OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > AGROLOGI (AMK) > AGROLOGI (AMK), PÄIVÄTOTEUTUS

Agrologi (AMK), Päivätoteutus

2013

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1
YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                                 
Maaseutuelinkeinojen perusteet
                                                                 
Johdanto opintoihin
                                                                 
Johdanto amk-opintoihin 2
     
             
                                     
Johdanto viestintään 1
     
             
                                     
Tiedonhankinta 1
     
             
                                     
Ammatillinen kehittyminen 1
     
             
                                     
Johdanto maatalouteen
                                                                 
Kasvituotanto 2
     
             
                                     
Kotieläintuotanto 3
     
             
                                     
Kone 3
     
             
                                     
Ympäristötieto 2
     
             
                                     
Viestintävalmiudet
                                                                 
Viestinnän perusteet 5  
       
                   
                           
Svenska
(Valitaan opintoja 5 op)
                                                                 
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0                                                                  
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0                                                                  
English 5
       
               
                               
Tietotekniikka
(Valitaan opintoja 5 op)
                                                                 
Luonnontieteelliset valmiudet
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                                 
Matematiikka 5
     
             
                                     
Kemia 3
       
               
                               
Fysiikka 3
       
               
                               
Tutkimus- ja kehittämisvalmiudet
(Valitaan opintoja 5 op)
                                                                 
2950020950000010103332.52.500000000000000
YHTEISET AMMATTIOPINNOT
                                                                 
Kasvituotanto
                                                                 
Kasvibiologia 2
     
             
                                     
Maaperä ja meteorologia 3
     
             
                                     
Lannoitus ja muokkaus 3  
       
                   
                           
Peltokasvien viljely 4  
       
                   
                           
Kasvinsuojelun perusteet 3  
       
                   
                           
Kotieläintuotanto
                                                                 
Tuotannon perusteet ja kotieläinten hyvinvointi 5
       
               
                               
Rehut ja ruokinta 5  
       
                   
                           
Tuotannon seuranta ja laadunhallinta 5  
         
                     
                     
Metsätalouden ja energiatekniikan perusteet
                                                                 
Metsätalouden perusteet 5
     
             
                                     
Maatilan energiatekniikan perusteet 5  
         
                     
                     
Maataloustuotannon teknologiset perusteet
                                                                 
Maatalousteknologian perusteet 5  
       
                   
                           
Kasvinviljelyn teknologia 5  
         
                     
                     
Maatalous- ja maaseutuyrityksen liiketoimintaosaaminen
                                                                 
Maatalousyrityksen liiketoiminnan perusteet 5
     
             
                                     
Maaseutuyrityksen liiketoiminnan perusteet 5  
       
                   
                           
Maatalous- ja maaseutuyritysten toimintaympäristö 5
       
               
                               
Maatila- ja maaseutuyritysten verotus 5  
         
                     
                     
Maatalouspolitiikka 5  
         
                     
                     
2550001510252500007.57.53.33.33.312.512.58.38.38.300000000000
Kasvukausi
                                                                 
Kasvukausi 5                                                                  
000000000000000000000000000000000
SUUNTAUTUMISOPINNOT
(Valitaan opintoja 40 op)
                                                                 
Maatalous- ja maaseutuyritysten liiketoiminta
(Valitaan opintoja 40 op)
                                                                 
Investoinnit ja rahoitus 10    
         
                       
           
Maatalous- ja maaseutuyrityksen markkinointi 5    
           
                           
           
Maaseudun yritystoiminta osana kansantaloutta 5    
           
                           
           
Maatalous- ja maaseutuyritysten johtaminen 5    
           
                           
           
Maatalouden tuotantoekonomia 5    
         
                         
                 
Maatalousyrityksen tuotannon suunnittelu 10    
         
                       
           
Kustannuslaskenta ja hinnoittelu 5      
           
                               
       
Yritystoiminnan juridiikka 5      
           
                               
       
Toimitusketjun hallinta 5      
           
                               
       
Maatalousyritysten tuotantoprosessit
(Valitaan opintoja 40 op)
                                                                 
Luonnonmukainen tuotanto 5    
         
                         
                 
Nurmikasvien viljely 5    
         
                         
                 
Viljelysuunnittelu 1 5    
         
                         
                 
Tilan tuotantoprosessien suunnittelu 5    
           
                           
           
Tuotantoprosessit- projekti 5    
           
                           
           
Viljelysuunnittelu 2 5    
           
                           
           
Erikois- ja valkuaiskasvien viljely 5      
           
                               
       
Nautatilan tuotannonsuunnittelu ja terveydenhoito 5    
         
                         
                 
Sianlihantuotanto ja sikatilan terveydenhoito 5      
           
                               
       
Siipikarjatuotanto ja terveydenhoito 5    
           
                           
           
Terveydenhuoltotyö 5    
           
                           
           
Elintarviketuotantoprosessi
(Valitaan opintoja 40 op)
                                                                 
00852500003352250000000000016.516.517.317.317.312.512.50000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 5 op)
                                                                 
Maataloustuote- ja tarvikekauppa 2      
           
                               
       
Mestarimyyjä -koulutus 3      
           
                               
       
Bioenergia 5      
           
                               
       
Julkisyhteisöjen henkilöstön suomen kielen taito, kirjallinen 0                                                                  
Julkisyhteisöjen henkilöstön suomen kielen taito, suullinen 0                                                                  
00010000000100000000000000000550000
HARJOITTELUT
                                                                 
Maatilaharjoittelu
                                                                 
Maatilaharjoittelu osa 1 16                                                                  
Maatilaharjoittelu osa 2 14                                                                  
Erikoistumisharjoittelu
                                                                 
Erikoistumisharjoittelu 1 15                                                                  
Erikoistumisharjoittelu 2 5                                                                  
000000000000000000000000000000000
OPINNÄYTETYÖ
                                                                 
Opinnäytetyö 15                                                                  
000000000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.