OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > SOSIONOMI (AMK) > SOSIONOMI (AMK), PÄIVÄTOTEUTUS

Sosionomi (AMK), Päivätoteutus

2014

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
PERUSOPINNOT
                                                         
Opiskelutaidot
                                                         
Opiskelu ammattikorkeakoulussa
                                                         
Opiskelu ammattikorkeakoulussa 1 1                                                          
Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2 0.5                                                          
Opiskelu ammattikorkeakoulussa 3 0.5                                                          
Opiskelu ammattikorkeakoulussa 4 1                                                          
Sosiaalialan tiedonhankinta
                                                         
Sosiaalialan tiedonhankinta 1 1                                                          
Sosiaalialan tiedonhankinta 2 1                                                          
Tietotekniikka 3
       
               
                         
Vieraat kielet
                                                         
Englanti 3
     
           
                             
Ruotsi
(Valitaan opintoja 3 op)
                                                         
Ruotsi, kirjallinen 2                                                          
Ruotsi, suullinen 1                                                          
Äidinkieli ja viestintä
                                                         
Suullinen ja kirjallinen viestintä 2
       
               
                         
Puheviestintä 2  
       
                 
                   
Tieteellisten ja asiakirjatekstien kirjoittaminen 2      
           
                             
 
Ammatillisuuden kehittyminen
                                                         
Ammatillinen kasvu
(Valitaan opintoja 3 op)
                                                         
Ammatillinen kasvu 3 1                                                          
Ammatillinen kasvu 4 0.5                                                          
Sosiaalialan ammattityön kentät 2
       
               
                         
Sosiaalialan etiikka 3
     
           
                             
Sosiaalista turvallisuutta tuottavat palvelut
                                                         
Suomalainen yhteiskunta ja talous 3
       
               
                         
Julkiset, yksityiset ja yhteisölliset palvelut 3
       
               
                         
Sosiaalilainsäädäntö 3
       
               
                         
Harjoittelu: Sosiaalista turvallisuutta tuottavat palvelut 8
     
           
                             
Sosiaalinen hyvinvointi, toimintakyky ja osallisuus
                                                         
Yksilönä yhteiskunnassa 6
       
               
                         
Sosiaaliset, kansanterveydelliset ja mielenterveydelliset ongelmat 6
     
           
                             
42201.3202220001.36.76.76.711110.70.70.700000000.70.70
AMMATTIOPINNOT
                                                         
Valinnaiset sektoriopinnot
(Valitaan opintoja 26 op)
                                                         
Kehitysvaiheet ja kasvuolot lapsuusiässä 8  
         
                     
               
Osallisuus ja syrjäytymisriskit nuoruusiässä 8  
         
                     
               
Työ, toimeentulo ja perusturva 8  
         
                     
               
Ikääntyminen ja elämänkulku 8  
         
                     
               
Vammaisuus ja elämänkulku 8  
         
                     
               
Päihdeongelmat, rikollisuus 8  
         
                     
               
Sosiaalipalvelut ja -etuudet toimintasektorilla 2  
       
                 
                   
Ammatillinen essee 4  
       
                 
                   
Sosiaalialan ammattityön nykykäytäntöjen analyysi 2  
       
                 
                   
Harjoittelu: Sosiaalialan asiakastyön menetelmät 10  
       
                 
                   
Sosiaalialan asiakastyön menetelmät
(Valitaan opintoja 20 op)
                                                         
Sosiaalityön perusteet 3
     
           
                             
Psykososiaalinen ohjaus 3  
         
                     
               
Perhetyö 4  
       
                 
                   
Palveluohjaus 4  
         
                     
               
Varhaiskasvatus 3  
         
                     
               
Vanhustyö 3  
         
                     
               
Aikuissosiaalityö 3  
       
                 
                   
Kuntouttava toiminta 3  
       
                 
                   
Yhteisölliset ja luovat sosiaalityön menetelmät
                                                         
Luovan toiminnan menetelmät 1 4  
       
                 
                   
Luovan toiminnan menetelmät 2 4    
           
                           
     
Ryhmätyö 3    
           
                           
     
Yhteisötyö 3    
           
                           
     
Harjoittelu: Yhteisölliset ja luovat sosiaalityön menetelmät 7    
           
                           
     
Toiminnan organisoimisen, johtamisen ja kehittämisen menetelmät
                                                         
Sosiaalipalveluiden organisoiminen 3    
         
                       
         
Kehittäminen, laatu ja arviointi
                                                         
Kehittäminen, laatu ja arviointi 5                                                          
Johtaminen ja ohjaaminen 4    
         
                       
         
Yrittäjyys sosiaali- ja terveysalalla 3
     
           
                             
Harjoittelu: Toiminnan organisoimisen, johtamisen ja kehittämisen menetelmät
                                                         
Harjoittelu: Toiminnan organisoimisen, johtamisen ja kehittämisen menetelmät 12                                                          
Valtaistavat sosiaalityön menetelmät
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                         
Teoreettisia näkökulmia nyky-yhteiskuntaan 3    
           
                           
     
Sosiaalityö ja monikulttuuriset ryhmät 3    
           
                           
     
Kriittinen ja radikaali sosiaalityö 3      
           
                             
 
Harjoittelu: Valtaistavat sosiaalityön menetelmät
(Valitaan opintoja 6 op)
                                                         
Harjoittelu: Valtaistavat sosiaalityön menetelmät 6                                                          
Harjoittelu: Työllistymistä tukevat palvelut 6      
           
                             
 
Sosiaalitutkimus
                                                         
Projektityö 3
     
           
                             
Laadulliset tutkimusmenetelmät 3
       
               
                         
Määrälliset tutkimusmenetelmät 3  
         
                     
               
Toimintatutkimus 2    
           
                           
     
TKI-harjoittelu 5
     
           
                             
Opinnäytetyö
                                                         
Suunnittelu 4                                                          
Toteutus 1 (50 % valmis) 4                                                          
Toteutus 2 (Työ valmis) 4                                                          
Raportointi 3                                                          
1796326143326472564.74.74.71.51.510.710.710.732322.32.32.312.512.5330
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 13 op)
                                                         
Lähiauttamisen perusteet 2
       
               
                         
Kriisityö 2  
       
                 
                   
Mielenterveystyö 2  
       
                 
                   
Nuorisotyö 2  
       
                 
                   
Lääkehoito 3  
         
                     
               
Ikääntyminen ja elämänkulku, kirjallisuus 3  
         
                     
               
Kehitysvaiheet ja kasvuolot lapsuusiässä, kirjallisuus 3  
         
                     
               
Osallisuus ja syrjäytymisriskit nuoruusiässä, kirjallisuus 3  
         
                     
               
Mielenterveys, kirjallisuus 3  
         
                     
               
Päihdeongelmat, rikollisuus, kirjallisuus 3  
         
                     
               
Työ, toimeentulo ja perusturva, kirjallisuus 3  
         
                     
               
Työ- ja elinkeinopolitiikka 5  
       
                 
                   
Vammaisuus ja elämänkulku, kirjallisuus 3  
         
                     
               
Seksuaalisuuden kohtaaminen, kirjallisuus 2  
         
                     
               
Vanhemmuus ja kasvatus, kirjallisuus 3  
         
                     
               
Empowerment in social work
                                                         
Introduction to studies in Finland 3    
           
                           
     
Varieties of welfare production 3    
           
                           
     
Empowerment in social work 3