OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > TERVEYDENHOITAJA (AMK) > TERVEYDENHOITAJA (AMK), PÄIVÄTOTEUTUS

Terveydenhoitaja (AMK), Päivätoteutus

2013

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 4S 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1
PERUSOPINNOT
                                                                 
Opiskelu hoitotyön koulutusohjelmassa
(Valitaan opintoja 13.5 op)
                                                                 
Oppiminen ja opiskelutaidot 3
       
                 
                               
Itsetuntemus sekä vuorovaikutus- ja ryhmätyötaidot 2
       
                 
                               
Kirjallinen viestintä ja puheviestintä 3
       
                 
                               
Englanti 3
       
                 
                               
Ruotsi
                                                                 
Ruotsi, suullinen 1  
         
                       
                     
Ruotsi, kirjallinen 2  
         
                       
                     
Terveys ja hyvinvointi
                                                                 
Terveys hoitotieteessä 2
     
             
                                   
Anatomia ja fysiologia 4
       
                 
                               
Psykologia 0.5
     
             
                                   
Kansanterveystiede 1
     
             
                                   
Sosiaali- ja terveysalan asiakkuus
                                                                 
Sosiaali- ja terveydenhuollon perusteet 2
     
             
                                   
Sosiologia, suomalainen yhteiskunta ja sosiaalipolitiikka 3
     
             
                                   
Monikulttuurisuus hoitotyössä 1
     
             
                                   
Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys 3
       
                 
                               
Hoitotyön teoreettiset lähtökohdat
                                                                 
Hoitotieteen perusteet 2
       
                 
                               
Hoitotyön etiikka ja historia
(Valitaan opintoja 2 op)
                                                                 
Hoitotaitojen ja -tietojen lähtökohdat
                                                                 
Hoitotyön perusteet 1.5
       
                 
                               
Ohjaus hoitotyössä 1.5
       
                 
                               
Hoitotyön auttamismenetelmät 7
       
                 
                               
Lääketieteen perusteet, tautioppi ja mikrobiologia 1
       
                 
                               
Ensiapu ja poikkeusolojen terveydenhuolto 2
       
                 
                               
Hoitotyön perustaitojen harjoittelu 8
     
             
                                   
Lääkehoidon perusta
                                                                 
Lääkehoito ja lääkelaskenta 3
       
                 
                               
Kliininen lääkeaineoppi 3  
         
                       
                     
5360017.535.50600005.85.85.817.817.80003300000000000
AMMATTIOPINNOT
                                                                 
Hoitotyö eri toimintaympäristöissä 1
                                                                 
Sisätautikirurginen hoitotyö 7.5  
         
                       
                     
Sisätautioppi ja kirurgia 2.5
     
             
                                   
Laboratoriolääketiede 2  
         
                       
                     
Säteilysuojelu ja radiologiset tutkimukset 1  
         
                       
                     
Ravitsemustiede 1.5
     
             
                                   
Sisätautikirurgisen hoitotyön harjoittelu 14  
         
                       
                     
Hoitotyö eri toimintaympäristöissä 2
                                                                 
Mielenterveyden hoitotyö ja kriisihoito 3  
       
                   
                         
Päihdehoitotyö 2  
       
                   
                         
Psykiatria 0.5  
       
                   
                         
Aikuisten terveydenhoitotyö 1.5  
       
                   
                         
Mielenterveyden hoitotyön harjoittelu 6  
       
                   
                         
Aikuisten terveydenhoitajatyön harjoittelu työterveyshuollossa 5  
       
                   
                         
Hoitotyö eri toimintaympäristöissä 3
                                                                 
Lasta odottavan ja synnyttävän perheen hoitotyö 2.5    
         
                         
               
Lasten ja nuorten hoitotyö 3.5    
           
                             
           
Synnytysoppi ja naistentaudit 0.5    
         
                         
               
Lasten ja nuorten lääketiede 0.5    
           
                             
           
Kouluikäisen ja nuoren terveydenhoitajatyön harjoittelu 6    
           
                             
           
Lasten ja nuorten kliininen hoitotyön harjoittelu 6    
           
                             
           
Hoitotyö eri toimintaympäristöissä 4
                                                                 
Vanhusten hoitotyö ja toimintakykyisyyden tukeminen 3    
           
                             
           
Gerontologia ja geriatria 1    
           
                             
           
Vanhusten hoitotyön harjoittelu 7    
           
                             
           
Hoitotyö eri toimintaympäristöissä 5
                                                                 
Polikliininen hoitotyö 2    
         
                         
               
Ensihoitotyö 2    
         
                         
               
Tehohoitotyö 2    
         
                         
               
Perioperatiivinen hoitotyö 2    
         
                         
               
Anestesiologia 0.5    
         
                         
               
Akuuttihoitotyön tai perioperatiivisen hoitotyön harjoittelu päiväkirurgisessa yksikössä 6    
         
                         
               
Tutkiva ja kehittävä hoitotyö
                                                                 
Hoitotyön tutkimus- ja kehittämistoiminta
                                                                 
Hoitotyön tutkimus ja kehittämistoiminnan perusteet 2                                                                  
Hoitotyön tutkimusmenetelmät 3                                                                  
Opinnäytetyön raportointi ja esittäminen 1                                                                  
Tiedonhankinta 1                                                                  
Projektiharjoittelu 3
     
             
                                   
742.544.50701824.517.527002.32.32.30066612.312.35.85.85.813.513.5000000
TERVEYDENHOITAJATYÖN SYVENTÄVÄT OPINNOT
                                                                 
Terveyden edistämisen osaaminen
                                                                 
Terveydenhoitajatyön toiminnan lähtökohtia 1    
         
                         
               
Terveyden edistämisen menetelmät eri toimintaympäristöissä 3    
         
                         
               
Terveyden edistäminen ja tartuntatautien ehkäisy, hoito ja rokotustoiminta 2    
         
                         
               
Ympäristöterveyden edistäminen 1    
         
                         
               
Terveydenhoitajatyön osaaminen elämänkulun eri vaiheissa
                                                                 
Lasta odottavan ja synnyttävän perheen terveydenhoitajatyö 3.5      
             
                                   
 
Lapsen, kouluikäisen ja nuoren sekä heidän perheidensä terveydenhoitajatyö 3.5      
             
                                   
 
Työikäisen ja hänen perheensä terveydenhoitajatyö sekä työterveyshuolto 3      
             
                                   
 
Vanhuksen ja hänen perheensä terveydenhoitajatyö 2      
             
                                   
 
Terveydenhoitajatyön johtamis-, tutkimus- ja kehittämisosaaminen
                                                                 
Terveydenhoitajatyön johtaminen ja terveydenhoitaja yhteiskunnallisena vaikuttajana 3    
           
                             
           
Terveydenhoitajatyön tutkiminen ja kehittäminen 5      
             
                                   
 
Terveydenhoitajatyön kliininen harjoittelu
                                                                 
Lasta odottavan ja synnyttävän perheen terveydenhoitajatyön harjoittelu 7.5      
             
                                   
 
Lapsen ja hänen perheensä terveydenhoitajatyön harjoittelu 9      
             
                                   
 
Työikäisen ja hänen perheensä terveydenhoitajatyön harjoittelu 7.5      
           
                               
     
Vanhuksen ja hänen perheensä terveydenhoitajatyön harjoittelu 9      
           
                               
     
00105000007316.533.500000000002.32.32.31.51.55.55.55.516.816.80
OPINNÄYTETYÖ JA KYPSYYSNÄYTE
                                                                 
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte
                                                                 
Suunnittelu 4