OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > AGROLOGI (AMK) > AGROLOGI (AMK), PÄIVÄTOTEUTUS

Agrologi (AMK), Päivätoteutus

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                                 
Osaajaksi kehittyminen
                                                                 
Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2
     
           
                               
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys 2  
       
                 
                     
Viestintätaidot 3
     
             
                                     
Tieto- ja viestintätekniikka 3
     
             
                                     
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
                                                                 
Yrittäjyyden perusteet 3  
         
                     
                     
SeAMK innovaatioviikko 2
       
               
                               
Tutkimus- ja projektiosaaminen
                                                                 
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2    
         
                         
                 
Projektitoiminnan perusteet 3
       
               
                               
13520761420003.53.52220.50.51.31.31.311000000000
PERUSOPINNOT
                                                                 
Viestintävalmiudet
                                                                 
Työelämän viestintä 2  
       
                   
                           
Svenska 3  
         
                     
                     
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0                                                                  
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0                                                                  
English 5
       
               
                               
Luonnontieteelliset valmiudet
                                                                 
Matematiikka 5
       
               
                               
Ruokaketjun kemia 3
     
             
                                     
Tutkimus- ja kehittämisvalmiudet
                                                                 
Tilastollinen päättely 2    
         
                         
                 
Ruokaketju
                                                                 
Ruokaketjun toiminta 3
     
             
                                     
Ruokaketjun vastuullisuus 3  
       
                   
                           
Ruokaketjun liiketoiminta
                                                                 
Marketing planning and implementation in the food chain 5  
         
                     
                     
Henkilöstöjohtaminen ruokaketjussa 5      
           
                               
       
161325610582050333.33.33.32.52.52.72.72.7110002.52.50000
AMMATTIOPINNOT
                                                                 
Johdanto alaan
                                                                 
Maaseutu toimintaympäristönä 5
     
             
                                     
Kestävä kasvituotanto
                                                                 
Kasvutekijät ja kasvin kasvu 10
     
             
                                     
Peltokasvien tuotanto 10  
         
                     
                     
Vastuullinen kotieläintuotanto
                                                                 
Kotieläinten tuotantoympäristö ja hyvinvointi 5
       
               
                               
Kotieläinten rehut ja ruokinta 5  
       
                   
                           
Maatalousekonomia
                                                                 
Maatalouden yritystalouden perusteet 5
       
               
                               
Maatalouspolitiikka 5  
         
                     
                     
Maatilayrityksen verotus 5  
       
                   
                           
Energia- ja resurssitehokas teknologia
                                                                 
Agroteknologia 10  
       
                   
                           
Kesäopinnot - Learning by doing
                                                                 
Kasvukausi 5    
         
                         
                 
2535501510201550007.57.53.33.33.310105552.52.5000000000
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 44 op)
                                                                 
Maatalouden yritystalous
(Valitaan opintoja 40 op)
                                                                 
Investoinnit ja rahoitus 10    
         
                       
           
Maatalousyrityksen johtaminen 10    
         
                       
           
Tuotantoekonomia 10    
         
                       
           
Maatalousyrityksen tuotannon suunnittelu 10    
           
                           
           
Maatalousyrityksen tuotantoprosessit
(Valitaan opintoja 44 op)
                                                                 
Kasvituotanto
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                                 
Viljelyn ja kasvituotannon suunnittelu 10    
         
                         
                 
Erikoiskasvit - ja kasvatus 5    
           
                           
           
Älyteknologia kasvituotannossa 5                                                                  
Kotieläintuotanto
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                                 
Kotieläinten ravitsemus- ja tuotantobiologia 5    
           
                           
           
Kotieläinten jalostus 5      
           
                               
       
Maidontuotanto 10    
         
                         
                 
Tuotantokierron ja hedelmällisyyden tunnusluvut maidontuotannossa 5    
           
                           
           
Naudanlihantuotanto 5    
         
                         
                 
Sianliha- ja porsastuotanto 10      
             
                                 
 
Siipikarjanlihan- ja munantuotanto 5    
           
                           
           
Muut kotieläimet 5      
             
                                 
 
Kasvi-ja kotieläintuotanto
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                                 
Ruoantuotannon uudet innovaatiot 5    
           
                           
           
Luonnonmukainen tuotanto 5    
         
                         
                 
Monialaiset työelämäprojektit SeAMK Pro
()
                                                                 
Elintarvikeagrologin opinnot
(Valitaan opintoja 44 op)
                                                                 
00952000004451515000000000022221717172.52.55550
Agroteknologia
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                                 
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                                 
Bioenergia 5      
           
                               
       
Rakennuttaminen maatilalla 5      
             
                                 
 
Proteiinituotannon vaihtoehdot – Valkuaiskasvit 5      
             
                                 
 
Proteiinituotannon vaihtoehdot - Projektityö 5      
             
                                 
 
Metsänomistuksen perusteet 5      
             
                                 
 
Metsien hyödyntäminen 5      
           
                               
       
Parveke- ja terassiviljely 3      
             
                                 
 
Hevosen ruokinta ja hyvinvointi 3      
             
                                 
 
Maataloustuote- ja tarvikekauppa 2  
         
                     
                     
Mestarimyyjä 2  
       
                   
                           
Talousmatematiikka 2    
         
                         
                 
Englantia amk-opintoihin 2
       
               
                               
Ruotsia amk-opintoihin 2  
       
                   
                           
Kirjoittaminen sujuvaksi 2
       
               
                               
Study Trip to Estonia 1
     
             
                                     
Food Business Challenge - ideakilpailu (2-3 op) 3      
             
                                 
 
Green Care-toiminta ja luonnon hyvinvointivaikutukset 5      
           
                               
       
Green Care -palvelut ja -yrittäjyys 5      
             
                                 
 
5624914422015340.50.51.31.31.3220.70.70.7110007.57.511.311.311.30
HARJOITTELUT
                                                                 
Maatilaharjoittelu