OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > INSINÖÖRI (AMK), RAKENNUSTEKNIIKKA > INSINÖÖRI (AMK), RAKENNUSTEKNIIKKA, PÄIVÄTOTEUTUS, LVI-TEKNIIKAN SV

Insinööri (AMK), Rakennustekniikka, Päivätoteutus, LVI-tekniikan sv

2014

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1
PERUSOPINNOT
                                                                 
Kielet ja viestintä
                                                                 
Johdatus tekniikan opintoihin 1
     
             
                                     
Viestintä 1 4
     
             
                                     
Viestintä 2 3    
           
                           
           
Ruotsi
(Valitaan opintoja 3 op)
                                                                 
Englanti 1 3
       
               
                               
Englanti 2 3  
       
                   
                           
Englanti 3 3    
         
                         
                 
Matematiikka
                                                                 
Algebra 2
     
             
                                     
Geometria 3
     
             
                                     
Vektorit ja matriisit 3
       
               
                               
Tilastomatematiikka 3
       
               
                               
Differentiaali- ja integraalilaskenta 3  
       
                   
                           
Talousmatematiikka 3  
       
                   
                           
Fysiikka
                                                                 
Mekaniikka 3
     
             
                                     
Sähkö- ja lämpöoppi 3
       
               
                               
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
       
                   
                           
251260131212033006.56.5444660001.51.5111000000
AMMATTIOPINTOJEN PERUSTEET
                                                                 
Rakennuspiirustus
                                                                 
Kaavoitus 2
     
             
                                     
Rakennussuunnittelu 5
     
             
                                     
CAD 3
       
               
                               
LVI-CAD 3  
         
                     
                     
3D-suunnittelu ja tietomallinnus 3    
           
                           
           
Rakennusaineoppi
                                                                 
Rakennusmateriaalit 2
     
             
                                     
LVI-materiaalioppi 2    
         
                         
                 
Rakenteiden mekaniikka
                                                                 
Statiikka 4
       
               
                               
Talonrakennus
                                                                 
Rakennusmittaukset 3
       
               
                               
Talotekniikan perusteet
                                                                 
LVIAS-tekniikan ja energiatalouden perusteet 5
       
               
                               
LVI-tekniikan matematiikka ja fysiikka 3  
       
                   
                           
Virtausoppi ja lämmönsiirto 5  
       
                   
                           
Sisäilmasto 2  
       
                   
                           
Talotekniset asennukset 3  
       
                   
                           
24165091513323004.54.55556.56.511111111000000
AMMATTIOPINNOT
                                                                 
Yritystoiminta
                                                                 
Johtamistaidot ja työlainsäädäntö 4    
           
                           
           
Projektijohtaminen 3    
         
                         
                 
Yritystalous 3
       
               
                               
Rakentamistalous 5  
         
                     
                     
Kustannussuunnittelu 3      
             
                                 
 
Talonrakennustekniikka
                                                                 
Talonrakennus 5
     
             
                                     
Korjausrakentaminen 5    
         
                         
                 
Rakennusfysiikka 1 4  
       
                   
                           
Rakennusfysiikka 2 2  
       
                   
                           
Lämmitys- ja vesitekniikka
                                                                 
Lämmitystekniikka 5  
         
                     
                     
Lämmitysjärjestelmät 3    
         
                         
                 
Vesi- ja viemäritekniikka 4      
           
                               
       
Ilmastointi- ja jäähdytystekniikka
                                                                 
Ilmastointitekniikka 5  
         
                     
                     
Ilmastointijärjestelmät 3    
         
                         
                 
Jäähdytystekniikka 4      
           
                               
       
Energiatehokkuus ja ympäristö
                                                                 
Rakennuksen kokonaisenergiatehokkuus 3    
         
                         
                 
LVI -maatilarakentamisessa 2    
         
                         
                 
LVI -tekniikka ja mittaukset
                                                                 
Äänitekniikka 2    
         
                         
                 
Rakennusautomaatio 4      
             
                                 
 
LVI -korjausrakentaminen 2    
         
                         
                 
LVI -mittaukset ja laboratoriotyöt 5    
           
                           
           
Rakennusfysikaaliset mittaukset 3      
           
                               
       
LVI -tekniikan projektiopinnot
                                                                 
Projektiopinnot 1 3      
           
                               
       
Projektiopinnot 2 5      
           
                               
       
Projektiopinnot 3 7      
           
                               
       
8213233536152392672.52.51113355511.511.533313132.32.32.30
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                                 
TYÖHARJOITTELU
                                                                 
Työharjoittelu 1 10  
         
                     
                     
Työharjoittelu 2 20    
           
                           
           
010200000100200000000003.33.33.3006.76.76.7000000
OPINNÄYTETYÖ
                                                                 
Opinnäytetyö 15      
             
                                 
 
00015000000015000000000000000005550
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Insinööri (AMK), Rakennustekniikka, Päivätoteutus

LVI-tekniikan sv