OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > TERVEYDENHOITAJA (AMK) > TERVEYDENHOITAJA (AMK), PÄIVÄTOTEUTUS

Terveydenhoitaja (AMK), Päivätoteutus

2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 4S 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                                 
Osaajaksi kehittyminen
                                                                 
Opiskelu- ja työelämäosaamisen kehittyminen 2
       
                 
                               
Kansainväliseksi osaajaksi kehittyminen 2
     
             
                                   
Viestintätaidot 3
       
                 
                               
Tieto- ja viestintätekniikka 3
       
                 
                               
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
                                                                 
Yritystoiminta ja yrittäjyys 3    
           
                             
           
Liiketoimintaosaamisen perusteet 2    
         
                         
               
Tutkimus- ja projektiosaaminen
                                                                 
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2  
         
                       
                     
Projektitoiminnan perusteet 3  
       
                   
                         
10550283223000.70.70.744111110.70.70.71.51.5000000
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                                 
Asiantuntijana sosiaali- ja terveysalalla 2
     
             
                                   
Lääkehoidon perusteet 2
       
                 
                               
Englanti 3
     
             
                                   
Ruotsi 3  
       
                   
                         
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0                                                                  
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0                                                                  
7300523000001.71.71.7111110000000000000
TERVEYDENHOITAJA (AMK) TUTKINTO-OHJELMAKOHTAISET OPINNOT
                                                                 
Asiakaslähtöinen ammatillinen osaaminen
                                                                 
Ammatilliset vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot 2
       
                 
                               
Eettisyys hoitotyössä 2
       
                 
                               
Terveydenhoitajan ammatti- ja urakehitys 1 1
     
             
                                   
Terveydenhoitajan ammatti- ja urakehitys 2 1      
           
                               
     
Näyttöön perustuva hoitotyö ja päätöksenteko
                                                                 
Näyttöön perustuva hoitotyö 3
       
                 
                               
Tiedonhankinta 1 1
       
                 
                               
Tiedonhankinta 2 1  
       
                   
                         
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 3  
       
                   
                         
Opinnäytetyön suunnitelma 5  
       
                   
                         
Opinnäytetyön toteutus 5    
           
                             
           
Opinnäytetyön esittäminen 5    
         
                         
               
Asiakas- ja väestölähtöinen terveyden edistäminen
                                                                 
Terveyttä edistävä hoitotyö 4
       
                 
                               
Kansallinen ja globaali väestön terveys 2
       
                 
                               
Potilaan ja hänen läheisensä ohjaus 2  
         
                       
                     
Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu ja turvallisuus
                                                                 
Sosiaali- ja terveydenhuolto ja yhteiskunnallinen osaaminen 2
       
                 
                               
eTerveys sosiaali- ja terveyspalveluissa 2    
         
                         
               
Turvallinen lääke- ja nestehoito
                                                                 
Lääkehoito ja lääkelaskenta 3
     
             
                                   
Lääke- ja nestehoito 2  
         
                       
                     
Farmakologia 3  
         
                       
                     
Asiakaslähtöinen kliininen osaaminen
                                                                 
Kliinisen hoitotyön perusteet 1 4
       
                 
                               
Kliinisen hoitotyön perusteet 2 8
       
                 
                               
Kliininen hoitotyö 1 6  
         
                       
                     
Kliininen hoitotyö 2 6  
         
                       
                     
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 4  
       
                   
                         
Gerontologinen hoitotyö 2  
       
                   
                         
Äitiyshuolto ja lasten hoitotyö 4    
           
                             
           
Vastaanotto- ja polikliininen hoitotyö 2    
           
                             
           
Terveysteknologia ja digitaalisuus hoitotyössä 2  
         
                       
                     
Hoitotyön kliinisen osaamisen harjoittelu
                                                                 
Terveyden edistämisen harjoittelu 3
       
                 
                               
Kliinisen hoitotyön perustaitojen harjoittelu 9
     
             
                                   
Kliinisen hoitotyön harjoittelu 1 9  
         
                       
                     
Kliinisen hoitotyön harjoittelu 2 9  
       
                   
                         
Mielenterveyden hoitotyön harjoittelu 6    
           
                             
           
Lasten hoitotyön harjoittelu 6    
         
                         
               
Vastaanotto- tai polikliinisen hoitotyön harjoittelu 6    
         
                         
               
Projektitoiminnan harjoittelu 4    
         
                         
               
Gerontologisen hoitotyön harjoittelu 6    
           
                             
           
Terveydenhoitajatyön syventävät opinnot
                                                                 
Terveellisen ja turvallisen ympäristön edistäminen 3    
         
                         
               
Terveyttä edistävä terveydenhoitajatyö 3    
         
                         
               
Yhteiskunnallinen terveydenhoitajatyö 2      
           
                               
     
Terveydenhoitajatyön johtaminen ja kehittäminen 4    
           
                             
           
Yksilön, perheen ja yhteisön terveydenhoitajatyö 18      
             
                                   
 
Terveydenhoitajatyön harjoittelu
                                                                 
Lasta odottavan perheen terveydenhoitajatyön harjoittelu 8      
             
                                   
 
Lapsen ja hänen perheensä terveydenhoitajatyön harjoittelu 6      
             
                                   
 
Kouluikäisen, nuoren ja hänen perheensä terveydenhoitajatyön harjoittelu 5      
           
                               
     
Työikäisen ja hänen yhteisönsä terveydenhoitajatyön harjoittelu 6      
           
                               
     
Terveydenhoitajatyön kehittäminen 5      
           
                               
     
4454565113312430292719324.34.34.315.515.588815159.79.79.713.513.56.36.36.316160
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 5 op)
                                                                 
Englantia AMK-opintoihin 2                                                                  
WHO:n imetysohjaajakoulutus 2                                                                  
Akuutit tilanteet hoitotyössä 2                                                                  
Syventävä rokotusosaaminen 1                                                                  
000000000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.