OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > INSINÖÖRI (AMK), KONETEKNIIKKA > INSINÖÖRI (AMK), KONETEKNIIKKA, PÄIVÄTOTEUTUS, KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN SV

Insinööri (AMK), Konetekniikka, Päivätoteutus, Kone- ja tuotantotekniikan sv

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                                 
Osaajaksi kehittyminen
                                                                 
Opiskelu- ja työelämäosaamisen kehittyminen 2
     
             
                                       
Kansainväliseksi osaajaksi kehittyminen 2  
       
                   
                         
Viestintätaidot 3
       
               
                                   
Tieto- ja viestintätekniikka 3
     
             
                                     
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
                                                                 
Yritystoiminta ja yrittäjyys 3    
         
                         
                 
SeAMK innovaatioviikko 2
       
               
                                   
Tutkimus- ja projektiosaaminen
                                                                 
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2      
           
                                 
       
Projektitoiminnan perusteet 3
       
                 
                                 
13232581130203.51.5530011001.51.5000020000
TEKNIIKAN YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                                 
Kieliopinnot
                                                                 
Ruotsi 3  
         
                     
                         
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0                                                                  
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0                                                                  
Työelämän englanti 3
       
               
                                   
Ammattialan englanti 3    
         
                         
                   
Matematiikka
                                                                 
Algebra ja geometria 4
     
             
                                     
Vektorit ja matriisit 3
       
               
                                   
Differentiaali- ja integraalilaskenta 3  
       
                   
                             
Differentiaaliyhtälöt ja talousmatematiikka 3  
         
                     
                         
Tietokoneavusteinen matematiikka 2    
         
                         
                   
Fysiikka ja kemia
                                                                 
Mekaniikka 3
     
               
                                     
Sähkö- ja lämpöoppi 3
     
               
                                     
Konetekniikan fysiikka 3  
       
                   
                             
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
         
                       
                       
Kemian perusteet 3
       
                 
                                 
191550109695000286306063050000000000
AMMATTIOPINTOJEN PERUSTEET
                                                                 
Tekninen piirustus ja CAD 1 3
     
             
                                     
Tekninen piirustus ja CAD 2 2
       
                 
                                 
Materiaalitekniikka 1 4
       
               
                                   
Valmistustekniikka 5
       
                 
                                 
Statiikka 3
       
                 
                                 
Dynamiikka 3    
         
                           
                 
Lujuusoppi 1 4  
       
                   
                           
Koneenosat 4  
         
                       
                       
Sähkötekniikka ja elektroniikka 4
       
               
                                 
Ohjelmoinnin perusteet 1 3
     
               
                                     
Auto- ja konetekniikan perusteet 3
     
             
                                       
278309184430004.54.561202204003000000000
AMMATTIOPINTOJEN MODUULIT
                                                                 
Tuotantotekniikan moduuli
                                                                 
NC-tekniikka 3  
       
                     
                           
Tuotantojärjestelmät 3  
         
                       
                       
Laatutekniikka 3    
         
                         
                   
Tuotannonohjaus 3    
           
                           
               
Tuotantotekniikan laboraatiot 3    
         
                           
                 
Koneensuunnittelun moduuli
                                                                 
Lujuusoppi 2 3    
         
                         
                 
Hydrauli- ja paineilmatekniikka 5  
       
                   
                           
Hitsaustekniikka 4  
       
                   
                             
Tuotekehitys 4    
           
                           
               
Yritystoiminnan moduuli
                                                                 
Teollisuustalous 2
     
               
                                     
Työelämän viestintä 2    
         
                         
                 
Markkinointi 3  
         
                       
                       
Henkilöstöjohtaminen 3      
           
                                 
       
2181832012611730020006.55.50605.55.5700030000
VALINNAISET AMMATTIOPINNOT
(Valitaan yksi)
                                                                 
Teknillisen mekaniikan moduuli
                                                                 
Matriisialgebra 3    
         
                           
                 
Elementtimenetelmät 4    
           
                           
               
Värähtelymekaniikka 4      
           
                                 
       
Koneiden simulointi 4      
             
                                 
     
Materiaalisuunnittelun moduuli
                                                                 
Muovien teknologia 3    
         
                         
                 
Materiaalitekniikka 2 4    
           
                           
               
Materiaalien valinta 4      
           
                                 
       
Materiaalisuunnittelun laboraatiot 4      
             
                                 
     
Automaatiojärjestelmien moduuli
                                                                 
Automaation perusteet 3    
         
                         
                   
Anturitekniikka 3    
           
                           
               
Robotiikka 4      
           
                                 
       
Automaatiojärjestelmän suunnittelu 5      
             
                                 
     
0020250000911121300000000004.54.5110001213000
PROJEKTIOPINNOT
                                                                 
Projektipaja 12
   
           
   
   
                 
Projektiopintojakso 15      
           
                               
         
2.44.84.81502.42.42.44.801500002.4002.42.4002.42.40001500000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                 
CAD -insinöörin työkalu 2  
         
                     
                         
CAD -jatkokurssi 3    
         
                         
                 
Matematiikan perusopintojakso 2
     
             
                                       
Täydennyskurssi, englanti 2
     
             
                                       
Täydennyskurssi, ruotsi 2  
       
                     
                           
Ostoinsinöörin moduuli
()
                                                                 
SeAMK-TTY opintopolku, matematiikka
                                                                 
Insinöörimatematiikka 123 7  
       
                 
                     
Insinöörimatematiikka 4 4    
         
                         
                 
Todennäköisyyslaskenta 4    
           
                           
           
Digitaalinen valmistus
()
                                                                 
Konseptisuunnittelu 3    
         
                         
                 
Tuotantoprosessien suunnittelu 3    
           
                           
           
Tuotannon simulointi 3      
           
                               
       
411173405.55.510730400001.83.83.21.21.2552.32.32.31.51.50000
HARJOITTELU