OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > INSINÖÖRI (AMK), KONETEKNIIKKA > INSINÖÖRI (AMK), KONETEKNIIKKA, PÄIVÄTOTEUTUS, AUTO- JA TYÖKONETEKNIIKKA

Insinööri (AMK), Konetekniikka, Päivätoteutus, Auto- ja työkonetekniikka

2013

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1
PERUSOPINNOT
                                                                 
Johdatus tekniikan opintoihin 1
     
             
                                     
Tutkimusmenetelmät 2
     
             
                                     
Kieliopinnot
                                                                 
Viestintä 1 3
     
             
                                     
Viestintä 2 3    
         
                         
                 
Ruotsi 3  
         
                     
                     
Englanti 1 3
       
               
                               
Englanti 2 3    
         
                         
                 
Englanti 3 3      
           
                               
       
Luonnontieteet
                                                                 
Algebra ja trigonometria 4
     
             
                                     
Vektorit ja matriisit 3
     
             
                                     
Differentiaali- ja integraalilaskenta 3
       
               
                               
Differentiaaliyhtälöt ja talousmatematiikka 3  
       
                   
                           
Tietokoneavusteinen matematiikka 3  
       
                   
                           
Mekaniikka 3
       
               
                               
Sähkö- ja lämpöoppi 3
     
             
                                     
Aaltoliikeoppi ja moderni fysiikka 3  
       
                   
                           
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
         
                     
                     
Kemian perusteet 3
       
               
                               
Toimisto-ohjelmat 2
     
             
                                     
3015631812966030994444.54.5222330001.51.50000
AMMATTIOPINTOJEN PERUSTEET
                                                                 
Tekninen piirustus ja CAD 1 3
     
             
                                     
Tekninen piirustus ja CAD 2 2
       
               
                               
Materiaalitekniikka 1 4
       
               
                               
Valmistustekniikka 5
       
               
                               
Statiikka 3
       
               
                               
Dynamiikka 3  
         
                     
                     
Lujuusoppi 1 4  
       
                   
                           
Koneenosat 4  
         
                     
                     
Sähkötekniikka ja elektroniikka 4
     
             
                                     
Ohjelmoinnin perusteet 1 3
     
             
                                     
Auto- ja konetekniikan perusteet 3
     
             
                                     
27110013144700006.56.54.74.74.7222.32.32.300000000000
AMMATTIOPINTOJEN MODUULIT
                                                                 
Autotekniikan moduuli
                                                                 
Ajoneuvolait 2  
         
                     
                     
Autotekniikka 1 3  
       
                   
                           
Autotekniikka 2 3  
         
                     
                     
Autotekniikka 3 4    
         
                         
                 
Moottorioppi 3  
         
                     
                     
Autoelektroniikan moduuli
                                                                 
Auton sähkövarusteet 3  
       
                   
                           
Auto- ja työkone-elektroniikka 1 3  
         
                     
                     
Auto- ja työkone-elektroniikka 2 3    
         
                         
                 
Autolaboraatiot 1 2  
         
                     
                     
Autolaboraatiot 2 2    
         
                         
                 
Autolaboraatiot 3 2      
           
                               
       
Työkonetekniikan moduuli
                                                                 
Hydraulitekniikka 3  
       
                   
                           
Liikkuvat työkoneet 3    
         
                         
                 
Hyötyajoneuvot 4    
           
                           
           
Maatalouskonetekniikka 4    
           
                           
           
Työkonetekniikan laboraatiot 2      
             
                                 
 
Yritystoiminnan moduuli
                                                                 
Teollisuustalous 3
       
               
                               
Projektinhallinta 3  
       
                   
                           
Yritystalous 3  
         
                     
                     
Autoalan markkinointi ja palvelu 3    
           
                           
           
Henkilöstöjohtaminen 3      
           
                               
       
32823703121612115200111665.35.35.3663.73.73.72.52.50.70.70.70
PROJEKTIOPINNOT
                                                                 
Projektipaja 12  
     
               
                 
Projektiopintojakso 15      
           
                               
       
0841500444015000000221.31.31.3220007.57.50000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                 
CAD -insinöörin työkalu 2  
       
                   
                           
CAD -jatkokurssi 3    
         
                         
                 
Paineilmatekniikka 2  
       
                   
                           
Tuotekehitys 4    
           
                           
           
Matriisialgebra 3    
         
                         
                 
Elementtimenetelmät 4    
           
                           
           
Värähtelymekaniikka 4      
           
                               
       
Koneiden simulointi 4      
             
                                 
 
04148004068440000022000332.72.72.7221.31.31.30
HARJOITTELU
                                                                 
Harjoittelu 1 15    
           
                           
           
Harjoittelu 2 15      
           
                               
       
00151500000151500000000000005557.57.50000
OPINNÄYTETYÖ
                                                                 
Opinnäytetyö 15      
           
                             
 
000150000007.57.50000000000000003.753.752.52.52.50
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Insinööri (AMK), Konetekniikka, Päivätoteutus

Auto- ja työkonetekniikka