö 2
       
                 
                               
Harjoittelu: Sisätautien hoitotyön ohjattu harjoittelu 6  
       
                   
                         
Harjoittelu: Ikääntyneiden hoitotyön ohjattu harjoittelu 6  
       
                   
                         
Terveydenhoitajan / Sairaanhoitajan näyttöön perustuva kliininen osaaminen 2.
                                                                 
Kirurginen hoitotyö 3  
         
                       
                     
Perioperatiivinen hoitotyö 2  
         
                       
                     
Vastaanotto- ja polikliininen hoitotyö 3  
         
                       
                     
Hoitotyö akuuteissa ja kriittissä tilanteissa 2  
         
                       
                     
Harjoittelu: Operatiivisen hoitotyön ohjattu harjoittelu 6  
         
                       
                     
Harjoittelu: Vastaanotto- / polikliinisen hoitotyön tai akuuttihoitotyön ohjattu harjoittelu 6  
         
                       
                     
Terveydenhoitajan / Sairaanhoitajan näyttöön perustuva kliininen osaaminen 3.
                                                                 
Naistentautien hoitotyö, perhesuunnittelu ja äitiyshoitotyö 3    
         
                         
               
Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyö 3    
         
                         
               
Mielenterveys-, kriisi ja päihdehoitotyö 4    
         
                         
               
Harjoittelu: Lasten ja nuorten hoitotyön ohjattu harjoittelu 6    
         
                         
               
Harjoittelu: Mielenterveyshoitotyön ohjattu harjoittelu 6    
         
                         
               
Terveydenhoitajan / Sairaanhoitajan kliinistä osaamista syventävät harjoittelut
                                                                 
Valinnainen ohjattu hoitotyön harjoittelu kansainvälisessä vaihdossa tai kotimaassa henkilökohtaisen suunnitelman mukaan 6    
           
                             
           
Terveydenhoitajan / Sairaanhoitajan osaamisen kehittyminen + valtakunnallinen osaamiskoe 2    
           
                             
           
Terveydenhoitajan /Sairaanhoitajan näyttöön perustuva syventävä osaaminen ja työelämälähtöinen opinnäytetyö
                                                                 
Opinnäytetyön suunnitelma 5    
         
                         
               
Opinnäytetyön toteutus 5    
           
                             
           
Opinnäytetyön raportointi, esittäminen ja kypsyyskoe 5    
           
                             
           
Terveydenhoitajatyön syventävät opinnot
                                                                 
Terveyden edistämisen menetelmät 4    
           
                             
           
Rokotusosaamisen perusteet ja syventäminen 3    
         
                       
           
Imetysohjaus 2    
           
                             
           
Yhteiskunnallinen terveydenhoitotyö ja ympäristön terveyden edistäminen 2      
             
                                   
 
Lasta odottavan perheen terveydenhoitotyö 5      
           
                               
     
Lapsen ja hänen perheensä terveydenhoitotyö 4      
           
                               
     
Kouluikäisen ja hänen perheensä terveydenhoitotyö 3      
           
                               
     
Työikäisen ja hänen perheensä terveydenhoitotyö 5      
           
                               
     
Ikääntyvän ja hänen perheensä terveydenhoitotyö 2      
           
                               
     
Terveydenhoitajatyön harjoittelu
                                                                 
Lasta odottavan perheen terveydenhoitajatyön harjoittelu 10      
           
                             
 
Lapsen ja hänen perheensä terveydenhoitajatyön harjoittelu 5      
           
                             
 
Kouluikäisen, nuoren ja hänen perheensä terveydenhoitajatyön harjoittelu 5      
           
                             
 
Työikäisen ja hänen yhteisönsä terveydenhoitajatyön harjoittelu 5      
           
                             
 
Terveydenhoitajatyön kehittäminen 5      
           
                             
 
425363511725272634.528.534175.75.75.712.512.5999131311.511.511.514.314.311.311.311.38.58.50
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 3 op)
                                                                 
Monialaiset työelämäprojektit
                                                                 
Perspectives on Health promotion in Finland and Japan 2                                                                  
Englantia AMK-opintoihin 2                                                                  
Käytännön anatomiaa ja fysiologiaa 2                                                                  
Inhimillinen tekijä hoitotyössä - näkökulmia potilasturvallisuuteen 3