OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > INSINÖÖRI (AMK), KONETEKNIIKKA > INSINÖÖRI (AMK), KONETEKNIIKKA, PÄIVÄTOTEUTUS, AUTO- JA TYÖKONETEKNIIKAN SV

Insinööri (AMK), Konetekniikka, Päivätoteutus, Auto- ja työkonetekniikan sv

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                                 
Osaajaksi kehittyminen
                                                                 
Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2
     
             
                                     
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys 2  
       
                   
                           
Viestintätaidot 3
       
               
                                   
Tieto- ja viestintätekniikka 3
     
             
                                     
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
                                                                 
Yritystoiminta ja yrittäjyys 3  
     
 
               
     
                 
SeAMK innovaatioviikko 2
       
               
                               
Tutkimus- ja projektiosaaminen
                                                                 
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2      
           
                                 
       
Projektitoiminnan perusteet 3
       
                 
                                 
133.51.52583.501.50202.52.53.73.70.71.81.80000.80.8000020000
TEKNIIKAN YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                                 
Kieliopinnot
                                                                 
Ruotsi 3  
         
                     
                         
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0                                                                  
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0                                                                  
Työelämän englanti 3
       
               
                                   
Ammattialan englanti 3    
         
                         
                   
Matematiikka
                                                                 
Algebra ja geometria 4
     
             
                                     
Vektorit ja matriisit 3
       
               
                                   
Differentiaali- ja integraalilaskenta 3  
       
                   
                             
Differentiaaliyhtälöt ja talousmatematiikka 3  
         
                     
                         
Tietokoneavusteinen matematiikka 2    
         
                         
                   
Fysiikka ja kemia
                                                                 
Mekaniikka 3
     
               
                                     
Sähkö- ja lämpöoppi 3
     
               
                                     
Autotekniikan fysiikka 3  
         
                     
                         
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
         
                       
                       
Kemian perusteet 3
       
                 
                                 
1915501093125000286303093050000000000
AMMATTIOPINTOJEN PERUSTEET
                                                                 
Tekninen piirustus ja CAD 1 3
     
             
                                     
Tekninen piirustus ja CAD 2 2
       
                 
                                 
Materiaalitekniikka 1 4
       
               
                               
Valmistustekniikka 5
       
                 
                                 
Statiikka 3
       
                 
                                 
Dynamiikka 3    
         
                           
                 
Lujuusoppi 1 4  
       
                   
                           
Koneenosat 4  
         
                       
                       
Sähkötekniikka ja elektroniikka 4
       
               
                                 
Ohjelmoinnin perusteet 1 3
     
               
                                     
Auto- ja konetekniikan perusteet 3
     
             
                                       
278309184430004.54.53.313.31.32204003000000000
AMMATTIOPINTOJEN MODUULIT
                                                                 
Autotekniikan moduuli
                                                                 
Ajoneuvolait 2  
         
                       
                       
Autotekniikka 1 3  
       
                   
                             
Autotekniikka 2 3  
       
                     
                           
Autotekniikka 3 4    
         
                         
                 
Moottorioppi 3  
         
                     
                         
Koritekniikka 3    
           
                           
           
Autoelektroniikan moduuli
                                                                 
Auton sähkövarusteet 3  
       
                     
                           
Auto- ja työkone-elektroniikka 1 3  
         
                     
                         
Auto- ja työkone-elektroniikka 2 3    
           
                           
               
Autolaboraatiot 1 2  
         
                     
                       
Autolaboraatiot 2 2    
         
                         
                 
Autolaboraatiot 3 2      
           
                               
       
Työkonetekniikan moduuli
                                                                 
Hydraulitekniikka 3  
       
                   
                           
Liikkuvat työkoneet 3  
         
                       
                       
Hyötyajoneuvot 4      
           
                               
     
Maatalouskonetekniikka 4    
           
                           
               
Työkonetekniikan laboraatiot 2      
             
                                 
     
Yritystoiminnan moduuli
                                                                 
Teollisuustalous 2
     
               
                                     
Työelämän viestintä 2    
         
                         
                 
Autoalan markkinointi ja palvelu 3    
           
                           
               
Henkilöstöjohtaminen 3      
           
                                 
       
225211120121381374020004.57.5760441111164000
PROJEKTIOPINNOT
                                                                 
Projektipaja 15
   
           
   
 
                 
Monialaiset projektiopinnot (SeAMKPro) 0                                                                  
Projektiopintojakso 12      
           
                               
         
2.57.551202.52.55501200002.5002.52.52.502.52.50001200000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 12 op)
                                                                 
CAD -insinöörin työkalu 2  
         
                     
                         
CAD -jatkokurssi 3    
         
                         
                 
Paineilmatekniikka 2  
       
                   
                             
Tuotekehitys 4    
           
                           
               
Matriisialgebra 3    
         
                           
                 
Elementtimenetelmät 4    
           
                           
               
Värähtelymekaniikka 4      
           
                                 
       
Koneiden simulointi 4      
             
                                 
     
Huolto- ja korjaamotoiminta 2    
         
                         
                 
Matematiikan perusopintojakso 2
     
             
                                       
Täydennyskurssi, englanti 2
     
             
                                       
Täydennyskurssi, ruotsi 2  
       
                     
                           
Motorsport Engineer English 2                                                                  
Ostoinsinöörin moduuli
()
                                                                 
Ostotoiminta 3  
         
                     
                     
Logistiikka 3  
         
                     
                     
SeAMK-TTY opintopolku, matematiikka
                                                                 
Insinöörimatematiikka 123 7  
       
                 
                     
Insinöörimatematiikka 4 4    
         
                         
                 
Todennäköisyyslaskenta 4    
           
                           
           
Digitaalinen valmistus
()