OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > INSINÖÖRI (AMK), RAKENNUSTEKNIIKKA > INSINÖÖRI (AMK), RAKENNUSTEKNIIKKA, PÄIVÄTOTEUTUS, LVI-TEKNIIKAN SV

Insinööri (AMK), Rakennustekniikka, Päivätoteutus, LVI-tekniikan sv

2013

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1
PERUSOPINNOT
                                                                 
Kielet ja viestintä
                                                                 
Johdatus tekniikan opintoihin 1
     
             
                                     
Viestintä 1 4
     
             
                                     
Viestintä 2 3    
         
                         
                 
Ruotsi
(Valitaan opintoja 3 op)
                                                                 
Englanti 1 3
       
               
                               
Englanti 2 3  
       
                   
                           
Englanti 3 3    
         
                         
                 
Matematiikka
                                                                 
Algebra ja trigonometria 5
     
             
                                     
Vektorit ja matriisit 3
       
               
                               
Tilastomatematiikka 3
       
               
                               
Differentiaali- ja integraalilaskenta 3  
       
                   
                           
Talousmatematiikka 3  
         
                     
                     
Fysiikka
                                                                 
Mekaniikka 3
     
             
                                     
Sähkö- ja lämpöoppi 3
       
               
                               
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
         
                     
                     
Tietotekniikka
                                                                 
CAD 2  
       
                   
                           
25146013128660006.56.54444422233000000000
AMMATTIOPINTOJEN PERUSTEET
                                                                 
Rakennuspiirustus
                                                                 
LVI-CAD 3  
         
                     
                     
3D-suunnittelu ja tietomallinnus 3    
         
                         
                 
Rakennusaineoppi
                                                                 
Rakennusmateriaalit 3
     
             
                                     
LVI-materiaalioppi 2    
           
                           
           
Rakenteiden mekaniikka
                                                                 
Statiikka 4
       
               
                               
Talonrakennus
                                                                 
Rakentamisen perusteet 3
     
             
                                     
Mittaustekniikka 3    
         
                         
                 
Talotekniikan perusteet
                                                                 
LVI-tekniikan ja energiatalouden perusteet 4
     
             
                                     
LVI-tekniikan matematiikka ja fysiikka 3  
       
                   
                           
Virtausoppi ja lämmönsiirto 5  
       
                   
                           
Sähkö- ja automaatiotekniikka 2  
       
                   
                           
Sisäilmasto 2
       
               
                               
Talotekniset asennukset 3
       
               
                               
19138010910362005533355111330.70.70.7000000
AMMATTIOPINNOT
                                                                 
Yritystoiminta
                                                                 
Henkilöstöjohtaminen 3    
           
                           
           
Projektijohtaminen 3    
           
                           
           
Yritystalous 3    
         
                         
                 
Rakentamistalous 5  
         
                     
                     
Kustannussuunnittelu 3      
             
                                 
 
Talonrakennustekniikka
                                                                 
Talonrakennustekniikka 4
     
             
                                     
Korjausrakentaminen 5    
         
                         
                 
Rakennusfysiikka 1 4  
       
                   
                           
Rakennusfysiikka 2 2  
         
                     
                     
Rakennussuunnittelu 5
       
               
                               
Lämmitys- ja vesitekniikka
                                                                 
Lämmitystekniikka 5                                                                  
Lämmitysjärjestelmät 3                                                                  
Vesi- ja viemäritekniikka 4                                                                  
Ilmastointi- ja jäähdytystekniikka
                                                                 
Ilmastointitekniikka 5                                                                  
Ilmastointijärjestelmät 3                                                                  
Jäähdytystekniikka 4                                                                  
Energiatehokkuus ja ympäristö
                                                                 
Rakennuksen kokonaisenergiatehokkuus 3                                                                  
LVI -maatilarakentamisessa 2                                                                  
LVI -tekniikka ja mittaukset
                                                                 
Äänitekniikka 2                                                                  
Rakennusautomaatio 4                                                                  
LVI -korjausrakentaminen 2                                                                  
LVI -mittaukset ja laboratoriotyöt 5                                                                  
Rakennusfysikaaliset mittaukset 3                                                                  
LVI -tekniikan projektiopinnot
                                                                 
Projektiopinnot 1 3                                                                  
Projektiopinnot 2 5                                                                  
Projektiopinnot 3 7                                                                  
91114345478603221.71.71.7222.32.32.344222001110
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                                 
TYÖHARJOITTELU
                                                                 
Työharjoittelu 1 5  
       
                   
                           
Työharjoittelu 2 10    
           
                           
           
Työharjoittelu 3 15      
           
                               
       
0510150050010150000002.52.5000003.33.33.37.57.50000
OPINNÄYTETYÖ
                                                                 
Opinnäytetyö 15      
             
                                 
 
00015000000015000000000000000005550
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Insinööri (AMK), Rakennustekniikka, Päivätoteutus

LVI-tekniikan sv