OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > AGROLOGI (AMK) > AGROLOGI (AMK), PÄIVÄTOTEUTUS

Agrologi (AMK), Päivätoteutus

2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                                 
Osaajaksi kehittyminen
                                                                 
Opiskelu- ja työelämäosaamisen kehittyminen 2
     
             
                                     
Kansainväliseksi osaajaksi kehittyminen 2
     
             
                                     
Viestintätaidot 3
     
             
                                     
Tieto- ja viestintätekniikka 3
     
             
                                     
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
                                                                 
Yritystoiminta ja yrittäjyys 3  
       
                   
                           
Liiketoimintaosaamisen perusteet 2  
         
                     
                     
Tutkimus- ja projektiosaaminen
                                                                 
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2  
         
                     
                     
Projektitoiminnan perusteet 3  
         
                     
                     
101000100370000550001.51.52.32.32.300000000000
YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                                 
Viestintävalmiudet
                                                                 
Työelämän viestintä 2  
       
                   
                           
Svenska 3  
       
                   
                           
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0                                                                  
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0                                                                  
English 5
       
               
                               
Tieto- ja viestintätekniikka 2 2
       
               
                               
Luonnontieteelliset valmiudet
                                                                 
Matematiikka 5
     
             
                                     
Fysiikka ja kemia 5
       
               
                               
Ruokaketjun liiketoiminta
                                                                 
Markkinoinnin suunnittelu ja toteutus ruokaketjussa 5  
       
                 
                     
Tutkimus- ja kehittämisvalmiudet
                                                                 
Tutkimus- ja kehittämistyö 3  
         
                     
                     
1713005127.55.500002.52.54443.83.81.81.81.800000000000
AMMATTIOPINNOT
                                                                 
Johdanto maatalouteen 10
     
             
                                     
Kasvituotanto
                                                                 
Kasvituotannon perusteet 5
       
               
                               
Lannoitus ja muokkaus 3
       
               
                               
Peltokasvien viljely 4  
         
                     
                     
Kasvinsuojelun perusteet 3  
         
                     
                     
Kotieläintuotanto
                                                                 
Tuotannon perusteet ja kotieläinten hyvinvointi 5
       
               
                               
Rehut ja ruokinta 5  
       
                   
                           
Tuotannon seuranta ja laadunhallinta 5  
         
                     
                     
Metsätalouden ja energiatekniikan perusteet
                                                                 
Metsätalouden perusteet 5
     
             
                                     
Maatilan energiatekniikan perusteet 5  
         
                     
                     
Maataloustuotannon teknologiset perusteet
                                                                 
Maatalousteknologian perusteet 5  
       
                   
                           
Kasvinviljelyn teknologia 5  
         
                     
                     
Maatalousekonomian perusteet
                                                                 
Maatalousyrityksen liiketoiminnan perusteet 5
     
             
                                     
Maatilayrityksen verotus 5  
         
                     
                     
Kasvukausi
                                                                 
Kasvukausi 5    
         
                         
                 
33375020131027500010104.34.34.3559992.52.5000000000
VALINNAISET AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 40 op)
                                                                 
Maatalousyrityksen liiketoiminta
                                                                 
Investoinnit ja rahoitus 10    
         
                       
           
Maatalouspolitiikka 5    
           
                           
           
Maatalousyrityksen johtaminen 5    
         
                         
                 
Liiketoimintaosaaminen ja tuotantoekonomia 10    
         
                         
                 
Maatalousyrityksen tuotannon suunnittelu 10    
           
                           
           
Maatalousyrityksen tuotantoprosessit
                                                                 
Tilatason suunnittelun perusteet 10    
         
                         
                 
Viljelyn suunnittelu 10    
         
                       
           
Ruokinnan ja terveydenhuollon suunnittelu 10    
           
                           
           
Kehittämisprojekti 10    
         
                       
           
Elintarviketuotantoprosessi
                                                                 
Johdanto bio- ja elintarviketekniikkaan 3                                                                  
Elintarvikekemia 5                                                                  
Elintarvikeprosessit 5                                                                  
Elintarviketurvallisuus ja mikrobiologia 5                                                                  
Pakkaustekniikka ja lainsäädäntö 5                                                                  
Tuotantotalous 5                                                                  
Tilaus-toimitusketjun hallinta 5                                                                  
Elintarvikeprosessin valinnaiset
(Valitaan opintoja 5 op)
                                                                 
Meijeriteknologia 1 5                                                                  
Lihateknologia 1 5                                                                  
Viljateknologia 1 5                                                                  
Kasvikset ja marjavalmisteet 5                                                                  
FramiPro-opinnot
()
                                                                 
0080000004040000000000000202013.313.313.3000000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                                 
Maataloustuote- ja tarvikekauppa 2    
           
                           
           
Mestarimyyjä -koulutus 3    
         
                         
                 
Sosiaalinen media ja yrittäjyys 3    
         
                         
                 
Esiintymistaito 2    
           
                           
           
Bioenergia 5    
           
                           
           
Luonnonmukainen tuotanto 5    
         
                         
                 
Kotieläinten jalostus 5    
         
                         
                 
Talousmatematiikka 2    
         
                         
                 
Agriculture and Forestry in Finland 3    
         
                         
                 
Finnish Perspective on Energy Management 3    
         
                         
                 
Food Chemistry 5    
         
                         
                 
Leadership 3    
         
                         
                 
Projects 10    
         
                         
                 
Täsmäviljely 5    
         
                         
                 
00540000045900000000000022.522.5333000000
HARJOITTELUT
                                                                 
Maatilaharjoittelu
                                                                 
Maatilaharjoittelu osa 1 16
       
               
                               
Maatilaharjoittelu osa 2 14  
       
                   
                           
Erikoistumisharjoittelu