OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > AGROLOGI (AMK) > AGROLOGI (AMK), PÄIVÄTOTEUTUS

Agrologi (AMK), Päivätoteutus

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                                 
Osaajaksi kehittyminen
                                                                 
Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2
     
           
                               
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys 2  
     
             
           
Viestintätaidot 3
     
             
                                     
Tieto- ja viestintätekniikka 3
     
             
                                     
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
                                                                 
Yrittäjyyden perusteet 3  
         
                     
                     
SeAMK innovaatioviikko 2
       
               
                               
Tutkimus- ja projektiosaaminen
                                                                 
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2    
         
                         
                 
Projektitoiminnan perusteet 3
       
               
                               
13430760.53.52.50.5003.53.52220.30.31.21.21.21.31.30.20.20.2000000
PERUSOPINNOT
                                                                 
Viestintävalmiudet
                                                                 
Työelämän viestintä 2  
       
                   
                           
Svenska 3  
         
                     
                     
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0                                                                  
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0                                                                  
English 5
       
               
                               
Luonnontieteelliset valmiudet
                                                                 
Matematiikka 5
     
             
                                     
Ruokaketjun kemia 3
       
               
                               
Tutkimus- ja kehittämisvalmiudet
                                                                 
Tilastollinen päättely 2    
         
                         
                 
Ruokaketju
                                                                 
Ruokaketjun toiminta 5
       
               
                               
Ruokaketjun vastuullisuus 5  
       
                   
                           
Ruokaketjun liiketoiminta
                                                                 
Henkilöstöjohtaminen ruokaketjussa 5      
           
                               
       
Marketing planning and implementation in the food chain 5  
         
                     
                     
1815255137820502.52.54.34.34.33.53.52.72.72.7110002.52.50000
AMMATTIOPINNOT
                                                                 
Johdanto alaan
                                                                 
Maaseutu toimintaympäristönä 5
     
             
                                     
Kestävä kasvituotanto
                                                                 
Kasvutekijät ja kasvin kasvu 10
     
             
                                     
Field Crop Production 10  
         
                     
                     
Vastuullinen kotieläintuotanto
                                                                 
Kotieläinten tuotantoympäristö ja hyvinvointi 5
       
               
                               
Kotieläinten rehut ja ruokinta 5  
         
                     
                     
Maatalousekonomia
                                                                 
Maatalouden yritystalouden perusteet 5
       
               
                               
Maatalouspolitiikka 5  
         
                     
                     
Maatilayrityksen verotus 5  
       
                   
                           
Energia- ja resurssitehokas teknologia
                                                                 
Agroteknologia 10  
       
                   
                           
Summer Camp - Learning by doing
                                                                 
Kasvukausi 5    
         
                         
                 
2535501510152050007.57.53.33.33.37.57.56.76.76.72.52.5000000000
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 40 op)
                                                                 
Maatalouden yritystalous
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                                 
Investoinnit ja rahoitus 10    
         
                       
           
Maatalousyrityksen johtaminen 10    
         
                       
           
Tuotantoekonomia 10    
         
                       
           
Maatalousyrityksen tuotannon suunnittelu 10    
           
                           
           
Maatalousyrityksen tuotantoprosessit
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                                 
Viljelyn ja kasvituotannon suunnittelu 10    
         
                         
                 
Erikoiskasvit - ja kasvatus 5      
           
                               
       
Luonnonmukainen tuotanto 5    
         
                         
                 
Ruoantuotannon uudet innovaatiot 5    
           
                           
           
Teknologiaosaajana kehittyminen 5    
         
                         
                 
Kotieläinten ravitsemus- ja tuotantobiologia 5      
           
                               
       
Kotieläinten jalostus 5    
         
                         
                 
Sianliha- ja porsastuotanto 10      
           
                               
       
Siipikarjanlihan- ja munantuotanto 5    
           
                           
           
Maidontuotanto 10    
         
                         
                 
Naudanlihantuotanto 5    
         
                         
                 
Muut kotieläimet 5      
             
                                 
 
Monialaiset työelämäprojektit SeAMK Pro
()
                                                                 
009025000054362050000000000272712121210101.71.71.70
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                                 
Kestävä ruokaketjun johtaminen kiertotaloudessa 5      
             
                                 
 
Kuluttajalähtöinen viestintä ruokaketjussa 3      
             
                                 
 
Ruoka ja terveys 3      
           
                               
       
Bioenergia 5      
           
                               
       
Metsien hyödyntäminen 5      
           
                               
       
Rakennuttaminen maatilalla 5      
             
                                 
 
Proteiinituotannon vaihtoehdot – Valkuaiskasvit 5      
             
                                 
 
Proteiinituotannon vaihtoehdot - Projektityö 5      
             
                                 
 
Hevosen ruokinta ja hyvinvointi 3      
             
                                 
 
Parveke- ja terassiviljely 3      
             
                                 
 
Maataloustuote- ja tarvikekauppa 2
 
   
     
         
               
           
Mestarimyyjä -koulutus 2    
         
                         
                 
Talousmatematiikka 2    
         
                         
                 
Englantia amk-opintoihin 2
     
             
                                     
Ruotsia amk-opintoihin 2  
       
                   
                           
Kirjoittaminen sujuvaksi 2
     
             
                                     
Study Trip to Estonia 1
     
             
                                     
5.525.54250.52041.513292.52.500.5011000220.50.50.56.56.59.79.79.70
HARJOITTELUT
                                                                 
Maatilaharjoittelu
                                                                 
Maatilaharjoittelu osa 1 16
       
               
                               
Maatilaharjoittelu osa 2 14  
       
                   
                           
Erikoistumisharjoittelu
                                                                 
Erikoistumisharjoittelu 1 15    
           
                           
           
Erikoistumisharjoittelu 2 5      
           
                               
       
161415501614001550005.35.35.377000005552.52.50000
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                 
Opinnäytetyö 15