OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > AGROLOGI (AMK) > AGROLOGI (AMK), PÄIVÄTOTEUTUS

Agrologi (AMK), Päivätoteutus

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                                 
Osaajaksi kehittyminen
                                                                 
Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2
     
           
                               
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys 2  
     
             
           
Viestintätaidot 3
     
             
                                     
Tieto- ja viestintätekniikka 3
     
             
                                     
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
                                                                 
Yritystoiminta ja yrittäjyys 3  
         
                     
                     
SeAMK innovaatioviikko 2
       
               
                               
Tutkimus- ja projektiosaaminen
                                                                 
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2    
         
                         
                 
Projektitoiminnan perusteet 3
       
               
                               
13430760.53.52.50.5003.53.52220.30.31.21.21.21.31.30.20.20.2000000
PERUSOPINNOT
                                                                 
Viestintävalmiudet
                                                                 
Työelämän viestintä 2  
       
                   
                           
Svenska 3  
         
                     
                     
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0                                                                  
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0                                                                  
English 5
       
               
                               
Luonnontieteelliset valmiudet
                                                                 
Matematiikka 5
     
             
                                     
Ruokaketjun kemia 3
       
               
                               
Tutkimus- ja kehittämisvalmiudet
                                                                 
Tilastollinen päättely 2    
         
                         
                 
Ruokaketju
                                                                 
Ruokaketjun toiminta 5
       
               
                               
Ruokaketjun vastuullisuus 5  
       
                   
                           
Ruokaketjun liiketoiminta
                                                                 
Henkilöstöjohtaminen ruokaketjussa 5      
           
                               
       
Marketing planning and implementation in the food chain 5  
         
                     
                     
1815255137820502.52.54.34.34.33.53.52.72.72.7110002.52.50000
AMMATTIOPINNOT
                                                                 
Johdanto alaan
                                                                 
Maaseutu toimintaympäristönä 5
     
             
                                     
Kestävä kasvituotanto
                                                                 
Kasvutekijät ja kasvin kasvu 10
     
             
                                     
Field Crop Production 10  
         
                     
                     
Vastuullinen kotieläintuotanto
                                                                 
Kotieläinten tuotantoympäristö ja hyvinvointi 5
       
               
                               
Kotieläinten rehut ja ruokinta 5  
         
                     
                     
Maatalousekonomia
                                                                 
Maatalouden yritystalouden perusteet 5
       
               
                               
Maatalouspolitiikka 5  
         
                     
                     
Maatilayrityksen verotus 5  
       
                   
                           
Energia- ja resurssitehokas teknologia
                                                                 
Agroteknologia 10  
       
                   
                           
Summer Camp - Learning by doing
                                                                 
Kasvukausi 5    
         
                         
                 
2535501510152050007.57.53.33.33.37.57.56.76.76.72.52.5000000000
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 40 op)
                                                                 
Maatalouden yritystalous
(Valitaan opintoja 40 op)
                                                                 
Investoinnit ja rahoitus 10    
         
                       
           
Maatalousyrityksen johtaminen 10    
         
                       
           
Tuotantoekonomia 10    
         
                       
           
Maatalousyrityksen tuotannon suunnittelu 10    
           
                           
           
Maatalousyrityksen tuotantoprosessit
(Valitaan opintoja 40 op)
                                                                 
Viljelyn ja kasvituotannon suunnittelu 10    
         
                         
                 
Erikoiskasvit - ja kasvatus 5      
           
                               
       
Luonnonmukainen tuotanto 5    
         
                         
                 
Ruoantuotannon uudet innovaatiot 5    
           
                           
           
Teknologiaosaajana kehittyminen 5    
         
                         
                 
Kotieläinten ravitsemus- ja tuotantobiologia 5      
           
                               
       
Kotieläinten jalostus 5    
         
                         
                 
Sianliha- ja porsastuotanto 10      
           
                               
       
Siipikarjanlihan- ja munantuotanto 5    
           
                           
           
Maidontuotanto 10    
         
                         
                 
Naudanlihantuotanto 5    
         
                         
                 
Muut kotieläimet 5      
             
                                 
 
Monialaiset työelämäprojektit SeAMK Pro
()
                                                                 
009025000054362050000000000272712121210101.71.71.70
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                                 
Kestävä ruokaketjun johtaminen kiertotaloudessa 5      
             
                                 
 
Kuluttajalähtöinen viestintä ruokaketjussa 3      
             
                                 
 
Ruoka ja terveys 3      
           
                               
       
Bioenergia 5      
           
                               
       
Metsien hyödyntäminen 5      
           
                               
       
Rakennuttaminen maatilalla 5      
             
                                 
 
Hevosen ruokinta ja hyvinvointi 3      
             
                                 
 
Parveke- ja terassiviljely 3      
             
                                 
 
Maataloustuote- ja tarvikekauppa 2
 
   
     
         
               
           
Mestarimyyjä -koulutus 2    
         
                         
                 
Talousmatematiikka 2    
         
                         
                 
Englantia amk-opintoihin 2
     
             
                                     
Ruotsia amk-opintoihin 2  
       
                   
                           
Kirjoittaminen sujuvaksi 2
     
             
                                     
Study Trip to Estonia 1
     
             
                                     
Nautojen ruokinnan suunnittelu 5                                                                  
Tuotantokierron ja hedelmällisyyden tunnusluvut maidontuotannossa 5                                                                  
5.525.53250.52041.513192.52.500.5011000220.50.50.56.56.56.36.36.30
HARJOITTELUT
                                                                 
Maatilaharjoittelu
                                                                 
Maatilaharjoittelu osa 1 16
       
               
                               
Maatilaharjoittelu osa 2 14  
       
                   
                           
Erikoistumisharjoittelu
                                                                 
Erikoistumisharjoittelu 1 15    
           
                           
           
Erikoistumisharjoittelu 2 5      
           
                               
       
161415501614001550005.35.35.377000005552.52.50000
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                 
Opinnäytetyö 15