OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > INSINÖÖRI (AMK), RAKENNUSTEKNIIKKA > INSINÖÖRI (AMK), RAKENNUSTEKNIIKKA, PÄIVÄTOTEUTUS, TALONRAKENNUSTEKNIIKAN SV (RAKENNESUUNNITTELU)

Insinööri (AMK), Rakennustekniikka, Päivätoteutus, Talonrakennustekniikan sv (rakennesuunnittelu)

2013

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1
PERUSOPINNOT
                                                                 
Kielet ja viestintä
                                                                 
Johdatus tekniikan opintoihin 1
     
             
                                     
Viestintä 1 4
     
             
                                     
Viestintä 2 3    
         
                         
                 
Ruotsi
(Valitaan opintoja 3 op)
                                                                 
Englanti 1 3
       
               
                               
Englanti 2 3  
       
                   
                           
Englanti 3 3    
         
                         
                 
Matematiikka
                                                                 
Algebra ja trigonometria 5
     
             
                                     
Vektorit ja matriisit 3
       
               
                               
Tilastomatematiikka 3
       
               
                               
Differentiaali- ja integraalilaskenta 3  
       
                   
                           
Talousmatematiikka 3  
         
                     
                     
Fysiikka
                                                                 
Mekaniikka 3
     
             
                                     
Sähkö- ja lämpöoppi 3
       
               
                               
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
         
                     
                     
Tietotekniikka
                                                                 
CAD 2  
       
                   
                           
25146013128660006.56.54444422233000000000
AMMATTIOPINTOJEN PERUSTEET
                                                                 
Rakennuspiirustus
                                                                 
Rakennus-CAD 4  
         
                     
                     
Rakennusaineoppi
                                                                 
Rakennusmateriaalit 3
     
             
                                     
Betonitekniikka 3  
       
                   
                           
Rakenteiden mekaniikka
                                                                 
Statiikka 4
       
               
                               
Lujuusoppi 4  
       
                   
                           
Elementtimenetelmän perusteet 4  
         
                     
                     
Rakenteiden stabiilius 4    
         
                         
                 
Talonrakennus
                                                                 
Rakentamisen perusteet 3
     
             
                                     
Runkojärjestelmät ja rakennesuunnittelun perusteet 4  
       
                   
                           
Geotekniikka ja pohjarakennus 4  
         
                     
                     
Mittaustekniikka 3    
         
                         
                 
Ympäristö
                                                                 
Kaavoitus 2
       
               
                               
Talotekniikan perusteet
                                                                 
LVI-tekniikan ja energiatalouden perusteet 4
     
             
                                     
Sähkö- ja automaatiotekniikka 2  
       
                   
                           
16257010613127000552226.56.54443.53.5000000000
AMMATTIOPINNOT
                                                                 
Yritystoiminta
                                                                 
Henkilöstöjohtaminen 3    
           
                           
           
Projektijohtaminen 3    
           
                           
           
Yritystalous 3    
         
                         
                 
Rakentamistalous 5  
         
                     
                     
Kustannussuunnittelu 3      
             
                                 
 
Talonrakennustekniikka
                                                                 
Talonrakennustekniikka 4
     
             
                                     
Korjausrakentaminen 5    
         
                         
                 
Rakennusfysiikka 1 4  
       
                   
                           
Rakennusfysiikka 2 2  
         
                     
                     
Rakennussuunnittelu 5
       
               
                               
Rakennetekniikka
                                                                 
Betonirakenteet 1 5    
         
                         
                 
Puurakenteet 1 5
       
               
                               
Teräsrakenteet 1 5    
         
                         
                 
Rakennesuunnittelu
                                                                 
Betonirakenteet 2 4      
           
                               
       
Muuratut rakenteet 2    
           
                           
           
Teräsrakenteet 2 4      
           
                               
       
Puurakenteet 2 4    
           
                           
           
Liittorakenteet 3      
             
                                 
 
Kantavan rungon suunnittelu 5      
             
                                 
 
Rakennesuunnittelun projektiopinnot
                                                                 
Projektiopinnot 1 3
       
               
                               
Projektiopinnot 2 5    
           
                           
           
Projektiopinnot 3 7      
           
                               
       
171135264134718171511224.34.34.3222.32.32.3995.75.75.77.57.53.73.73.70
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                                 
TYÖHARJOITTELU
                                                                 
Työharjoittelu 1 5  
       
                   
                           
Työharjoittelu 2 10    
           
                           
           
Työharjoittelu 3 15      
           
                               
       
0510150050010150000002.52.5000003.33.33.37.57.50000
OPINNÄYTETYÖ
                                                                 
Opinnäytetyö 15      
             
                                 
 
00015000000015000000000000000005550
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Insinööri (AMK), Rakennustekniikka, Päivätoteutus

Talonrakennustekniikan sv (rakennesuunnittelu)