OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > FYSIOTERAPEUTTI (AMK) > FYSIOTERAPEUTTI (AMK), PÄIVÄTOTEUTUS

Fysioterapeutti (AMK), Päivätoteutus

2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                         
Osaajaksi kehittyminen
                                                         
Opiskelu- ja työelämäosaamisen kehittyminen 2
     
           
                               
Kansainväliseksi osaajaksi kehittyminen 2
       
             
                         
Viestintätaidot 3
     
           
                               
Tieto- ja viestintätekniikka 3
     
           
                               
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
                                                         
Yritystoiminta ja yrittäjyys 3    
         
                       
           
Liiketoimintaosaamisen perusteet 2    
           
                         
     
Tutkimus- ja projektiosaaminen
                                                         
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2  
       
                 
                     
Projektitoiminnan perusteet 3  
         
                   
               
105508223320440.70.70.7111111.51.50.70.70.7000
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                         
Asiantuntijana sosiaali- ja terveysalalla 2
       
             
                         
Lääkehoidon perusteet 2  
       
                 
                     
Englanti 3
     
           
                               
Ruotsi 3
       
             
                         
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0                                                          
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0                                                          
820035200001.51.51.71.71.71100000000000
FYSIOTERAPEUTTI (AMK) TUTKINTO-OHJELMAKOHTAISET OPINNOT
                                                         
Fysioterapeutin ammattiin kehittyminen 1 1  
       
                 
                     
Fysioterapeutin ammattiin kehittyminen 2 1      
           
                             
 
Ensiapu 2
       
             
                         
Opiskelijana fysioterapian tutkinto-ohjelmassa 2
     
           
                               
Terveys- ja kuntoutuspalvelujärjestelmät Suomessa 4
     
           
                               
Finnish Society and Social Policy 3
     
           
                               
Ammattiin orientoiva harjoittelu 3
     
           
                               
Liikkuva ja toimiva ihminen
                                                         
Ihminen psykofyysisenä kokonaisuutena 4
       
             
                         
Ihminen muuttuvassa ympäristössä 2
       
             
                         
Ihmisen liikkuminen ja sen säätely 2
       
             
                         
Tutkimusmenetelmät 1 1  
         
                   
               
Tutkimusmenetelmät 2 1    
         
                       
           
Ihmisen liikkumisen ja toiminnan tunnistaminen ja analysointi
                                                         
Näyttöön perustuva fysioterapia 1
       
             
                         
Ihmisen liikuntaelimistö ja sen tutkiminen 3
       
             
                         
Perusliikkumisen biomekaniikka 2
       
             
                         
Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia 1 3
     
           
                               
Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia 2 1
       
             
                         
Assessment of Physical Activity and Health-Related Fitness 2
       
             
                         
Ihmisen liikkumisen ja toiminnan tukeminen ja ohjaus
                                                         
Terveysliikunnan ohjaaminen 6  
       
                 
                     
Terveysneuvonta 2
       
             
                         
Toimintakykyä tukevat menetelmät 6
     
           
                     
Harjoittelu sosiaali- ja terveysalan yrityksissä 3
       
             
                         
Aikuisten fysioterapia 1
                                                         
Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia 1 7  
       
                 
                     
Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia 2 8  
         
                   
               
Aikuisten fysioterapia 2
                                                         
Hengitys- ja verenkiertoelimistön fysioterapia 6  
         
                   
               
Psykofyysinen fysioterapia 3  
         
                   
               
Työfysioterapia 3  
         
                   
               
Harjoittelu aikuisten fysioterapiassa 1 6  
       
                 
                     
Harjoittelu aikuisten fysioterapiassa 2 9  
         
                   
               
Ikääntyvien fysioterapia
                                                         
Ikääntyvän toimintakyvyn arviointi ja tukeminen 6    
         
                       
           
Keskushermoston häiriöt ja fysioterapia 6    
         
                       
           
Esteetön toimintaympäristö 2    
         
                       
           
Harjoittelu ikääntyvien fysioterapiassa 9    
         
                       
           
Lasten ja nuorten fysioterapia
                                                         
Leikkivä lapsi ja liikkuva nuori 4    
           
                         
     
Lasten ja nuorten kehityshäiriöt ja fysioterapia 5    
           
                         
     
Lapsi ja nuori kuntoutusjärjestelmässä 3    
           
                         
     
Harjoittelu lasten ja nuorten fysioterapiassa 9    
           
                         
     
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot
                                                         
Fysioterapeutin asiantuntijuuden kehittyminen 3      
           
                             
 
Johtaminen ja laadunhallinta fysioterapiassa 2      
           
                             
 
Harjoittelu vaihtoehtoisissa ammattiopinnoissa 9      
           
                             
 
42534515152723302421157.57.599911.511.510101012127777.57.50
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                         
FramiPro-opinnot
                                                         
Summer School 10    
         
                       
           
Projektiopinnot 10    
         
                       
           
Tyypillisimmät liikuntavammat ja niiden fysioterapia 2                                                          
How to Recognize a Grey Panther? Working together for Meaningful Ageing 5                                                          
002000000200000000000001010000000
OPINNÄYTETYÖ JA KYPSYYSNÄYTE
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                         
Opinnäytetyön suunnittelu 3                                                          
Opinnäytetyön toteutus 6                                                          
Opinnäytetyön raportointi 6                                                          
00000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.