OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > SOSIONOMI (AMK) > SOSIONOMI (AMK), PÄIVÄTOTEUTUS

Sosionomi (AMK), Päivätoteutus

2014

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
PERUSOPINNOT
                                                         
Opiskelutaidot
                                                         
Opiskelu ammattikorkeakoulussa
                                                         
Opiskelu ammattikorkeakoulussa 1 1                                                          
Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2 0.5                                                          
Opiskelu ammattikorkeakoulussa 3 0.5                                                          
Opiskelu ammattikorkeakoulussa 4 1                                                          
Sosiaalialan tiedonhankinta
(Valitaan opintoja 2 op)
                                                         
Tietotekniikka 3
     
           
                               
Vieraat kielet
                                                         
Englanti 3
       
             
                         
Ruotsi
(Valitaan opintoja 3 op)
                                                         
Ruotsi, kirjallinen 2                                                          
Ruotsi, suullinen 1                                                          
Äidinkieli ja viestintä
                                                         
Suullinen ja kirjallinen viestintä 2
     
           
                               
Puheviestintä 2  
         
                   
               
Tieteellisten ja asiakirjatekstien kirjoittaminen 2      
           
                             
 
Ammatillisuuden kehittyminen
                                                         
Ammatillinen kasvu
(Valitaan opintoja 3 op)
                                                         
Ammatillinen kasvu 3 1                                                          
Ammatillinen kasvu 4 0.5                                                          
Sosiaalialan ammattityön kentät 2
     
           
                               
Sosiaalialan etiikka 3
       
             
                         
Sosiaalista turvallisuutta tuottavat palvelut
                                                         
Suomalainen yhteiskunta ja talous 3
     
           
                               
Julkiset, yksityiset ja yhteisölliset palvelut 3
     
           
                               
Sosiaalilainsäädäntö 3
     
           
                               
Harjoittelu: Sosiaalista turvallisuutta tuottavat palvelut 8
       
             
                         
Sosiaalinen hyvinvointi, toimintakyky ja osallisuus
                                                         
Yksilönä yhteiskunnassa 6
     
           
                               
Sosiaaliset, kansanterveydelliset ja mielenterveydelliset ongelmat 6
       
             
                         
4220222200200211116.76.76.7000.70.70.700000110
AMMATTIOPINNOT
                                                         
Valinnaiset sektoriopinnot
(Valitaan opintoja 26 op)
                                                         
Kehitysvaiheet ja kasvuolot lapsuusiässä 8  
       
                 
                     
Osallisuus ja syrjäytymisriskit nuoruusiässä 8  
       
                 
                     
Työ, toimeentulo ja perusturva 8  
       
                 
                     
Ikääntyminen ja elämänkulku 8  
       
                 
                     
Vammaisuus ja elämänkulku 8  
       
                 
                     
Päihdeongelmat, rikollisuus 8  
       
                 
                     
Sosiaalipalvelut ja -etuudet toimintasektorilla 2  
         
                   
               
Ammatillinen essee 4  
         
                   
               
Sosiaalialan ammattityön nykykäytäntöjen analyysi 2  
         
                   
               
Harjoittelu: Sosiaalialan asiakastyön menetelmät 10  
         
                   
               
Sosiaalialan asiakastyön menetelmät
(Valitaan opintoja 20 op)
                                                         
Sosiaalityön perusteet 3
       
             
                         
Psykososiaalinen ohjaus 3  
       
                 
                     
Perhetyö 4  
         
                   
               
Palveluohjaus 4  
       
                 
                     
Varhaiskasvatus 3  
       
                 
                     
Vanhustyö 3  
       
                 
                     
Aikuissosiaalityö 3  
         
                   
               
Kuntouttava toiminta 3  
         
                   
               
Yhteisölliset ja luovat sosiaalityön menetelmät
                                                         
Luovan toiminnan menetelmät 1 4  
         
                   
               
Luovan toiminnan menetelmät 2 4    
         
                       
           
Ryhmätyö 3    
         
                       
           
Yhteisötyö 3    
         
                       
           
Harjoittelu: Yhteisölliset ja luovat sosiaalityön menetelmät 7    
         
                       
           
Toiminnan organisoimisen, johtamisen ja kehittämisen menetelmät
                                                         
Sosiaalipalveluiden organisoiminen 3    
           
                         
     
Kehittäminen, laatu ja arviointi
                                                         
Kehittäminen, laatu ja arviointi 5    
           
                         
     
Johtaminen ja ohjaaminen 4    
           
                         
     
Yrittäjyys sosiaali- ja terveysalalla 3
       
             
                         
Harjoittelu: Toiminnan organisoimisen, johtamisen ja kehittämisen menetelmät
                                                         
Harjoittelu: Toiminnan organisoimisen, johtamisen ja kehittämisen menetelmät 12    
           
                         
     
Valtaistavat sosiaalityön menetelmät
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                         
Teoreettisia näkökulmia nyky-yhteiskuntaan 3    
         
                       
           
Sosiaalityö ja monikulttuuriset ryhmät 3    
         
                       
           
Kriittinen ja radikaali sosiaalityö 3      
           
                             
 
Harjoittelu: Valtaistavat sosiaalityön menetelmät
                                                         
Harjoittelu: Valtaistavat sosiaalityön menetelmät 6      
           
                             
 
Harjoittelu: Työllistymistä tukevat palvelut 6      
           
                             
 
Sosiaalitutkimus
                                                         
Projektityö 3
       
             
                         
Laadulliset tutkimusmenetelmät 3
     
           
                               
Määrälliset tutkimusmenetelmät 3  
       
                 
                     
Toimintatutkimus 2    
         
                       
           
TKI-harjoittelu 5
       
             
                         
Opinnäytetyö
                                                         
Suunnittelu 4                                                          
Toteutus 1 (50 % valmis) 4                                                          
Toteutus 2 (Työ valmis) 4                                                          
Raportointi 3                                                          
1796491531464322524151.51.54.74.74.7323210.710.710.712.512.58887.57.50
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 13 op)
                                                         
Lähiauttamisen perusteet 2
     
           
                               
Kriisityö 2  
         
                   
               
Mielenterveystyö 2  
         
                   
               
Nuorisotyö 2  
         
                   
               
Lääkehoito 3  
       
                 
                     
Ikääntyminen ja elämänkulku, kirjallisuus 3  
       
                 
                     
Kehitysvaiheet ja kasvuolot lapsuusiässä, kirjallisuus 3  
       
                 
                     
Osallisuus ja syrjäytymisriskit nuoruusiässä, kirjallisuus 3  
       
                 
                     
Mielenterveys, kirjallisuus 3  
       
                 
                     
Päihdeongelmat, rikollisuus, kirjallisuus 3  
       
                 
                     
Työ, toimeentulo ja perusturva, kirjallisuus 3  
       
                 
                     
Työ- ja elinkeinopolitiikka 5  
         
                   
               
Vammaisuus ja elämänkulku, kirjallisuus 3  
       
                 
                     
Seksuaalisuuden kohtaaminen, kirjallisuus 2  
       
                 
                     
Vanhemmuus ja kasvatus, kirjallisuus 3  
       
                 
                     
Empowerment in social work
                                                         
Introduction to studies in Finland 3    
         
                       
           
Varieties of welfare production 3    
         
                       
           
Empowerment in social work 3    
         
                       
           
Creative and participatory methods in empowering people 4    
         
                       
           
Practical field period: Empowerment in social work 7