OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > RAKENNUSMESTARI (AMK), RAKENNUSTEKNIIKKA > RAKENNUSMESTARI (AMK), RAKENNUSTEKNIIKKA, PÄIVÄTOTEUTUS

Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka, Päivätoteutus

2015

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                         
Osaajaksi kehittyminen
                                                         
Opiskelu- ja työelämäosaamisen kehittyminen 2
     
           
                               
Kansainväliseksi osaajaksi kehittyminen 2  
       
                 
                     
Viestintätaidot 3
     
           
                               
Tieto- ja viestintätekniikka 3
     
           
                               
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
                                                         
Yritystoiminta ja yrittäjyys 3
     
           
                               
Liiketoimintaosaamisen perusteet 2
       
             
                         
Tutkimus- ja projektiosaaminen
                                                         
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2    
           
                         
     
Projektitoiminnan perusteet 3  
       
                 
                     
13520112500205.55.50.70.70.72.52.5000000.70.70.7000
TEKNIIKAN ALAN PERUSOPINNOT
                                                         
Kielet
                                                         
Ruotsi 3
       
             
                         
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0                                                          
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0                                                          
Ammattialan englanti 3  
       
                 
                     
Matematiikka ja fysiikka
                                                         
Algebra 2
     
           
                               
Geometria 2
     
           
                               
Talous- ja tilastomatematiikka 3    
           
                         
     
Fysiikan perusteet 3
     
           
                               
1033073300303.53.51111.51.500000111000
AMMATTIOPINNOT
                                                         
Rakennuspiirustus
                                                         
Kaavoitus 2
     
           
                               
Rakennussuunnittelu ja CAD 5
       
             
                         
Tietomallinnus 4    
           
                         
     
Talonrakentaminen
                                                         
Rakennusmateriaalit 3
     
           
                               
Betonitekniikka 3
       
             
                         
Rakennesuunnittelun perusteet 3  
       
                 
                     
Rakenteiden mekaniikka
                                                         
Statiikan perusteet 3
       
             
                         
Lujuusopin perusteet 4  
       
                 
                     
Rakenteiden statiikka 3  
         
                   
               
Maa- ja pohjarakennus
                                                         
Geotekniikka 3  
         
                   
               
Pohjarakennus 3    
         
                       
           
Maarakennus- ja mittaustekniikka 4    
         
                       
           
Talotekniikka
(Valitaan opintoja 5 op)
                                                         
LVIAS-tekniikan ja energiatalouden perusteet 5  
       
                 
                     
Talotekniset asennukset 3                                                          
Sisäilmasto 2                                                          
Hanketalous
                                                         
Johtamistaidot ja työlainsäädäntö 4  
         
                   
               
Rakennuttaminen 3
       
             
                         
Rakentamistalous 4
       
             
                         
Tarjouslaskenta 4  
       
                 
                     
Hankintatoimi ja sopimukset 3  
         
                   
               
Talonrakennustekniikka
                                                         
Talonrakennus 5
     
           
                               
Korjausrakentaminen 5    
         
                       
           
Rakennusfysiikka 4  
       
                 
                     
Rakennusfysikaaliset mittaukset 3  
         
                   
               
Elementtirakentaminen 3  
         
                   
               
Rakennetekniikka
                                                         
Betonirakenteet 6  
         
                   
               
Puurakenteet 3  
         
                   
               
Teräsrakenteet 3    
           
                         
     
Työmaatoiminnot
                                                         
Työmaatekniikka 4    
         
                       
           
Ajallinen suunnittelu 4    
         
                       
           
Laadunhallinta 3      
           
                             
 
Työturvallisuus 3
       
             
                         
31482731021202820735577710109.39.39.310102.32.32.31.51.50
PROJEKTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                         
Puurakentamisen projekti 3  
         
                   
               
Puurakentamisen projekti 5    
           
                         
     
Puurakentamisen projekti 7      
           
                             
 
Betonirakentamisen projekti 3  
         
                   
               
Betonirakentamisen projekti 5    
           
                         
     
Betonirakentamisen projekti 7      
           
                             
 
Teräsrakentamisen projekti 3  
         
                   
               
Teräsrakentamisen projekti 5    
           
                         
     
Teräsrakentamisen projekti 7      
           
                             
 
Korjausrakentamisen projekti 3  
         
                   
               
Korjausrakentamisen projekti 5    
           
                         
     
Korjausrakentamisen projekti 7      
           
                             
 
012202800012020280000000444006.76.76.714140
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                         
CAD:n jatkokurssi 3                                                          
Kustannussuunnittelu 3      
           
                             
 
Infrarakentaminen 3      
           
                             
 
00060000006000000000000000330
HARJOITTELU
                                                         
Harjoittelu 1 5
       
             
                         
Harjoittelu 2 10    
         
                       
           
Harjoittelu 3 15    
           
                         
     
50250050010150001.71.71.70000055555000
OPINNÄYTETYÖ
                                                         
Opinnäytetyö 10                                                          
00000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.