OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > SAIRAANHOITAJA (AMK) > SAIRAANHOITAJA (AMK), PÄIVÄTOTEUTUS

Sairaanhoitaja (AMK), Päivätoteutus

2015

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                         
Osaajaksi kehittyminen
                                                         
Opiskelu- ja työelämäosaamisen kehittyminen 2
     
           
                               
Kansainväliseksi osaajaksi kehittyminen 2
       
             
                         
Viestintätaidot 3
     
         
                         
Tieto- ja viestintätekniikka 3
     
           
                               
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
                                                         
Yritystoiminta ja yrittäjyys 3    
         
                       
           
Liiketoimintaosaamisen perusteet 2    
           
                         
     
Tutkimus- ja projektiosaaminen
                                                         
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2  
       
                 
                     
Projektitoiminnan perusteet 3    
         
                       
           
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                         
Asiantuntijana sosiaali- ja terveysalalla 2
       
             
                         
Lääkehoidon perusteet 2
     
           
                               
Englanti 3
     
           
                               
Ruotsi 3  
         
                   
               
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0                                                          
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0                                                          
17580116236205.55.522211111330.70.70.7000
SAIRAANHOITAJA (AMK) TUTKINTO-OHJELMAKOHTAISET OPINNOT
                                                         
Asiakaslähtöinen ammatillinen osaaminen
                                                         
Sairaanhoitajan ammatti- ja urakehitys 1 1  
       
                 
                     
Sairaanhoitajan ammatti- ja urakehitys 2 1                                                          
Ammatilliset vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot 2
     
           
                               
Eettisyys hoitotyössä 2
     
           
                               
Näyttöön perustuva hoitotyö ja päätöksenteko
                                                         
Näyttöön perustuva hoitotyö 3
       
             
                         
Tiedonhankinta 1 1
     
           
                               
Tiedonhankinta 2 1    
         
                       
           
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 3  
         
                   
               
Opinnäytetyön suunnitelma 5                                                          
Opinnäytetyön toteutus 5    
         
                       
           
Opinnäytetyön esittäminen 5    
           
                         
     
Asiakas- ja väestölähtöinen terveyden edistäminen
                                                         
Terveyttä edistävä hoitotyö 5
     
           
                               
Kansallinen ja globaali väestön terveys 2
     
           
                               
Potilaan ja hänen läheisensä ohjaus 2  
       
                 
                     
Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu ja turvallisuus
                                                         
Sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä 1
     
           
                               
Sairaanhoitajan yhteiskunnallinen osaaminen 3
       
             
                         
Johtaminen ja laadunhallinta sosiaali- ja terveyspalveluissa 3    
         
                       
           
eTerveys sosiaali- ja terveyspalveluissa 2    
           
                         
     
Turvallinen lääke- ja nestehoito
                                                         
Lääkehoito ja lääkelaskenta 3
       
             
                         
Lääke- ja nestehoito 2  
       
                 
                     
Farmakologia 3  
       
                 
                     
Asiakaslähtöinen kliininen osaaminen
                                                         
Kliinisen hoitotyön perusteet 1 3
     
           
                               
Kliinisen hoitotyön perusteet 2 8
       
             
                         
Kliininen hoitotyö 1 6  
       
                 
                     
Kliininen hoitotyö 2 6  
         
                   
               
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 4    
         
                       
           
Gerontologinen hoitotyö 2  
       
                 
                     
Äitiyshuolto ja lasten hoitotyö 4    
           
                         
     
Vastaanotto- ja polikliininen hoitotyö 2  
         
                   
               
Terveysteknologia ja digitaalisuus hoitotyössä 2  
         
                   
               
Sairaanhoitajan näyttöön perustuvan hoitotyön kehittäminen
                                                         
Sairaanhoitajan näyttöön perustuvan hoitotyön ja päätöksenteon kehittäminen 2      
           
                             
 
Sairaanhoitajan hoitotyön asiantuntijuuden kehittäminen 6      
           
                             
 
Hoitotyön kliinisen osaamisen harjoittelu
                                                         
Terveyden edistämisen harjoittelu 3
     
           
                               
Kliinisen hoitotyön perustaitojen harjoittelu 9
       
             
                         
Kliinisen hoitotyön harjoittelu 1 9  
       
                 
                     
Kliinisen hoitotyön harjoittelu 2 9  
         
                   
               
Mielenterveyden hoitotyön harjoittelu 7    
         
                       
           
Lasten hoitotyön harjoittelu 6    
           
                         
     
Vastaanotto- tai polikliinisen hoitotyön harjoittelu 6    
           
                         
     
Projektitoiminnan harjoittelu 6    
           
                         
     
Gerontologisen hoitotyön harjoittelu 7    
         
                       
           
Sairaanhoitajan hoitotyön asiantuntijuuden kehittämisen harjoittelu 13      
           
                             
 
45475621192625222729219.59.58.78.78.712.512.57.37.37.313.513.59.79.79.710.510.50
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 5 op)
                                                         
Hoitotyön harjoittelu sosiaali- ja terveysalalla 5                                                          
Akuutit tilanteet hoitotyössä 2                                                          
00000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.