OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > INSINÖÖRI (AMK), RAKENNUSTEKNIIKKA > INSINÖÖRI (AMK), RAKENNUSTEKNIIKKA, PÄIVÄTOTEUTUS, TALONRAKENNUSTEKNIIKAN SV (TUOTANTOTEKNIIKKA)

Insinööri (AMK), Rakennustekniikka, Päivätoteutus, Talonrakennustekniikan sv (tuotantotekniikka)

2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                                 
Osaajaksi kehittyminen
                                                                 
Opiskelu- ja työelämäosaamisen kehittyminen 2
     
             
                                     
Kansainväliseksi osaajaksi kehittyminen 2  
       
                   
                           
Viestintätaidot 3
     
             
                                     
Tieto- ja viestintätekniikka 3
     
             
                                     
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
                                                                 
Yritystoiminta ja yrittäjyys 3
     
             
                                     
Liiketoimintaosaamisen perusteet 2
       
               
                               
Tutkimus- ja projektiosaaminen
                                                                 
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2      
           
                               
       
Projektitoiminnan perusteet 3
       
               
                               
162021152000205.55.51.71.71.71100000000110000
TEKNIIKAN ALAN PERUSOPINNOT
                                                                 
Kielet
                                                                 
Ruotsi 3  
       
                   
                           
Työelämän englanti 3
     
             
                                     
Ammattialan englanti 3    
         
                         
                 
Matematiikka ja fysiikka
                                                                 
Algebra 2
     
             
                                     
Geometria 2
     
             
                                     
Lineaarialgebra 3
       
               
                               
Talous- ja tilastomatematiikka 3
       
               
                               
Differentiaali- ja integraalilaskenta 3  
       
                   
                           
Mekaniikka 3
     
             
                                     
Sähkö- ja lämpöoppi 3
       
               
                               
1963010960300055333330001.51.5000000000
AMMATTIOPINNOT
                                                                 
Rakennuspiirustus
                                                                 
Kaavoitus 2
     
             
                                     
Rakennussuunnittelu ja CAD 5
       
               
                               
Tietomallinnus 3    
           
                           
           
Talonrakentaminen
                                                                 
Rakennusmateriaalit 3
     
             
                                     
Betonitekniikka 3
       
               
                               
Runkojärjestelmät ja rakennesuunnittelun perusteet 4  
       
                   
                           
Rakennuksen jäykistäminen 3  
         
                     
                     
Rakenteiden mekaniikka
                                                                 
Statiikka 4
       
               
                               
Lujuusoppi 4  
       
                   
                           
Elementtimenetelmän perusteet 4  
         
                     
                     
Maa- ja pohjarakennus
                                                                 
Geotekniikka 3  
       
                   
                           
Pohjarakennus 3    
         
                         
                 
Maarakennus- ja mittaustekniikka 4    
         
                         
                 
Talotekniikka
                                                                 
Talotekniset asennukset 3
       
               
                               
Sisäilmasto 2  
         
                     
                     
Hanketalous
                                                                 
Johtamistaidot ja työlainsäädäntö 4    
           
                           
           
Rakennuttaminen 3      
             
                                 
 
Rakentamistalous 5  
         
                     
                     
Kustannussuunnittelu 3      
             
                                 
 
Tarjouslaskenta 5    
         
                         
                 
Hankintatoimi ja sopimukset 4    
         
                         
                 
Talonrakennustekniikka
                                                                 
Talonrakennus 5
     
             
                                     
Korjausrakentaminen 5  
         
                     
                     
Rakennusfysiikka 1 4  
       
                   
                           
Rakennusfysiikka 2 2  
       
                   
                           
Rakennusfysikaaliset mittaukset 3  
         
                     
                     
Elementtirakentaminen 3      
           
                               
       
Hirsirakentaminen 2    
           
                           
           
Rakennetekniikka
                                                                 
Betonirakenteet 1 5    
         
                         
                 
Puurakenteet 1 5  
         
                     
                     
Teräsrakenteet 1 5    
         
                         
                 
Työmaatoiminnot
                                                                 
Työmaatekniikka 4    
           
                           
           
Ajallinen suunnittelu 4      
           
                               
       
Laadunhallinta 3      
             
                                 
 
Työturvallisuus 3
       
               
                               
2844391610181727261379556668.58.599913134.34.34.33.53.53330
PROJEKTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                                 
Puurakentamisen projekti 5    
         
                         
                 
Puurakentamisen projekti 5    
           
                           
           
Betonirakentamisen projekti 5    
         
                         
                 
Betonirakentamisen projekti 5    
           
                           
           
Teräsrakentamisen projekti 5    
         
                         
                 
Teräsrakentamisen projekti 5    
           
                           
           
Korjausrakentamisen projekti 5    
         
                         
                 
Korjausrakentamisen projekti 5    
           
                           
           
004000000202000000000000010106.76.76.7000000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                                 
HARJOITTELU
                                                                 
Harjoittelu 1 10  
         
                     
                     
Harjoittelu 2 20    
           
                           
           
010200000100200000000003.33.33.3006.76.76.7000000
OPINNÄYTETYÖ
                                                                 
Opinnäytetyö 15      
             
                                 
 
00015000000015000000000000000005550
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Insinööri (AMK), Rakennustekniikka, Päivätoteutus

Talonrakennustekniikan sv (tuotantotekniikka)