OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > RAKENNUSMESTARI (AMK), RAKENNUSTEKNIIKKA > RAKENNUSMESTARI (AMK), RAKENNUSTEKNIIKKA, PÄIVÄTOTEUTUS

Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka, Päivätoteutus

2014

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
PERUSOPINNOT
                                                         
Kielet ja viestintä
                                                         
Johdatus tekniikan opintoihin 1
     
           
                               
Ruotsi 3
       
             
                         
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0                                                          
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0                                                          
Englanti 1 3
     
           
                               
Englanti 2 3    
           
                         
     
Viestintä 1 4
     
           
                               
Viestintä 2 3    
         
                       
           
Matematiikka
                                                         
Algebra 2
     
           
                               
Geometria 3
     
           
                               
Vektorit 2
       
             
                         
Talous- ja tilastomatematiikka 3  
       
                 
                     
Fysiikka ja kemia
                                                         
Fysiikan perusteet 3
       
             
                         
Rakennusfysiikka 4  
       
                 
                     
21760138703306.56.52.72.72.73.53.50001.51.5111000
AMMATTIOPINNOT
                                                         
Rakennuspiirustus
                                                         
Kaavoitus 2
     
           
                               
Rakennussuunnittelu 5
       
             
                         
CAD 3
       
             
                         
Tietomallinnus 3  
       
                 
                     
Rakenteiden mekaniikka
                                                         
Statiikka 4
       
             
                         
Lujuusoppi 4  
       
                 
                     
Talonrakentaminen
                                                         
Rakennusmateriaalit 3
     
           
                               
Betonitekniikka 3
     
           
                               
Talonrakennushanke 3
     
           
                               
Rakennesuunnittelun perusteet 3  
       
                 
                     
Maa- ja pohjarakennus
                                                         
Geotekniikka ja pohjarakennus 4  
         
                   
               
Maarakennustekniikka 3    
         
                       
           
Rakennusmittaukset 3
       
             
                         
Talotekniikka
                                                         
LVIAS-tekniikan ja energiatalouden perusteet 5  
       
                 
                     
Talotekniset asennukset 3    
         
                       
           
Yritystoiminta ja johtaminen
                                                         
Johtamistaidot ja työlainsäädäntö 4  
       
                 
                     
Yritystalous 3    
         
                       
           
Rakentamistalous 4  
       
                 
                     
Kustannuslaskenta 4  
         
                   
               
Talonrakennustekniikka
                                                         
Talonrakennus 5
       
             
                         
Korjausrakentaminen 5    
         
                       
           
Rakennusfysikaaliset mittaukset 3  
         
                   
               
Rakennetekniikka
                                                         
Betoni- ja muuratut rakenteet
(Valitaan opintoja 6 op)
                                                         
Puurakenteet 3  
         
                   
               
Teräsrakenteet 3    
           
                         
     
Työmaa- ja tuotantotekniikka
                                                         
Työmaatekniikka 4  
       
                 
                     
Hankintatoimi ja sopimukset 3    
         
                       
           
Ajallinen suunnittelu 4    
         
                       
           
Laadunhallinta 3      
           
                             
 
Elementtirakentaminen 3  
         
                   
               
Työturvallisuus 3  
       
                 
                     
Työmaa- ja tuotantotekniikan projektiopinnot
                                                         
Projektiopinnot 1 3    
           
                         
     
Projektiopinnot 2 5    
           
                         
     
Projektiopinnot 3 7      
           
                             
 
31473210112030172111105.55.56.76.76.715155.75.75.710.510.53.73.73.7550
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                         
Hirsirakentaminen 2                                                          
00000000000000000000000000000
TYÖHARJOITTELU
                                                         
Työharjoittelu 1 5
       
             
                         
Työharjoittelu 2 10    
         
                       
           
Työharjoittelu 3 15    
           
                         
     
50250050010150001.71.71.70000055555000
OPINNÄYTETYÖ
                                                         
Opinnäytetyö 10                                                          
00000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.