OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > AGROLOGI (AMK) > AGROLOGI (AMK), PÄIVÄTOTEUTUS

Agrologi (AMK), Päivätoteutus

2015

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                                 
Osaajaksi kehittyminen
                                                                 
Opiskelu- ja työelämäosaamisen kehittyminen 2
     
             
                                     
Kansainväliseksi osaajaksi kehittyminen 2
     
           
                               
Viestintätaidot 3
     
             
                                     
Tieto- ja viestintätekniikka 3
     
             
                                     
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
                                                                 
Yritystoiminta ja yrittäjyys 3  
       
                   
                           
Liiketoimintaosaamisen perusteet 2  
       
                   
                           
Tutkimus- ja projektiosaaminen
                                                                 
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2  
         
                     
                     
Projektitoiminnan perusteet 3  
         
                     
                     
1010008.81.25500004.44.40.40.40.42.52.51.71.71.700000000000
YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                                 
Viestintävalmiudet
                                                                 
Työelämän viestintä 2  
       
                   
                           
Ruotsi 3  
       
                   
                           
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0                                                                  
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0                                                                  
Englanti 5
       
               
                               
Tieto- ja viestintätekniikka 2 2
       
               
                               
Luonnontieteelliset valmiudet
                                                                 
Matematiikka 5
     
             
                                     
Fysiikka ja kemia 5
       
               
                               
Ruokaketjun liiketoiminta
                                                                 
Markkinoinnin suunnittelu ja toteutus ruokaketjussa 5  
         
                     
                     
Tutkimus- ja kehittämisvalmiudet
                                                                 
Tutkimus- ja kehittämistyö 3  
       
                   
                 
1711.81.2051256.81.20002.52.54442.52.52.32.32.30.60.6000000000
AMMATTIOPINNOT
                                                                 
Johdanto maatalouteen 10
     
           
                               
Kasvituotanto
                                                                 
Kasvituotannon perusteet 5
     
             
                                     
Peltoviljelyn perusteet 1 3                                                                  
Peltoviljelyn perusteet 2 7                                                                  
Kotieläintuotanto
                                                                 
Tuotannon perusteet ja kotieläinten hyvinvointi 5
       
               
                               
Rehut ja ruokinta 5  
       
                   
                           
Tuotannon seuranta ja laadunhallinta 5  
         
                     
                     
Metsätalouden ja energiatekniikan perusteet
                                                                 
Metsätalouden perusteet 5
     
             
                                     
Maatilan energiatekniikan perusteet 5  
         
                     
                     
Maataloustuotannon teknologiset perusteet
                                                                 
Maatalousteknologian perusteet 5  
       
                   
                           
Kasvinviljelyn teknologia 5  
         
                     
                     
Maatalousekonomian perusteet
                                                                 
Maatalousyrityksen liiketoiminnan perusteet 5
     
             
                                     
Maatilayrityksen verotus 5  
         
                     
                     
Kasvukausi
                                                                 
Kasvukausi 5    
         
                         
                 
3030501911102050009.59.53.73.73.7556.76.76.72.52.5000000000
VALINNAISET AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 40 op)
                                                                 
Maatalousyrityksen liiketoiminta
                                                                 
Investoinnit ja rahoitus 10    
         
                       
           
Maatalouspolitiikka 5    
           
                           
           
Maatalousyrityksen johtaminen 5    
         
                         
                 
Liiketoimintaosaaminen ja tuotantoekonomia 10    
         
                       
           
Maatalousyrityksen tuotannon suunnittelu 10    
         
                       
           
Maatalousyrityksen tuotantoprosessit
                                                                 
Tilatason suunnittelun perusteet 10    
         
                         
                 
Viljelyn suunnittelu 10    
         
                       
           
Ruokinnan ja terveydenhuollon suunnittelu 10    
         
                       
           
Kehittämisprojekti 10    
         
                       
           
Elintarviketuotantoprosessi
(Valitaan opintoja 40 op)
                                                                 
Johdanto bio- ja elintarviketekniikkaan 3                                                                  
Elintarvikekemia 5                                                                  
Elintarvikeprosessit 5                                                                  
Elintarviketurvallisuus ja mikrobiologia 5                                                                  
Pakkaustekniikka ja lainsäädäntö 5                                                                  
Tuotantotalous 5                                                                  
Tilaus-toimitusketjun hallinta 5                                                                  
Elintarvikeprosessin valinnaiset
(Valitaan opintoja 5 op)
                                                                 
Lihateknologia 1 5                                                                  
Viljateknologia 1 5                                                                  
Meijeriteknologia 1 5                                                                  
Kasvikset ja marjavalmisteet 5                                                                  
FramiPro-opinnot
()
                                                                 
008000000394100000000000019.519.513.713.713.7000000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                                 
Maataloustuote- ja tarvikekauppa 2    
           
                           
           
Mestarimyyjä -koulutus 3    
           
                           
           
Maatalousyrityksen toimintaympäristö 5    
           
                           
           
Bioenergia 5    
           
                           
           
Luonnonmukainen tuotanto 5    
         
                         
                 
Kotieläinten jalostus 5    
         
                         
                 
Agriculture and Forestry in Finland 3    
         
                         
                 
Finnish Perspective on Energy Management 3    
         
                         
                 
Food Chemistry 5    
         
                         
                 
Leadership 3    
         
                         
                 
Projects 10    
         
                         
                 
Talousmatematiikka 2                                                                  
00470000032150000000000001616555000000
HARJOITTELUT
                                                                 
Maatilaharjoittelu
                                                                 
Maatilaharjoittelu osa 1 16                                                                  
Maatilaharjoittelu osa 2 14                                                                  
Erikoistumisharjoittelu
                                                                 
Erikoistumisharjoittelu 1 15                                                                  
Erikoistumisharjoittelu 2 5                                                                  
000000000000000000000000000000000
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan opintoja 15 op)