OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > INSINÖÖRI (AMK), KONETEKNIIKKA > INSINÖÖRI (AMK), KONETEKNIIKKA, PÄIVÄTOTEUTUS, AUTO- JA TYÖKONETEKNIIKAN SV

Insinööri (AMK), Konetekniikka, Päivätoteutus, Auto- ja työkonetekniikan sv

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                                 
Osaajaksi kehittyminen
                                                                 
Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2
     
             
                                     
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys 2  
       
                   
                           
Viestintätaidot 3
       
               
                               
Tieto- ja viestintätekniikka 3
     
             
                                     
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
                                                                 
Yrittäjyyden perusteet 3
     
           
                               
SeAMK innovaatioviikko 2
       
               
                               
Tutkimus- ja projektiosaaminen
                                                                 
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2      
           
                                 
       
Projektitoiminnan perusteet 3
       
                 
                                 
162026.59.52000203.33.32.25.22.21100000000020000
TEKNIIKAN YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                                 
Kieliopinnot
                                                                 
Ruotsi 3  
         
                     
                         
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0                                                                  
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0                                                                  
Työelämän englanti 3
       
               
                                   
Ammattialan englanti 3    
         
                         
                   
Matematiikka
                                                                 
Algebra ja geometria 4
     
             
                                     
Vektorit ja matriisit 3
       
               
                                   
Differentiaali- ja integraalilaskenta 3  
       
                   
                             
Talous- ja tilastomatematiikka 3  
       
                   
                           
Tietokoneavusteinen matematiikka 2    
         
                         
                   
Fysiikka ja kemia
                                                                 
Mekaniikka 3
     
               
                                     
Sähkö- ja lämpöoppi 3
     
               
                                     
Autotekniikan fysiikka 3  
         
                     
                         
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
         
                       
                       
Kemian perusteet 3
       
                 
                                 
191550109695000286304.51.563050000000000
AMMATTIOPINTOJEN PERUSTEET
                                                                 
Tekninen piirustus ja CAD 1 3
     
             
                                     
Tekninen piirustus ja CAD 2 2
       
                 
                                 
Materiaalitekniikka 1 4
       
               
                                   
Valmistustekniikka 5
       
                 
                                 
Statiikka 3
       
                 
                                 
Dynamiikka 3    
         
                           
                 
Lujuusoppi 1 4  
       
                   
                           
Koneenosat 4  
         
                       
                       
Sähkötekniikka ja elektroniikka 4
       
               
                                 
Ohjelmoinnin perusteet 1 3
     
               
                                     
Auto- ja konetekniikan perusteet 3
     
             
                                       
278309184430004.54.561202204003000000000
AMMATTIOPINTOJEN MODUULIT
                                                                 
Autotekniikan moduuli
                                                                 
Ajoneuvolait 2  
         
                       
                       
Ajodynamiikka 3  
       
                   
                             
Auton ohjaus ja pyöräntuenta 3  
       
                     
                           
Auton jarrut ja voimansiirto 4    
         
                         
                 
Moottorioppi 3  
         
                     
                         
Koritekniikka 3    
           
                           
           
Autoelektroniikan moduuli
                                                                 
Autosähkön perusteet 3  
       
                     
                           
Ajoneuvoelektroniikan perusteet 3  
         
                     
                         
Ajamista avustava ajoneuvoelektroniikka 3    
           
                           
               
Autolaboraatiot 1 2  
         
                     
                       
Autolaboraatiot 2 2    
         
                         
                 
Autolaboraatiot 3 2      
           
                               
       
Työkonetekniikan moduuli
                                                                 
Hydraulitekniikka 3  
       
                   
                           
Liikkuvat työkoneet 3  
         
                       
                       
Hyötyajoneuvot 4      
           
                               
     
Maatalouskonetekniikka 4    
           
                           
               
Työkonetekniikan laboraatiot 2      
             
                                 
     
Yritystoiminnan moduuli
                                                                 
Teollisuustalous 2  
       
                     
                           
Työelämän viestintä 2    
         
                         
                 
Autoalan markkinointi ja palvelu 3    
           
                           
               
Henkilöstöjohtaminen 3      
           
                                 
       
027211100141381374000004.59.5760441111164000
PROJEKTIOPINNOT
                                                                 
Projektipaja 15
   
           
   
 
                 
Monialaiset projektiopinnot (SeAMKPro) 0                                                                  
Projektiopintojakso 12      
           
                               
         
2.57.551202.52.55501200002.5002.52.52.502.52.50001200000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 12 op)
                                                                 
CAD -insinöörin työkalu 2  
         
                     
                         
CAD -jatkokurssi 3    
         
                         
                   
Paineilmatekniikka 2  
       
                   
                             
Tuotekehitys 4    
           
                           
               
Quality Management 3    
         
                         
                 
Matriisialgebra 3    
         
                           
                 
Elementtimenetelmät 4    
           
                           
               
Värähtelymekaniikka 4      
           
                                 
       
Koneiden simulointi 4      
             
                                 
     
Huolto- ja korjaamotoiminta 2    
         
                         
                 
Matematiikan perusopintojakso 2
     
             
                                       
Täydennyskurssi, englanti 2
     
             
                                       
Täydennyskurssi, ruotsi 2  
       
                     
                           
Ostoinsinöörin moduuli
()
                                                                 
Ostotoiminta 3  
         
                     
                       
Logistiikka 3  
         
                     
                       
41219840481184440000225305.55.5800044000
HARJOITTELU
                                                                 
Harjoittelu 1 15    
           
                             
           
Harjoittelu 2 15    
         
                             
         
0022.57.50000022.57.5000000000000007.5157.500000
OPINNÄYTETYÖ
                                                                 
Opinnäytetyö 15