OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > INSINÖÖRI (AMK), RAKENNUSTEKNIIKKA > INSINÖÖRI (AMK), RAKENNUSTEKNIIKKA, PÄIVÄTOTEUTUS

Insinööri (AMK), Rakennustekniikka, Päivätoteutus

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                                 
Osaajaksi kehittyminen
                                                                 
Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2
     
             
                                     
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys 2  
       
                   
                           
Viestintätaidot 3
     
               
                                     
Tieto- ja viestintätekniikka 3
     
               
                                     
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
                                                                 
Yrittäjyyden perusteet 3
       
               
                               
SeAMK innovaatioviikko 2
       
               
                               
Tutkimus- ja projektiosaaminen
                                                                 
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2      
           
                               
       
Talonrakennusprojektin perusteet 3
       
                   
                               
1620288200020171.71.74.71100000000110000
TEKNIIKAN ALAN PERUSOPINNOT
                                                                 
Kielet
                                                                 
Ruotsi 3  
         
                     
                     
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0                                                                  
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0                                                                  
Työelämän englanti 3
       
               
                               
Ammattialan englanti 3    
           
                           
           
Matematiikka ja fysiikka
                                                                 
Algebra 2
     
             
                                       
Rakennustekniikan geometria 4
     
           
                               
Lineaarialgebra 3
       
               
                                   
Matemaattinen analyysi 3  
       
                   
                           
Talous- ja tilastomatematiikka 3
       
                 
                                 
Mekaniikka 3
     
               
                                     
Sähkö- ja lämpöoppi 3
       
               
                                   
21630714330300347.74.71.71.51.511100111000000
RAKENNUSALAN AMMATTIOPINNOT
                                                                 
Rakennussuunnittelu
                                                                 
Kaavoitus 2
     
               
                                     
Rakennussuunnittelu 3
       
               
                               
CAD ja tietomallinnus rakennusalalla 5  
       
                 
                     
Talotekniikan perusteet 3
       
               
                               
Rakenteiden mekaniikka
                                                                 
Statiikka 4
       
               
                                 
Lujuusoppi 4  
       
                   
                           
Staattisesti määräämättömät sauvarakenteet 4  
         
                     
                     
Maa- ja pohjarakennus
                                                                 
Geotekniikka 3  
       
                   
                             
Pohjarakennus 3  
         
                     
                     
Maarakennus- ja mittaustekniikka 4    
         
                         
                 
Hanketalous
                                                                 
Johtamistaidot ja työlainsäädäntö 4    
         
                         
                 
Rakennuttaminen 3    
         
                         
                 
Rakentamistalous 5  
       
                   
                           
Kustannussuunnittelu 3      
           
                               
       
Talonrakennustekniikka
(Valitaan opintoja 25 op)
                                                                 
Rakennusmateriaalit 2
     
             
                                     
Betonitekniikka 3
     
             
                                     
Talonrakennus 5
     
             
                                     
Korjausrakentaminen 5    
         
                         
                 
Rakennusfysiikka 1 4  
       
                   
                           
Rakennusfysiikka 2 2  
         
                     
                     
Sisäilmasto 2    
         
                         
                 
Massiivipuurakentaminen 2      
           
                               
       
Massive Timber Construction 2      
           
                               
       
Rakennetekniikka
                                                                 
Runkojärjestelmät ja rakennesuunnittelun perusteet 4  
       
                   
                             
Rakennuksen jäykistäminen 3  
         
                       
                       
Puurakenteet 1 5  
         
                     
                     
Betonirakenteet 1 5    
         
                         
                 
Teräsrakenteet 1 5    
           
                           
           
Rakennesuunnitteluprojekti 1 5    
         
                       
           
Työmaatoiminnot
                                                                 
Työturvallisuus 3
       
               
                               
Elementtirakentaminen 3      
             
                                 
 
254233101213231925873575531585.38.35.312.512.52.72.72.73.53.51110
RAKENNUSALAN SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
()
                                                                 
Tuotantotekniikka 27                                                                  
Tarjouslaskenta 5    
         
                         
                 
Työmaatekniikka 5    
           
                           
           
Hankintatoimi ja sopimukset 5      
           
                               
       
Ajallinen suunnittelu 4      
           
                               
       
Laadunhallinta 3      
             
                                 
 
Työmaaprojekti 5      
             
                                 
 
Rakennesuunnittelu
                                                                 
Elementtimenetelmän perusteet 4    
         
                         
                 
Puurakenteet 2 5    
           
                           
           
Betonirakenteet 2 5      
           
                               
       
Teräsrakenteet 2 5      
           
                               
       
Liittorakenteet 3      
             
                                 
 
Rakennesuunnitteluprojekti 2 5      
             
                                 
 
0019350000910191600000000004.54.53.33.33.39.59.55.35.35.30
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                                 
Matematiikan täydennyskurssi 3
     
             
                                     
Täydennyskurssi, ruotsi 2  
       
                   
                           
Täydennyskurssi, englanti 2
     
             
                                     
Täydennyskurssi, englanti 2                                                                  
Basics of Archicad 4    
         
                         
                 
Johtaminen rakennustyömaalla 3      
           
                               
       
Ekologinen rakentaminen 3      
           
                               
       
Monialaiset työelämäprojektit
(Valitaan opintoja 5 op)
                                                                 
5246502040602.52.50001100022000330000
HARJOITTELU
                                                                 
Harjoittelu 1 10  
         
                     
                     
Harjoittelu 2 20    
           
                           
           
010200000100200000000003.33.33.3006.76.76.7000000
OPINNÄYTETYÖ