OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > INSINÖÖRI (AMK), KONETEKNIIKKA > INSINÖÖRI (AMK), KONETEKNIIKKA, PÄIVÄTOTEUTUS, AUTO- JA TYÖKONETEKNIIKAN SV

Insinööri (AMK), Konetekniikka, Päivätoteutus, Auto- ja työkonetekniikan sv

2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                                 
Osaajaksi kehittyminen
                                                                 
Opiskelu- ja työelämäosaamisen kehittyminen 2
     
             
                                     
Kansainväliseksi osaajaksi kehittyminen 2  
       
                   
                           
Viestintätaidot 3
       
               
                               
Tieto- ja viestintätekniikka 3
     
             
                                     
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
                                                                 
Tutkimus- ja projektiosaaminen
                                                                 
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2      
           
                               
       
Projektitoiminnan perusteet 3
       
               
                               
11202562000202.52.52221100000000110000
TEKNIIKAN YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                                 
Kieliopinnot
                                                                 
Ruotsi 3  
         
                     
                     
Työelämän englanti 3
       
               
                               
Ammattialan englanti 3    
         
                         
                 
Matematiikka
                                                                 
Algebra ja geometria 4
     
             
                                     
Vektorit ja matriisit 3
       
               
                               
Differentiaali- ja integraalilaskenta 3  
       
                   
                           
Differentiaaliyhtälöt ja talousmatematiikka 3  
         
                     
                     
Tietokoneavusteinen matematiikka 2    
         
                         
                 
Fysiikka ja kemia
                                                                 
Mekaniikka 3
     
             
                                     
Sähkö- ja lämpöoppi 3
     
             
                                     
Autotekniikan fysiikka 3  
       
                   
                           
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
         
                     
                     
Kemian perusteet 3
       
               
                               
19155010969500055333333332.52.5000000000
AMMATTIOPINTOJEN PERUSTEET
                                                                 
Tekninen piirustus ja CAD 1 3
     
             
                                     
Tekninen piirustus ja CAD 2 2
       
               
                               
Materiaalitekniikka 1 4
       
               
                               
Valmistustekniikka 5
       
               
                               
Statiikka 3
       
               
                               
Dynamiikka 3    
           
                           
           
Lujuusoppi 1 4  
       
                   
                           
Koneenosat 4  
         
                     
                     
Sähkötekniikka ja elektroniikka 4
       
               
                               
Ohjelmoinnin perusteet 1 3
     
             
                                     
Auto- ja konetekniikan perusteet 3
     
             
                                     
278309184403004.54.5666221.31.31.300111000000
AMMATTIOPINTOJEN MODUULIT
                                                                 
Autotekniikan moduuli
                                                                 
Ajoneuvolait 2  
         
                     
                     
Autotekniikka 1 3  
       
                   
                           
Autotekniikka 2 3  
       
                   
                           
Autotekniikka 3 4    
         
                         
                 
Moottorioppi 3  
         
                     
                     
Autoelektroniikan moduuli
                                                                 
Auton sähkövarusteet 3  
       
                   
                           
Auto- ja työkone-elektroniikka 1 3  
         
                     
                     
Auto- ja työkone-elektroniikka 2 3    
           
                           
           
Autolaboraatiot 1 2  
         
                     
                     
Autolaboraatiot 2 2    
         
                         
                 
Autolaboraatiot 3 2      
           
                               
       
Työkonetekniikan moduuli
                                                                 
Hydraulitekniikka 3  
       
                   
                           
Liikkuvat työkoneet 3  
         
                     
                     
Hyötyajoneuvot 4      
           
                               
       
Maatalouskonetekniikka 4    
           
                           
           
Työkonetekniikan laboraatiot 2      
           
                               
       
Yritystoiminnan moduuli
                                                                 
Teollisuustalous 2
     
             
                                     
Työelämän viestintä 2    
         
                         
                 
Autoalan markkinointi ja palvelu 3    
           
                           
           
Henkilöstöjohtaminen 3      
             
                                 
 
22518112012138108311000664.34.34.3443.33.33.3441110
PROJEKTIOPINNOT
                                                                 
Projektipaja 12  
     
               
                 
Projektiopintojakso 15      
           
                               
       
0841500444015000000221.31.31.3220007.57.50000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                 
CAD -insinöörin työkalu 2  
         
                     
                     
CAD -jatkokurssi 3    
         
                         
                 
Paineilmatekniikka 2  
       
                   
                           
Tuotekehitys 4    
           
                           
           
Matriisialgebra 3    
         
                         
                 
Elementtimenetelmät 4    
           
                           
           
Värähtelymekaniikka 4      
           
                               
       
Koneiden simulointi 4      
             
                                 
 
Huolto- ja korjaamotoiminta 2    
         
                         
                 
Koritekniikka 3    
           
                           
           
Matematiikan perusopintojakso 2
     
             
                                     
Täydennyskurssi, englanti 2
     
             
                                     
Täydennyskurssi, ruotsi 2  
       
                   
                           
4619840428114422000220.70.70.7443.73.73.7221.31.31.30
HARJOITTELU
                                                                 
Harjoittelu 1 15    
           
                             
             
Harjoittelu 2 15    
           
                               
           
0030000000300000000000000001515000000
OPINNÄYTETYÖ
                                                                 
Opinnäytetyö 15      
             
                                 
 
00015000000015000000000000000005550
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Insinööri (AMK), Konetekniikka, Päivätoteutus

Auto- ja työkonetekniikan sv