OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > FYSIOTERAPEUTTI (AMK) > FYSIOTERAPEUTTI (AMK), PÄIVÄTOTEUTUS

Fysioterapeutti (AMK), Päivätoteutus

2014

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
PERUSOPINNOT
                                                         
Fysioterapeutin ammattiin kehittyminen
                                                         
Fysioterapeutin ammattiin kehittyminen Os.1 2
   
 
       
     
                     
Osa 2 1    
         
                       
           
Osa 3 1      
           
                             
 
Englanti 3
     
           
                               
Ruotsi, kirjallinen 2
       
             
                         
Ruotsi, suullinen 1
       
             
                         
Äidinkieli ja viestintä 3
     
         
                         
Ensiapu 2
       
             
                         
Opiskelu ammattikorkeakoulussa ja fysioterapian koulutusohjelmassa
                                                         
Opiskellaan yhdessä fysioterapian koulutusohjelmassa 2
     
           
                               
Ongelmaperusteinen oppiminen (PBL) 2
     
           
                               
Opiskelutaidot ammattikorkeakoulussa 3
     
           
                               
Terveys- ja kuntoutuspalvelujärjestelmät Suomessa
                                                         
Fysioterapeutti kansansairauksien ennaltaehkäisijänä 2
     
           
                               
Fysioterapia kuntoutusjärjestelmässä 5
     
           
                               
Finnish Society and Social Policy 3
     
           
                               
Ammattiin orientoiva harjoittelu 3
     
           
                               
Liikkuva ja toimiva ihminen
                                                         
Ihminen psykofyysisenä kokonaisuutena 4
       
             
                         
Ihminen muuttuvassa ympäristössä 2
       
             
                         
Ihmisen liikkuminen ja sen säätely 3
       
             
                         
4011124.215.81010112.112.15.35.35.30.50.50000.50.50000.50.50
AMMATTIOPINNOT
                                                         
Ihmisen liikkumisen ja toiminnan tunnistaminen ja analysointi
                                                         
Mittaamismenetelmät ja niiden luotettavuuden arviointi fysioterapiassa 1  
       
                 
                     
Ihmisen liikuntaelimistö ja sen tutkiminen 7
       
             
                         
Perusliikkumisen biomekaniikka 2
       
             
                         
Assessment of Physical Activity and Health-Related Fitness 2
       
             
                         
Ihmisen liikkumisen ja toiminnan tukeminen ja ohjaus
                                                         
Terveysliikunnan ohjaaminen 6  
       
                 
                     
Terveysneuvonta 3
       
             
                         
Toimintakykyä tukevat menetelmät 6  
       
                 
                     
Yrittäjyys sosiaali- ja terveysalalla 3
       
             
                         
Harjoittelu sosiaali- ja terveysalan yrityksissä 3
       
             
                         
Aikuisten fysioterapia Osa I
                                                         
Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia 1 7  
       
                 
                     
Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia 2 8  
       
                 
                     
Aikuisten fysioterapia Osa II
                                                         
Hengitys- ja verenkiertoelimistön fysioterapia 7  
         
                   
               
Psykofyysinen fysioterapia 3  
         
                   
               
Työfysioterapia 3  
         
                   
               
Harjoittelu aikuisten fysioterapiassa
                                                         
Harjoittelu aikuisten fysioterapia I 7  
       
                 
                     
Harjoittelu aikuisten fysioterapia II 8  
         
                   
               
Ikääntyvien fysioterapia 15    
         
                       
           
Harjoittelu ikääntyvien fysioterapiassa 9    
         
                       
           
Lasten ja nuorten fysioterapia
                                                         
Leikkivä lapsi ja liikkuva nuori 4    
           
                         
     
Lasten ja nuorten kehityshäiriöt ja fysioterapia 5    
           
                         
     
Lapsi ja nuori kuntoutusjärjestelmässä 3    
           
                         
     
Harjoittelu lasten ja nuorten fysioterapiassa 9    
           
                         
     
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 5 op)
                                                         
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot 5      
           
                             
 
Harjoittelu vaihtoehtoisissa ammattiopinnoissa 10      
           
                             
 
Sosiaali- ja terveysalan TKI-harjoittelu 5  
       
                 
                     
Siirtyminen työelämään
                                                         
Siirtyminen työelämään 3      
           
                             
 
206145180204021242118006.76.76.720207771212777990
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 7 op)
                                                         
Tyypillisimmät liikuntavammat ja niiden fysioterapia 2                                                          
00000000000000000000000000000
OPINNÄYTETYÖ JA KYPSYYSNÄYTE
                                                         
Opinnäytetyön suunnittelu 3                                                          
Opinnäytetyön toteutus 6                                                          
Opinnäytetyön raportointi 6                                                          
00000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.