OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > AGROLOGI (AMK) > AGROLOGI (AMK), PÄIVÄTOTEUTUS

Agrologi (AMK), Päivätoteutus

2014

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1
YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                                 
Maaseutuelinkeinojen perusteet
                                                                 
Johdanto opintoihin
                                                                 
Johdanto amk-opintoihin 2
     
             
                                     
Johdanto viestintään 1
       
               
                               
Tiedonhankinta 1
       
               
                               
Ammatillinen kehittyminen 1      
           
                               
       
Johdanto maatalouteen
                                                                 
Kasvituotanto 2
     
             
                                     
Kotieläintuotanto 3
     
             
                                     
Kone 3
       
               
                               
Ympäristötieto 2
       
               
                               
Viestintävalmiudet
                                                                 
Viestinnän perusteet
(Valitaan opintoja 5 op)
                                                                 
Ruotsi 3  
       
                   
                           
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0                                                                  
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0                                                                  
Basic English 3
       
               
                               
Professional English 2
       
               
                               
Tietotekniikka
                                                                 
Tietopalvelut, toimisto-ohjelmat 3
     
             
                                     
Ohjelmointi 2
     
             
                                     
Luonnontieteelliset valmiudet
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                                 
Matematiikka 5
     
             
                                     
Kemia 3
       
               
                               
Fysiikka 3
       
               
                               
Tutkimus- ja kehittämisvalmiudet
                                                                 
Tilastollinen päättely 2    
           
                           
           
Projektitoiminnan perusteet 3  
       
                   
                           
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2    
           
                           
           
3364117166004108.58.55.35.35.333000001.31.31.30.50.50000
YHTEISET AMMATTIOPINNOT
                                                                 
Kasvituotanto
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                 
Kasvibiologia 2
     
             
                                     
Maaperä ja meteorologia 3  
       
                   
                           
Lannoitus ja muokkaus 3  
       
                   
                           
Kasvinsuojelun perusteet 4
     
             
                                     
Peltokasvien viljely 4  
       
                   
                           
Kotieläintuotanto
                                                                 
Tuotannon perusteet ja kotieläinten hyvinvointi 5
       
               
                               
Rehut ja ruokinta 5  
       
                   
                           
Tuotannon seuranta ja laadunhallinta 5  
         
                     
                     
Metsätalouden ja energiatekniikan perusteet
                                                                 
Metsätalouden perusteet 5
     
             
                                     
Maatilan energiatekniikan perusteet 5  
         
                     
                     
Maataloustuotannon teknologiset perusteet
                                                                 
Maatalousteknologian perusteet 5  
       
                   
                           
Kasvinviljelyn teknologia 5  
         
                     
                     
Maatalousekonomian perusteet
                                                                 
Maatalousyrityksen liiketoiminnan perusteet 5
     
             
                                     
Maatilayrityksen verotus 5  
         
                     
                     
Ruokaketjun liiketoiminta
                                                                 
Ruokaketjun yritystoiminnan perusteet 5
       
               
                               
Markkinoinnin suunnittelu ja toteutus ruokaketjussa 5  
         
                     
                     
2544001510192500007.57.53.33.33.39.59.58.38.38.300000000000
Kasvukausi
                                                                 
Kasvukausi 5                                                                  
000000000000000000000000000000000
SYVENTÄVÄT AMMATILLISET OPINNOT
(Valitaan opintoja 40 op)
                                                                 
Maatalousyrityksen liiketoiminta
                                                                 
Investoinnit ja rahoitus 10    
         
                       
           
Maatalouspolitiikka 5    
           
                           
           
Maatalousyrityksen johtaminen 5    
           
                           
           
Liiketoimintaosaaminen ja tuotantoekonomia 10    
         
                         
                 
Maatalousyrityksen tuotannon suunnittelu 10    
         
                       
           
Maatalousyrityksen tuotantoprosessit
                                                                 
Tilatason suunnittelun perusteet 10    
         
                         
                 
Viljelyn suunnittelu 10    
         
                       
           
Ruokinnan ja terveydenhuollon suunnittelu 10    
         
                       
           
Kehittämisprojekti 10    
         
                       
           
Elintarviketuotantoprosessi
(Valitaan opintoja 40 op)
                                                                 
0080000004040000000000000202013.313.313.3000000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                                 
Maataloustuote- ja tarvikekauppa 2      
           
                               
       
Mestarimyyjä -koulutus 3      
           
                               
       
Bioenergia 5      
           
                               
       
Maatalousyrityksen toimintaympäristö 5
       
               
                               
Luonnonmukainen tuotanto 5    
         
                         
                 
Kotieläinten jalostus 5    
           
                           
           
Leadership 3                                                                  
501010050055100001.71.71.7000002.52.51.71.71.7550000
HARJOITTELUT
                                                                 
Maatilaharjoittelu
                                                                 
Maatilaharjoittelu osa 1 16
       
               
                               
Maatilaharjoittelu osa 2 14  
       
                   
                           
Erikoistumisharjoittelu
                                                                 
Erikoistumisharjoittelu 1 15                                                                  
Erikoistumisharjoittelu 2 5                                                                  
1614000161400000005.35.35.37700000000000000
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                 
Opinnäytetyö 15    
         
                       
 
00510000005550000000000001.671.671.672.52.51.671.671.670
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.