OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > INSINÖÖRI (AMK), BIO- JA ELINTARVIKETEKNIIKKA > INSINÖÖRI (AMK), BIO- JA ELINTARVIKETEKNIIKKA, PÄIVÄTOTEUTUS

Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka, Päivätoteutus

2014

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1
PERUSOPINNOT
                                                                 
Viestintä
                                                                 
Johdanto elintarviketekniikan opintoihin
                                                                 
Johdanto opintoihin 1 3
     
             
                                     
Elintarviketeknologian perusteet 2
     
             
                                     
Viestinnän perusteet
                                                                 
Viestinnän perusteet 1 3
       
               
                               
Matemaattinen viestintä 2
     
             
                                     
Ruotsi 3
       
               
                               
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0                                                                  
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0                                                                  
Englanti
                                                                 
Englanti 1 3
     
             
                                     
Englanti 2 4
       
               
                               
Luonnontieteelliset opinnot
                                                                 
Talousmatematiikan perusteet 3
     
             
                                     
Geometria 2
     
             
                                     
Matematiikka 2 5
       
               
                               
Fysiikka 1 5
       
               
                               
Fysiikka 2 5  
       
                   
                           
Menetelmäopinnot
                                                                 
Tietotekniikka
                                                                 
Tietopalvelut, toimisto-ohjelmat 3
     
             
                                     
Ohjelmointi 2
       
               
                               
Tutkimusprosessi
                                                                 
Tieteellisen tutkimuksen perusteet 3  
         
                     
                     
Tilastollisen tutkimuksen perusteet 3    
         
                         
                 
Opinnäytetyön perusteet 4    
         
                         
                 
408401822534000997.37.37.32.52.511122000000000
YHTEISET AMMATTIOPINNOT
                                                                 
Kemia
                                                                 
Kemia 5
     
             
                                     
Kemian laboratoriotyöt 5
     
             
                                     
Elintarvikekemia 5  
       
                   
                           
Biokemia ja -prosessitekniikka 5  
         
                     
                     
Elintarviketeknologia
                                                                 
Ruoka ja terveys
                                                                 
Ruoka ja terveys 1 3
     
             
                                     
Ruoka ja terveys 2 2
       
               
                               
Tuotekehitysprojekti 5    
         
                         
                 
Elintarviketurvallisuus ja mikrobiologia 5
     
             
                                     
Lihateknologia 1 5  
         
                     
                     
Kasvikset ja marjavalmisteet 5    
         
                         
                 
Pakkaustekniikka ja lainsäädäntö 5  
       
                   
                           
Prosessitekniikka
                                                                 
Tuotantovälineiden hankinta ja käyttö 5      
           
                               
       
Automaatiotekniikka 5    
         
                         
                 
Elintarvikeprosessit 5  
       
                   
                           
Tuotantoprosessin suunnittelu 5      
           
                               
       
Tilaus-toimitusketjun hallinta 5    
         
                         
                 
Virtausoppi ja lämmönsiirto 5  
       
                   
                           
Liiketoimintaosaaminen
                                                                 
Ruokaketjun yritystoiminnan perusteet 5
       
               
                               
Markkinoinnin suunnittelu ja toteutus ruokaketjussa 5  
         
                     
                     
Henkilöstöjohtaminen ja esimiestyö ruokaketjussa 5    
         
                         
                 
Tuotantotalous 5  
       
                   
                           
254025101872515250100992.32.32.312.512.555512.512.5000550000
SYVENTÄVÄT OPINNOT
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                                 
ELINTARVIKETEKNOLOGIAN SYVENTÄVÄT OPINNOT
                                                                 
Meijeriteknologia 1 5    
         
                         
                 
Viljateknologia 1 5    
         
                         
                 
Elintarviketeknologian työkurssi 5      
           
                               
       
Elintarviketeknologian projektiopinnot 15  
         
                     
                     
LIHA- JA VALMISRUOKATEKNOLOGIAN SYVENTÄVÄT OPINNOT
                                                                 
Lihateknologia 2 5    
         
                         
                 
Lihateknologia 3 5      
           
                               
       
Valmisruokateknologia 5      
           
                               
       
Lihateknologian projektiopinnot 15  
         
                     
                     
03015150003015015000000001010107.57.50007.57.50000
HARJOITTELU
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                                 
OPINNÄYTETYÖ
                                                                 
Opinnäytetyö 15      
             
                                 
 
00015000000015000000000000000005550
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                                 
Robotiikka 4      
           
                               
       
000400000040000000000000000220000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.