OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > SOSIONOMI (AMK) > SOSIONOMI (AMK), PÄIVÄTOTEUTUS

Sosionomi (AMK), Päivätoteutus

2013

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
PERUSOPINNOT
                                                         
Opiskelutaidot
                                                         
Opiskelu ammattikorkeakoulussa
                                                         
Opiskelu ammattikorkeakoulussa 1 1                                                          
Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2 0.5                                                          
Opiskelu ammattikorkeakoulussa 3 0.5                                                          
Opiskelu ammattikorkeakoulussa 4 1                                                          
Sosiaalialan tiedonhankinta
(Valitaan opintoja 2 op)
                                                         
Tietotekniikka 3
     
           
                             
Vieraat kielet
                                                         
Englanti 3
       
               
                         
Ruotsi
                                                         
Ruotsi, kirjallinen 2  
       
                 
                   
Ruotsi, suullinen 1  
       
                 
                   
Äidinkieli ja viestintä
                                                         
Suullinen ja kirjallinen viestintä 2
     
           
                             
Puheviestintä 2  
         
                     
               
Tieteellisten ja asiakirjatekstien kirjoittaminen 2                                                          
Ammatillisuuden kehittyminen
                                                         
Ammatillinen kasvu
(Valitaan opintoja 3 op)
                                                         
Ammatillinen kasvu 4 0.5                                                          
Sosiaalialan ammattityön kentät 2
     
           
                             
Sosiaalialan etiikka 3
       
               
                         
Sosiaalista turvallisuutta tuottavat palvelut
                                                         
Suomalainen yhteiskunta ja talous 3
     
           
                             
Julkiset, yksityiset ja yhteisölliset palvelut 3
     
           
                             
Sosiaalilainsäädäntö 3
     
           
                             
Harjoittelu: Sosiaalista turvallisuutta tuottavat palvelut 8
       
               
                         
Sosiaalinen hyvinvointi, toimintakyky ja osallisuus
                                                         
Yksilönä yhteiskunnassa 6
     
           
                             
Sosiaaliset, kansanterveydelliset ja mielenterveydelliset ongelmat 6
       
               
                         
425002220320007.37.37.310101111100000000
AMMATTIOPINNOT
                                                         
Valinnaiset sektoriopinnot
(Valitaan opintoja 26 op)
                                                         
Kehitysvaiheet ja kasvuolot lapsuusiässä 8  
       
                 
                   
Osallisuus ja syrjäytymisriskit nuoruusiässä 8  
       
                 
                   
Työ, toimeentulo ja perusturva 8  
       
                 
                   
Ikääntyminen ja elämänkulku 8  
       
                 
                   
Vammaisuus ja elämänkulku 8  
       
                 
                   
Päihdeongelmat, rikollisuus 8  
       
                 
                   
Sosiaalipalvelut ja -etuudet toimintasektorilla 2  
         
                     
               
Ammatillinen essee 4  
         
                     
               
Sosiaalialan ammattityön nykykäytäntöjen analyysi 2  
         
                     
               
Harjoittelu: Sosiaalialan asiakastyön menetelmät 10  
         
                     
               
Sosiaalialan asiakastyön menetelmät
(Valitaan opintoja 20 op)
                                                         
Sosiaalityön perusteet 3
       
               
                         
Psykososiaalinen ohjaus 3  
       
                 
                   
Perhetyö 4  
         
                     
               
Palveluohjaus 4  
       
                 
                   
Varhaiskasvatus 3  
       
                 
                   
Vanhustyö 3  
       
                 
                   
Aikuissosiaalityö 3  
         
                     
               
Kuntouttava toiminta 3  
         
                     
               
Yhteisölliset ja luovat sosiaalityön menetelmät
                                                         
Luovan toiminnan menetelmät 1 4  
         
                     
               
Luovan toiminnan menetelmät 2 4    
         
                       
         
Ryhmätyö 3    
         
                       
         
Yhteisötyö 3    
         
                       
         
Harjoittelu: Yhteisölliset ja luovat sosiaalityön menetelmät 7    
         
                       
         
Toiminnan organisoimisen, johtamisen ja kehittämisen menetelmät
                                                         
Sosiaalipalveluiden organisoiminen 3    
           
                           
     
Kehittäminen, laatu ja arviointi
(Valitaan opintoja 5 op)
                                                         
Johtaminen ja ohjaaminen 4    
           
                           
     
Yrittäjyys sosiaali- ja terveysalalla 3
       
               
                         
Harjoittelu: Toiminnan organisoimisen, johtamisen ja kehittämisen menetelmät
(Valitaan opintoja 12 op)
                                                         
Valtaistavat sosiaalityön menetelmät
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                         
Teoreettisia näkökulmia nyky-yhteiskuntaan 3    
         
                       
         
Sosiaalityö ja monikulttuuriset ryhmät 3    
         
                       
         
Kriittinen ja radikaali sosiaalityö 3                                                          
Harjoittelu: Valtaistavat sosiaalityön menetelmät
(Valitaan opintoja 6 op)
                                                         
Harjoittelu: Työllistymistä tukevat palvelut 6                                                          
Sosiaalitutkimus
                                                         
Projektityö 3
       
               
                         
Laadulliset tutkimusmenetelmät 3
     
           
                             
Määrälliset tutkimusmenetelmät 3  
       
                 
                   
Toimintatutkimus 2    
         
                       
         
TKI-harjoittelu 5
       
               
                         
Opinnäytetyö
                                                         
Suunnittelu 4                                                          
Toteutus 1 (50 % valmis) 4                                                          
Toteutus 2 (Työ valmis) 4                                                          
Raportointi 3                                                          
1796320314643225701117721.321.321.316168.38.38.33.53.5000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 13 op)
                                                         
Lähiauttamisen perusteet 2
     
           
                             
Kriisityö 2  
         
                     
               
Mielenterveystyö 2  
         
                     
               
Nuorisotyö 2  
         
                     
               
Lääkehoito 3  
       
                 
                   
Ikääntyminen ja elämänkulku, kirjallisuus 3  
       
                 
                   
Kehitysvaiheet ja kasvuolot lapsuusiässä, kirjallisuus 3  
       
                 
                   
Osallisuus ja syrjäytymisriskit nuoruusiässä, kirjallisuus 3  
       
                 
                   
Mielenterveys, kirjallisuus 3  
       
                 
                   
Päihdeongelmat, rikollisuus, kirjallisuus 3  
       
                 
                   
Työ, toimeentulo ja perusturva, kirjallisuus 3  
       
                 
                   
Työ- ja elinkeinopolitiikka 5  
         
                     
               
Vammaisuus ja elämänkulku, kirjallisuus 3  
       
                 
                   
Seksuaalisuuden kohtaaminen, kirjallisuus 2  
       
                 
                   
Vanhemmuus ja kasvatus 3  
       
                 
                   
Empowerment in social work
                                                         
Introduction to studies in Finland 1    
         
                       
         
Varieties of welfare production 3    
         
                       
         
Empowerment in social work 3    
         
                       
         
Creative and participatory methods in empowering people 4    
         
                       
         
Practical field period: Empowerment in social work 9    
         
                       
         
Development projects in social and health care 2    
         
                       
         
Social work and multicultural groups 3    
         
                       
         
Current issues in social work 3