OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > INSINÖÖRI (AMK), BIO- JA ELINTARVIKETEKNIIKKA > INSINÖÖRI (AMK), BIO- JA ELINTARVIKETEKNIIKKA, PÄIVÄTOTEUTUS

Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka, Päivätoteutus

2013

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1
PERUSOPINNOT
                                                                 
Johdatus tekniikan opintoihin 3
     
             
                                     
Tieteellisen tutkimuksen perusteet 3      
             
                                 
     
Kielet ja viestintä
                                                                 
Viestintä 1 3
     
             
                                     
Viestintä 2 3    
         
                         
                 
Ruotsi
(Valitaan opintoja 3 op)
                                                                 
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0                                                                  
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0                                                                  
Englanti 1 3
       
               
                               
Englanti 2 3  
         
                     
                     
Englanti 3 3      
           
                               
       
Matematiikka
                                                                 
Algebra ja trigonometria 4
     
             
                                     
Vektorit ja matriisit 3
       
               
                               
Differentiaali- ja integraalilaskenta 3
       
               
                               
Differentiaaliyhtälöt ja talousmatematiikka 3  
       
                   
                           
Tilastomatematiikka 3  
       
                   
                           
Fysiikka
                                                                 
Mekaniikka 3
     
             
                                     
Sähkö- ja lämpöoppi 3
       
               
                               
Elintarvikefysiikka 3  
       
                   
                           
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
         
                     
                     
Tietotekniikka
                                                                 
Ohjelmoinnin perusteet 1 3
     
             
                                     
Toimisto-ohjelmat 2
     
             
                                     
Tekninen piirustus ja CAD 5
     
             
                                     
351535231296303211.511.54444.54.52221.51.50001.51.52000
YHTEISET AMMATTIOPINNOT
                                                                 
Kemia
                                                                 
Epäorgaaninen ja teknillinen kemia 5
     
             
                                     
Kemian laboratoriotyöt 5
       
               
                               
Orgaaninen kemia
(Valitaan opintoja 3 op)
                                                                 
Elintarvikekemia 5  
         
                     
                     
Biotekniikka
                                                                 
Mikrobiologia 3
     
             
                                     
Biokemia 3  
       
                   
                           
Bioprosessitekniikka 3    
         
                         
                 
Elintarviketeknologia
                                                                 
Elintarviketeknologian perusteet 3
     
             
                                     
Elintarvikeprosessit 5  
       
                   
                           
Elintarvikehygienia ja -lainsäädäntö 4
       
               
                               
Elintarvikealan laitetekniikka
                                                                 
Konetekniikka- ja turvallisuus 3  
       
                   
                           
Virtausoppi ja lämmönsiirto 5  
       
                   
                           
Elintarvikealan tuotantotekniikka
                                                                 
Käynnissäpito 3      
             
                                 
 
Tehdassimulointi 3    
         
                         
                 
Tehdassuunnittelu 3    
         
                         
                 
Pakkaustekniikka 3  
       
                   
                           
Tuotantoautomaatio
                                                                 
Automaation perusteet 3
       
               
                               
Automaation jatkokurssi 3  
       
                   
                           
Esimiestyö
                                                                 
Johtamisoppi 3    
         
                         
                 
Ympäristö
                                                                 
Kestävä kehitys 3  
       
                   
                           
23301231112255120035.55.544412.512.51.71.71.766000001110
VAIHTOEHTOISET MODUULIT
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                                 
TUOTEKEHITYKSEN VAIHTOEHTOINEN MODUULI
                                                                 
Tuotekehitys 6    
         
                         
                 
Elintarvikealan laadunhallinta 4    
         
                         
                 
TUOTANTOTOIMINNAN VAIHTOEHTOINEN MODUULI
                                                                 
Tuotantoprosessin suunnittelu 6      
           
                               
       
Robotiikka 4      
           
                               
       
0010100000100100000000000055000550000
SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                                 
YLEISEN ELINTARVIKETEKNOLOGIAN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO
                                                                 
Meijeriteknologia 1 5    
         
                         
                 
Meijeriteknologia 2 2      
           
                               
       
Viljateknologia 1 5    
         
                         
                 
Viljateknologia 2 2      
           
                               
       
Lihateknologia 1 5  
         
                     
                     
Kasvikset ja marjavalmisteet 3    
         
                         
                 
Elintarviketeknologian projektiopinnot 8  
         
                     
                     
LIHA- JA VALMISRUOKATEKNOLOGIAN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO
                                                                 
Lihateknologia 1 5  
         
                     
                     
Lihateknologia 2 5    
         
                         
                 
Lihateknologia 3 5      
           
                               
       
Valmisruokateknologia 5    
         
                         
                 
Lihateknologian projektiopinnot 10  
         
                     
                     
028239000282309000000009.39.39.311.511.50004.54.50000
YRITYSTOIMINNAN MODUULI
                                                                 
Henkilöstöjohtaminen 3      
             
                                 
 
Markkinointi 3    
         
                         
                 
Projektinhallinta 3  
       
                   
                           
Tuotannonohjaus 3  
         
                     
                     
Yritystalous 3      
           
                               
       
063600333033000001.51.51111.51.50001.51.51110
HARJOITTELU
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                                 
OPINNÄYTETYÖ
                                                                 
Opinnäytetyö 15      
           
                               
       
000150000001500000000000000007.57.50000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                                 
000000000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.