OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > SOSIONOMI (AMK) > SOSIONOMI (AMK), PÄIVÄTOTEUTUS

Sosionomi (AMK), Päivätoteutus

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                       
Osaajaksi kehittyminen
                                                       
Opiskelu- ja työelämäosaamisen kehittyminen 2
     
           
                             
Kansainväliseksi osaajaksi kehittyminen 2
     
           
                             
Viestintätaidot 3
       
             
                       
Tieto- ja viestintätekniikka 3
     
           
                             
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
                                                       
Yritystoiminta ja yrittäjyys 3  
         
                   
             
SeAMK innovaatioviikko 2
       
             
                       
Tutkimus- ja projektiosaaminen
                                                       
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2  
         
                   
             
Projektitoiminnan perusteet 3  
         
                   
             
1280075080003.53.51.71.71.7002.72.72.70000000
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                       
Asiantuntijana sosiaali- ja terveysalalla 2
       
             
                       
Lääkehoidon perusteet 2
       
             
                       
Englanti 3
     
           
                             
Ruotsi 3  
       
                 
                   
730034300001.51.51.31.31.31.51.50000000000
TUTKINTO-OHJELMAN PERUSOPINNOT
                                                       
Sosiaalialan tietoperusta
                                                       
Sosiaalityö ja sosiaaliala yhteiskunnassa 5
     
           
                             
Hyvinvointi ja elinolot 6                                                        
Kasvu ja sosialisaatio 5
       
             
                       
Osallisuus ja marginaalisuus 5
       
             
                       
Kulttuuri ja elämäntapa 5
       
             
                       
Tiedonhankinta ja viestintä tutkimus ja kehittämistyössä 2    
         
                       
         
20020515002002.52.5555000001100000
TUTKINTO-OHJELMAN AMMATTIOPINNOT
                                                       
Sosiaalialan eettinen osaaminen
                                                       
Sosiaalialan etiikka 3
       
             
                       
Yhteiskunta, ammatti ja etiikka 1 1
       
             
                       
Yhteiskunta, ammatti ja etiikka 2 2  
       
               
             
Yhteiskunta, ammatti ja etiikka 3 2    
         
                     
   
Yhteiskunta, ammatti ja etiikka 4 1      
           
                             
Palvelujärjestelmäosaaminen
                                                       
Hyvinvointiyhteiskunnan perusteet 3
     
           
                             
Sosiaalilainsäädännön perusteet 4
       
             
                       
Sosiaalilainsäädännön soveltamisalueita 4  
         
                   
             
Palveluohjaus 5  
       
                 
                   
Valinnaiset opintojaksot
(Valitaan yksi)
                                                       
Hyvinvointiyhteiskunnan sosiaaliturva 5
     
           
                             
Sosiaaliturva asiakasnäkökulmasta 5
     
           
                             
Valinnaiset opintojaksot
(Valitaan yksi)
                                                       
Teknologia ja arki 3      
           
                             
Kommunikaation apuvälineet 3      
           
                             
Hyvinvointiteknologia 3      
           
                             
Digitaalisuus sosionomin työkentillä 3      
           
                             
Psykososiaaliset sosiaalityön menetelmät
                                                       
Vuorovaikutus psykososiaalisessa työssä 5  
       
                 
                   
Lääkehoito sosionomin työssä 2  
       
                 
                   
Valinnaiset opintojaksot
(Valitaan opintoja 8 op)
                                                       
Sosiaalityö moniammatillisissa työyhteisöissä 4  
         
                   
             
Perheohjaus 4  
       
                 
                   
Opintoihin ja työhön valmentaminen 4  
       
                 
                   
Sosiaalinen kuntoutus 4  
         
                   
             
Sosiaaliohjaus asumisyksiköissä 4  
       
                 
                   
Sosiaaliohjaus avopalveluissa 4  
         
                   
             
Toiminnalliset sosiaalityön menetelmät
                                                       
Valinnaiset opintojaksot
(Valitaan yksi)
                                                       
Toiminnallisten ryhmien ohjaaminen 4  
       
                 
                   
Pedagogisten ryhmien ohjaaminen 4  
         
                   
             
Psykososiaalisten ryhmien ohjaaminen 4  
       
                 
                   
Valinnaiset opintojaksot
(Valitaan yksi)
                                                       
Tarinallisuus ryhmätoiminnassa 4  
         
                   
             
Draamalliset menetelmät ryhmätoiminnassa 4  
       
                 
                   
Kuvan käyttö ryhmätoiminnassa 4  
         
                   
             
Harjoittelu: Psykososiaaliset ja toiminnalliset sosiaalityön menetelmät 15  
         
                   
             
Valtaistava yhteiskuntaosaaminen
                                                       
Valinnaiset opintojaksot
(Valitaan opintoja 8 op)
                                                       
Viestintä ja media sosiaalialan työssä 4    
           
                         
   
Rakenteellinen sosiaalityö 4    
         
                       
         
Yhteisöihin suuntautuva sosiaalityö 4    
         
                       
         
Valtaistava sosiaalityö 4    
         
                       
         
Harjoittelu: Valtaistavat sosiaalityön menetelmät 10    
         
                       
         
Johtamisosaaminen
                                                       
Palvelujen johtaminen 5    
           
                         
   
Henkilöstöhallinto 5    
           
                         
   
Harjoittelu: Palvelujen kehittäminen 3                                                        
Harjoittelu: Johtamisen menetelmät 12    
           
                         
   
Tutkimuksellinen kehittämisosaaminen
                                                       
Sosiaalialan tutkimusmenetelmät 5    
         
                       
         
Valinnaiset opintojaksot
(Valitaan yksi)
                                                       
Käyttäjälähtöinen kehittäminen 3    
           
                         
   
Vaikuttavuuden arvioiminen 3    
           
                         
   
Ennakoiva kehittäminen 3    
           
                         
   
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyön tutkimussuunnitelma 4    
         
                       
         
Opinnäytetyöseminaari 1 4    
           
                         
   
Opinnäytetyöseminaari 2 4      
           
                             
Opinnäytetyön raportointi 3      
           
                             
Empowerment in Social Work
()
                                                       
Introduction to Studies in Finland 3    
         
                       
         
Introduction to Welfare Society 3    
         
                       
         
Empowering Social Work 4    
         
                       
         
Facilitating Activity-Based Groups 4    
         
                       
         
Use of Pictures in Group Activities 4    
         
                       
         
Communication and Media in Social Work 4    
         
                       
         
Practical Training: Methods of Empowerment in Social Work 10    
         
                       
         
21811032013837446340206.56.52.72.72.718.518.514.714.714.731.531.513.313.313.31010
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
                                                       
Varhaiskasvatuksen opintokokonaisuus
                                                       
Lapsen kehitys ja oppiminen 3
       
             
                       
Lapsen kehityksen ja oppimisen edistäminen 4  
       
                 
                   
Pienryhmätoiminta 3  
       
                 
                   
Lapsen ja perheen varhainen tuki 3