OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > INSINÖÖRI (AMK), BIO- JA ELINTARVIKETEKNIIKKA > INSINÖÖRI (AMK), BIO- JA ELINTARVIKETEKNIIKKA, PÄIVÄTOTEUTUS

Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka, Päivätoteutus

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                                 
Osaajaksi kehittyminen
                                                                 
Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2
     
           
                               
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys 2  
       
                   
                           
Viestintätaidot 3
     
             
                                     
Tieto- ja viestintätekniikka 3
     
             
                                     
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
                                                                 
Yrittäjyyden perusteet 3  
       
                   
                           
SeAMK innovaatioviikko 2
       
               
                               
Tutkimus- ja projektiosaaminen
                                                                 
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2  
         
                     
                         
Projektitoiminnan perusteet 3  
       
                   
                           
101000738200003.53.51114420000000000000
PERUSOPINNOT
                                                                 
Matemaattis-luonnontieteet
                                                                 
Algebra ja geometria 5
     
             
                                     
Differentiaali- ja integraalilaskenta 5
       
               
                               
Mekaniikka ja lämpöoppi 5
       
               
                                 
Materiaalien fysiikka ja laboratoriotyöt 5  
       
                   
                           
Viestintävalmiudet
                                                                 
Työelämän viestintä 2  
         
                     
                     
Svenska 3  
       
                   
                           
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0                                                                  
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0                                                                  
English 1 3
     
           
                               
English 2 2  
         
                     
                     
1812006.511.58400003.33.34.74.72.2441.31.31.300000000000
AMMATTIOPINNOT
                                                                 
Luonnontieteelliset ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 27 op)
                                                                 
Kemia 5
     
             
                                     
Kemian laboratoriotyöt 5
     
           
                               
Elintarvikemikrobiologia ja prosessihygienia 7
     
             
                                     
Elintarvikekemia 5  
       
                   
                           
Virtaus- ja lämmönsiirtotekniikka 5  
         
                     
                     
Elintarviketeknologia
                                                                 
Elintarviketeknologian perusteet 4
       
               
                               
Elintarviketeknologia 10  
         
                     
                     
Elintarvikeprosessit ja pakkaukset
                                                                 
Pakkaustekniikka 3
       
               
                               
Elintarvikeprosessit 5    
         
                         
                 
Automaatiotekniikka 4  
         
                     
                     
Biokemia ja -prosessitekniikka 3  
       
                   
                           
Ruokaketju
                                                                 
Ruokaketjun toiminta 3
       
               
                               
Ruokaketjun vastuullisuus 3
       
               
                               
Elintarvikealan lainsäädäntö 2
       
               
                               
Ravitsemuksen perusteet 2
       
               
                               
Tuotantoyrityksen johtaminen
                                                                 
Marketing planning and implementation in the food chain 5  
       
                   
                           
Henkilöstöjohtaminen ruokaketjussa 5  
       
                   
                           
Tuotantotalous 5    
         
                         
                 
Tilaus-toimitusketjun hallinta 5      
           
                               
       
Tuotantovälineiden hankinta ja käyttö 5      
             
                                 
 
Projektiopinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
 
         
                     
                     
3447101014.519.51829100557.37.36.56.56.5999.79.79.7550002.52.51.71.71.70
VAIHTOEHTOISET SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 20 op)
                                                                 
Vilja- ja kasvisteknologia
                                                                 
Vilja- ja leipomoprosessit 5    
         
                         
                 
Kasvistuotteet 5    
         
                         
                 
Valmisruokateknologia 5      
           
                               
       
Tuotekehitysprojekti 5      
           
                               
       
Meijeri- ja juomateknologia
                                                                 
Meijeriprosessit 5    
         
                         
                 
Juomaprosessit 5    
         
                         
                 
Valmisruokateknologia 5      
           
                               
       
Tuotekehitysprojekti 5      
           
                               
       
Lihateknologia
                                                                 
Lihateknologian prosessit ja laatu 5    
         
                         
                 
Lihatuotteiden kehittäminen 5    
         
                         
                 
Valmisruokateknologia 5      
           
                               
       
Tuotekehitysprojekti 5      
           
                               
       
00303000003003000000000000151500015150000
VAIHTOEHTOINEN SYVENTÄVÄ KOKONAISUUS
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                                 
Hygienic design in food facilities and food equipment
                                                                 
Hygienic design of food facilities, process lines and equipment 4      
           
                               
       
Contact materials in process lines and equipment 2      
           
                               
       
Project work in hygienic designing 4      
             
                                 
 
Automation and digitalisation
(Valitaan opintoja 10 op)
     
           
                             
 
Process development in food industry
                                                                 
Food plant design 5      
           
                               
       
Lean thinking 5      
             
                                 
 
Monialaiset työelämäprojektit (SeAMKPro)
()
                                                                 
Kansainvälinen opiskeluvaihto
()
                                                                 
Yrittäjyysopinnot
()
                                                                 
000300000001614000000000000000884.74.74.70
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                                 
Englantia amk-opintoihin 2
     
             
                                     
Ruotsia amk-opintoihin 2  
       
                   
                           
Robotiikka 4                                                                  
Ajankohtainen projekti 2                                                                  
Kuluttajalähtöinen viestintä ruokaketjussa 3                                                                  
Kestävä ruokajärjestelmä 5                                                                  
Proteiinituotannon vaihtoehdot – Valkuaiskasvit 5                                                                  
Proteiinituotannon vaihtoehdot - Projektityö 5                                                                  
220020200000110001100000000000000
HARJOITTELU
                                                                 
Harjoittelu 30    
           
                           
           
00300000003000000000000000101010000000
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISVALMIUDET
                                                                 
Tutkimus- ja kehittämistyö 4    
         
                         
                 
Opinnäytetyö 15