OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > INSINÖÖRI (AMK), BIO- JA ELINTARVIKETEKNIIKKA > INSINÖÖRI (AMK), BIO- JA ELINTARVIKETEKNIIKKA, PÄIVÄTOTEUTUS

Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka, Päivätoteutus

2015

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                                 
Osaajaksi kehittyminen
                                                                 
Opiskelu- ja työelämäosaamisen kehittyminen 2
     
             
                                     
Kansainväliseksi osaajaksi kehittyminen 2
     
           
                               
Viestintätaidot 3
     
             
                                     
Tieto- ja viestintätekniikka 3
     
             
                                     
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
                                                                 
Yritystoiminta ja yrittäjyys 3  
       
                   
                             
Liiketoimintaosaamisen perusteet 2  
       
                     
                           
Tutkimus- ja projektiosaaminen
                                                                 
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2  
       
                     
                           
Projektitoiminnan perusteet 3  
       
                     
                           
1010008.81.210000004.44.40.40.40.43700000000000000
YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                                 
Viestintävalmiudet
                                                                 
Työelämän viestintä 2  
       
                   
                           
Ruotsi 3
       
               
                               
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0                                                                  
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0                                                                  
Englanti 1 3
     
             
                                     
Englanti 2 2
       
               
                               
Luonnontieteelliset valmiudet
                                                                 
Matemaattinen viestintä 2
       
               
                               
Matematiikka 1 5
     
             
                                     
Matematiikka 2 5
       
               
                               
Fysiikka 1 5
       
               
                               
Fysiikka 2 5  
       
                   
                           
Ruokaketjun liiketoimintavalmiudet
                                                                 
Markkinoinnin suunnittelu ja toteutus ruokaketjussa 5  
         
                     
                         
Henkilöstöjohtaminen ja esimiestyö ruokaketjussa 5  
       
                     
                           
Tutkimus- ja kehittämistyövalmiudet
                                                                 
Tutkimus- ja kehittämistyö 5  
     
 
               
       
                   
2519.52.5081714.552.5000445.75.75.768.55002.50000000000
YHTEISET AMMATTIOPINNOT
                                                                 
Luonnontieteelliset ammattiopinnot
                                                                 
Kemia 5
     
             
                                     
Kemian laboratoriotyöt 5
       
               
                               
Elintarviketurvallisuus ja mikrobiologia 5
     
             
                                     
Elintarvikekemia 5  
       
                   
                           
Biokemia ja -prosessitekniikka 5  
         
                     
                         
Elintarviketeknologia
                                                                 
Johdanto bio- ja elintarviketekniikkaan 3
     
             
                                     
Ruoka ja terveys 1 3
     
           
                               
Ruoka ja terveys 2 2  
       
                   
                             
Pakkaustekniikka ja lainsäädäntö 5
       
               
                               
Kasvikset ja marjavalmisteet 5    
         
                         
                   
Lihateknologia 1 5  
         
                     
                         
Tuotekehitysprojekti 5      
           
                                 
       
Prosessitekniikka
                                                                 
Virtaus- ja lämmönsiirtotekniikka 5  
       
                   
                           
Automaatiotekniikka 5    
         
                         
                   
Elintarvikeprosessit 5    
         
                           
                 
Tuotantovälineiden hankinta ja käyttö 5      
           
                               
         
Tuotantoprosessin suunnittelu 5      
           
                                 
       
Liiketoiminta
                                                                 
Tuotantotalous 5      
           
                               
         
Tilaus-toimitusketjun hallinta 5      
           
                                 
       
2622152514.211.812101502507.17.13.93.93.975100010500010150000
VALINNAISET AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                                 
Elintarviketeknologian opinnot
                                                                 
Meijeriteknologia 5    
         
                           
                 
Viljateknologia 5    
         
                         
                   
Elintarviketeknologian työkurssi 5      
           
                               
         
Elintarviketeknologian projektiopinnot 15  
       
 
                   
       
           
Liha- ja valmisruokateknologian opinnot
                                                                 
Lihateknologia 2 5      
           
                               
         
Lihateknologia 3 5    
         
                         
                   
Valmisruokateknologia 5    
         
                           
                 
Lihateknologian projektiopinnot 15  
       
 
                   
       
           
0203010000202010100000000001010101000101000000
HARJOITTELU
                                                                 
Harjoittelu 30    
           
                           
           
00300000003000000000000000101010000000
OPINNÄYTETYÖ
                                                                 
Opinnäytetyö 15      
             
                                 
 
Kypsyysnäyte 0                                                                  
00015000000015000000000000000005550
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                                 
Robotiikka 4    
           
                             
             
004000000400000000000000040000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.